antroposofernas bibliotek i ytterjärna

Läser på den här bloggen att det finns planer på att stänga Rudolf Steiner-seminariets bibliotek i Ytterjärna. Biblioteket tycks formellt tillhöra Steiner-seminariet, men är också det bibliotek som Antroposofiska Sällskapet hänvisar till i Ytterjärna. Det är, om uppgiften om stängningen är korrekt, ett mycket märkligt beslut, som förefaller vara ett slags helgerån till och med en förhärdad materialist som mig. Att förvara böckerna i källaren — och låta huset, som en gång ritades och byggdes för att hysa biblioteket, användas för andra, mer lönsamma projekt! Vad nu dessa projekt vara må. Är det inte lite svårt att tänka sig en mer angelägen uppgift än att driva ett fungerande bibliotek?

Kanske snart ett spökbibliotek.

I och för sig använder jag bibliotek mycket sparsamt, och i Steiner-biblioteket i Ytterjärna har jag aldrig varit. Ändå känner jag — mycket instinktivt — att något har gått allvarligt snett, om en organisation — på orten för dess säte, vilket gör saken än värre — inte förmår tillhandahålla ett fungerande bibliotek. Att stänga biblioteket är liksom på något vis den sista dödssucken, för en verksamhet som har sin grund i skrivna källor. Någon antroposof skrev förvisso att musik är andligare än föredrag — också de flesta Steiner-samlingar utgörs ju av nedtecknade föredrag (oandligt eller inte, han höll tusentals föredrag) — men är det verkligen så illa ställt att spel och musik föredras framför att ta del av antroposofins skriftliga källor? Det är egentligen rena vansinnet. På något sätt måste litteraturen, de skrivna verken, antroposofins grund, utgöra en kärnangelägenhet för antroposofiska sällskapet, och det borde vara en prioritet för Steiner-seminariet, som ju, ska det föreställa, bedriver utbildningar inom antroposofi och antroposofirelaterade ämnen. Utan texterna är det inte mycket bevänt med resten — ekomat, musikframträdanden och tyglampskärmar i all ära… När man inte värnar det grundläggande materialet, är inte hela bygget då dödsdömt? Och då menar jag dödsdömt i sin kärna, ruttnande inifrån. För de ytliga företeelser, som vuxit på detta fundament, finns alltid plats; de kan alltid få sitt utlopp i en eller annan ‘kulturimpuls’. Men då bortser man från att antroposofin har ett innehåll. Och då är man, slår det mig, värre ute än de förhärdade, förtappade och ofta förgjorda och förhånade materialisterna är.

(Antroposofiska Sällskapet har också ett bibliotek i närheten av Odenplan och ett annat i Norrköping.)

About these ads

2 comments

  1. [...] skriver, i sitt senaste blogginlägg, om, bland annat, nedläggningen av biblioteket i Ytterjärna. I inlägget nämns en artikel som ska stå i Balder, men jag vet inte. Senaste Forum [...]

  2. [...] anthroposophical library in Ytter-Järna. It is not a library anymore. The library closed less than a year ago, but the building was designed as a library. Its purpose was to be a library. [...]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 766 other followers