Tag Archives: andlighet

den andliga överklassen

Varför bryr sig de flesta människor inte om antroposofin? Det beror på att de antingen är för ointelligenta eller för obildade för att förstå Steiners texter: Att antroposofin inte är nämnvärt utbredd och känd som filosofi, beror till stor del på att Steiners skrifter är fullständigt oförståbara för det stora flertalet. Vad menar egentligen antroposoferna […]

reduktionism (eller: om livet i ovisshet)

Ljungquist tar sig an “reduktionismen” och viljan att söka kännedom om verkligheten sådan den är. Han menar att motvilja inför deism, teism och all andlighet är ett tecken på rädsla. Det är en misstroendets höga visa. En världsbild som hämtar sin näring i förnekandet av andra världsåskådningar. Alla religioner har fel. Alla. Våra förfäder var […]

antroposofer och världsgåtor

ännu en kommentar på Ljungquist: “Dina meningsfränder gör en stor affär av att det inte existerar en överpersonlig mening, bara den mening var och en gör av sitt personliga liv.” Det tror jag att är en missuppfattning. Kanske en konsekvens av antroposofins nedvärderande av icke-antroposofers tanke- och föreställningsförmåga. Om inte det som menas är övernaturlig […]

förandligad kultur (och modernismen)

hos Axess, en artikel benämnd Modernismens ockulta rötter. Nu kommer inte detta inlägg handla specifikt om Axess-artikeln, däremot några (möjligen aningen perifera) osammanhängande reflektioner kring den. I artikeln påstås att modernismens rötter finns i ockultismen, närmare bestämt, enligt ingressen, i teosofin. Teosofins “konsekvenser och verkan” finns i vår “världsbild och genomtränger fortfarande de flesta föreställningar […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 769 other followers