waldorfskolefederationen och moralen

Jag har frågat mig ganska många gånger om det verkligen är så att den antroposofiska rörelsen stöttar Sune Nordwall — som använder många alias (Excalibor, Rosie, Eva, Sherlock, Mycroft, The Bee, Doberman, Sunny, och så vidare — i hans kamp mot kritiken. Senast för ett par veckor sedan skrev jag om hur det är, för jag anser att antroposofer och andra faktiskt bör veta vad som görs i deras namn (andra tidigare inlägg återfinns här). Jag har tänkt att de kanske inte vet det, och det de inte har kännedom om, kan de inte välja att invända mot. Jag har tänkt att de åtminstone har rätt att veta att en — trodde jag — ensam fanatiker för ett tvivelaktigt krig mot oss kritiker, och att han inte skyr några medel i försvaret av antroposofin. Jag och andra har uppmanat waldorfskoleorganisationer och waldorfskoleförsvarare att ta avstånd från de metoder han använder. Jag trodde, att om de visste och förstod, skulle de också förstå nödvändigheten av detta.

Jag hade fel. Deras tysta accepterande av Nordwall berodde inte på att de var ovetande om hans aktiviteter. Att de inte säger något när hans roll sätts i fråga beror inte på att de är för generade eller att de hoppas på att tystnad ska få problemet att försvinna. De ser nämligen inga problem. Sune har slutat som hobbyfanatiker och blivit avlönad sådan. Han arbetar på uppdrag av waldorfskolornas samarbetsorganisation i Sverige — Waldorfskolefederationen.

Det är så fullständigt osannolikt dumt och aningslöst. Waldorfskolefederationen borde skämmas. Trots att jag ofta har frågat mig hur waldorfrörelsens och den antroposofiska rörelsens stöd till honom egentligen ser ut, hade jag väl aldrig kunnat föreställa mig att detta stöd var så uttalat att de till och med hade anställt honom. The Witch är lika förbluffad som jag över detta fatala snedsteg.

Nu borde de ta sig samman och göra vad de skulle ha gjort för länge sedan: ta tydligt och klart avstånd från Nordwalls handlande. Inte från Nordwall som person; jag bryr mig inte om vilket förhållande de har till honom privat. Men det är deras förbannade skyldighet att ta avstånd från den verksamhet han bedriver mot waldorfrörelsens och antroposofins kritiker. Det är Waldorfskolefederationens förbannade skyldighet att omgående informera sig om Nordwalls beteende. De måste sätta sig in i vad han och hans olika alias ägnar sig åt. Det är deras anställde det handlar om, inte bara någon random tokstolle.

Waldorfskolefederationen skriver i ett av sina mötesprotokoll:

e) Bloggdebatten
I England har angreppet på pedagogiken lett till att föräldrar tagit sina barn från w-skolorna. Sune deltidsanställd av federationen att bevaka debatten.

Jag kan berätta en sak för er, Waldorfskolefederationen. Det är inte ‘angreppen’ som leder till att föräldrar tar sina barn ur waldorfskolorna. Det är missförhållanden på själva skolorna som bär skulden. Det handlar om dåliga lärare, usla kunskaper, våld och mobbing, och om antroposofin som föräldrarna inte i tillräcklig utsträckning informerats om innan de valde waldorfpedagogiken. Det är i dessa faktorer som grogrunden för missnöjet återfinns. Det är där waldorfrörelsen måste söka svaren. Inte hos waldorfskolornas kritiker. Det är inte deras fel. Hur vore det att någon endaste gång se er egen skuld i detta?

Tro inte att Nordwall kommer hjälpa er med det.  Det förmår han inte. Inte heller förmår han ‘bevaka’ debatten.

Jag undrar, Waldorfskolefederationen, om ni inte har några som helst etiska betänkligheter mot att vara uppdragsgivare åt en person vars drivkraft och enda impuls är att undertrycka alla synpunkter om missförhållanden på era skolor? Ni kanske inte tycker att det är något märkligt alls att förfölja, baktala och hota människor till tystnad? Bara en annan dag i antroposofi-land, liksom?

