Monthly Archives: April 2009

om att besitta “djupare insikt än andra”

Peter de Voto skrev igår kväll på Kulturhusbloggen ett inlägg där han redogjorde för sin avgång från det svenska Antroposofiska sällskapets styrelse i samband med årsmötet under helgen. Tyvärr är det blogginlägget nu borta. Det tycker jag är lite synd. Det var nog det intressantaste inlägget sedan den bloggen startade. de Voto skriver bland annat […]

generaliseringar i ett fantasirike

För att spinna vidare på den något bortdomnade diskussionen om Kristofferskolan på Kulturhusets blog kanske det kan vara passande att återigen beröra det här med generaliseringar. Waldorfskolans företrädare är givetvis mycket väl medvetna om att det inte är fråga om — vilket de gärna vill ge sken av — enstaka person som far illa i […]

kunskapsparadoxer

I diskussioner med waldorfskolans anhängare får man som kritiker emellanåt veta att man inte bör uttala sig när man saknar kunskap om vad waldorfskolan är. Då frågar man sig, vad det egentligen som menas–vad innebär det att sakna kunskap? Vad måste vi som kritiker göra för att betraktas som om vi vet vad vi talar […]

ett andligt språng från barndomens paradis

— så beskriver waldorfskolan Kristofferskolan årskurs två på sin nya hemsida. Peter de Voto från Kulturhuset i Järna noterar den nya hemsidan på sin blogg, och tycker att den ger en rättvisande bild av en skoltid som var rolig varje dag. Eftersom jag och Peter d Voto har gått i precis samma waldorfskola, och haft […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 771 other followers