oställda frågor (vidarkliniken i aktuellt)

Mats Reimer bloggar om frågan som Vidarkliniken inte fick i Aktuellt i går kväll. Inslaget kan ses här (html-länken låter ana en alternativ titel — som om individers rätt att välja ens var på tapeten). ‘Debatten’ var för kort för att kunna vara meningsfull. Programledaren var okunnig och fumlig. Annika Linde var i och för sig klar och tydlig men hennes argument verkade inte förankrade i någon kunskap om anledningarna till just antroposofers vaccinationsmotstånd (även om de, som jag tidigare påpekat, också delar många av det ‘vanliga’ vaccinationsmotståndets standardargument). Ursula Flatters, som definitivt borde ha intressanta saker att säga om just antroposofernas syn på barnsjukdomar och vaccin, tog inte tillfället i akt att göra det. Det var kanske strategiskt klokt, men samtidigt väldigt tråkigt!

Det kändes som att det som borde dryftats inte alls berördes.

Ur en allmän synvinkel spelar det naturligtvis roll att Annika Linde poängterade vaccinationens fördelar och så vidare. Ur den synvinkeln spelar det förstås roll att minskad vaccinationstäckning leder till fler epidemier och fler sjukdomsfall med de risker det medför. Allting sådant som Linde påpekade. Men det är inte särskilt relevant i en debatt om antroposofiskt motstånd mot vaccinationer. Antroposofiska läkare bestrider vad jag vet inte att vacciner förebygger epidemier. Det är inte som att man tror och hoppas att undkomma sjukdomarna också utan vaccination — tvärtom, snarare.

Ursula Flatters försökte framhålla att det kan finnas fördelar med att avstå — och avsåg då inte främst andliga sådana, som även de är antroposofins angelägenhet, utan fysiska (allergier). Hon ville också framhålla att föräldrar som kommer till Vidarkliniken ibland vill senarelägga vaccinationen. Men vad gäller antroposofernas motstånd mot vaccination är ju egentligen bägge dessa frågor lite vid sidan av. (En senarelägd vaccination, om man ska basera den på antroposofiskt-andliga överväganden, bör dröja minst till dess att barnets första sjuårsperiod är över.) Om hon menar att det är bättre att vaccinovilliga föräldrar kommer till Vidarkliniken än att de helt avstår från kontakt med vården, så har hon säkert en viss poäng, särskilt om det visar sig att barnen faktiskt behöver vård.

Men det som borde diskuterats, när man nu faktiskt hade en representant för den antroposofiska medicinen i programmet, är de specifikt antroposofiska skälen till att undvika vaccination. Ursula Flatters, med sitt livslånga engagemang i antroposofin, är rätt person att tala om dessa ting.

SVT borde ha givit henne frågorna — och ordentligt med utrymme att utveckla svaren — om barnsjukdomarnas och därmed vaccinationernas betydelse för barnets inkarnationsprocess och utveckling (också andligt) och om sjukdomars innebörd i ett perspektiv av karma och reinkarnation.

Förstår ni hur fascinerande det hade varit? Nej, det gör ni kanske inte. Men jag hade varit bortom mig av förtjusning, så exalterad hade jag varit.

Något sådant kräver emellertid kunskap hos redaktionen och programledaren och det kräver dessutom betydligt mer tid än den som verkar ha stått till förfogande. Jag är inte ens säker på att ‘debattformatet’ är det rätta för de frågor som verkligen är spännande. Men det är en annan femma. Man kan debattera Vidarklinikens verksamhet och förhållningssätt till vaccinationer och man kan diskutera den offentliga finansieringen, men de antroposofiska föreställningarna i sig själva är intressanta bortom rätt och fel, bevisat och obevisat, och sant och osant, och bryr man sig om dem, är jag övertygad om att Ursula Flatters är värd att lyssna på, vilket hon inte på samma sätt är när hon hamnar i försvarsställning (då kan det bli så här fånigt). Fast nu är vi, som sagt, inne på något helt annat, och troligen bortom avsikten med ett kort och torftigt debattinslag i ett nyhetsprogram.

About these ads
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 766 other followers