Nu säger visserligen inte Federationen explicit att hans uppdrag är att meddelst hotelser och lögner täppa igen truten på all kritik, i tillägg till att övervaka den, men jag kan ju upplysa Federationen om att det är så Nordwall sköter sitt arbete.

Waldorffederationen kom tydligen till plötslig insikt i går och fann sina mötesprotokoll så oerhört generande att de såg sig nödgade att utplåna dem från internet. Det kan man ju på sätt och vis förstå. Men jag tycker att det är riktigt, riktigt fegt. Waldorfskolefederationen borde — eftersom detta beklagligt nog är fakta och avståndstagande tycks uteslutet — för länge sedan gått ut och talat om för alla och envar att de ger Nordwall sitt fulla stöd i det han gör, och att de därför har anställt honom för att övervaka kritikerna. Och därefter borde de förklarat varför de tycker att Nordwalls behandling av andra människor är acceptabel. Sedan borde Waldorfskolefederationen motivera varför svenska skattebetalare genom skolpengssystemet ska bidra till att avlöna Nordwalls strävan att strypa all kritik mot waldorfpedagogiken och antroposofin. Skolorna betalar nämligen medlemsavgifter till Federationen. Skolorna är till fullo skattefinansierade.

Kritiken är nämligen fullt berättigad. Waldorfskolefederationen, waldorfrörelsen och den antroposofiska rörelsen är bara alltför ovana att se kritiken uttalad. De är vana att kunna skuffa den under mattan. De är vana vid att det fungerar att skuldbelägga kritikerna. De är vana vid att Nordwall har skött det smutsiga arbetet åt dem — och att han i många år gjort det helt gratis.

Att diskutera och kritisera waldorfpedagogiken och antroposofin är fullständigt legitimt. Det är inget som ska misstänkliggöras eller tystas ned. Kritik är något gott och bra. Inte inom antroposofin, har jag förstått, men det är kanske dags att ändra på det sättet att tänka nu. Ta kritiken på allvar i stället för att tala om ‘angrepp’ som om de vore obefogade. Att anställa Nordwall är inte att ta kritiken på allvar. Det är att spotta kritiken och kritikerna rakt i ansiktet.

7 comments

 1. Man skal høre meget, før ørerne falder af !

  …..Eller når man ansætter en idiot, er det måske fordi man selv er en idiot !

  -Frank

 2. Excalibor er tilbage !

  Efter hans blog har været død siden 2008, er han begyndt at skrive på den igen. Han mangler sikkert et forum, hvor han kan fortælle sin “gode” historier ; http://excalibor.wordpress.com/

  -Frank

 3. Ja, det är ju underbart. Jag törs inte titta. Jag blir bara arg på människan. Eftersom han använt den bloggen till att kasta skit på mig (det var väl det han gjorde 2008 innan han lät den vila) och jag inte tillåts kommentera och han inte ens är rakryggad nog att hänvisa folk till min blogg så känns det liksom meningslöst att bemöda sig om den.

  Han är den Waldorfskolefederationen minst av allt borde anlita. De saknar verkligen all anständighet.

  Värt att påpeka, och det har varit uppe i någon annan tråd, är att Sune nu twittrar dynga under @the3bee och @mycroftII. Waldorfskolefederationen kan ju se det som ett tips (eftersom de tydligen behöver någon som övervakar debatten åt dem).

 4. alfa-omega · ·

  Frank: “Excalibor er tilbage !
  Efter hans blog har været død siden 2008, er han begyndt at skrive på den igen. ”
  (translated by alfa-omega): Excalibor is back!
  After his blog being dead since 2008, he started writing on it again.

  Perhaps he’s got a new assignment by his employer, now that his ‘monitoring’ got revealed?

 5. [...] vad säger den antroposofiska rörelsen? (Ingenting antar jag. De verkar ju till och med belöna saneringsinsatserna.) Andra aktörer inom de antroposofiska och biodynamiska rörelserna borde kanske fråga sig om det [...]

 6. [...] tidigare noterats, anställde federationen i denna veva Sune Nordwall, som gör sitt yttersta för att verka [...]

 7. [...] waldorffederationens handlande finns ingen ursäkt. Den är en organisation som väl ska antas arbeta professionellt. Dess ledning och övriga [...]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 766 other followers