Monthly Archives: October 2009

antroposofiska stiftelser — vidarstiftelsen

Ursula Flatters var till nyligen verksamhetsansvarig på Vidarkliniken (numer är hon visst “bara” läkare och styrelseledamot i Stiftelsen Vidarkliniken 815600-6168, inte att förväxla med Vidarstiftelsen där hon också sitter som styrelseledamot, se nedan), det delvis skattefinansierade antroposofiska sjukhuset i Järna söder om Stockholm. De senaste åren har Vidarkliniken fått kämpa mot oförstående delar av det […]

antroposoferna, stiftelserna och pengarna

Detta är egentligen en ganska tråkigt post. Men samtidigt rätt spännande. [2009-11-03: eftersom rätt många stiftelser tillkommit, notera att till listan senare tillagda stiftelser specificeras i slutet av posten, efter listan.] Härom dagen undrade jag vilka antroposofiska stiftelser det egentligen är som äger Saltå Kvarn AB. Jag vet fortfarande inte exakt vilka, men en av […]

thomas lerner, dagens nyheter och den antroposofiska rörelsen

Thomas Lerner är skribent på Dagens Nyheter. Thomas Lerner skriver konsekvent alldeles okritiska artiklar om antroposofiska verksamheter, deras utövare och metoder. Se tidigare diskussion på VoFs forum, mitt tidigare blogginlägg, och en väldigt mycket äldre post här. Thomas Lerners artiklar brukar främst förekomma på den så kallade Insidan, men han har även bidragit med annat […]

secrets not well kept and a few medical miracles

the Steiner Storehouse writes Rudolf Steiner has been referred to as “one of the best-kept secrets of the 20th century” — but this is not a good thing. I guess somebody who held about half a billion lectures can’t really be said to be a secret. Whether that is a good thing or a bad […]

incarnation problems

Thanks to @thetismercurio, I get this lovely article. Quote: Childhood illnesses can be of great value to an individual’s destiny.  Young children have more mutable DNA than adults.  Children often incarnate into a body in which they feel does not suit them.  In effect, they feel uncomfortable, not-at-home in the body.  The spirit of the […]

the tasks of humanity

an article originally from magazine Steiner Education: Man as evolving being of body, soul and spirit stands at the centre of Anthroposophical work. The Waldorf teacher must permeate himself with knowledge, learning to recognize, if not experience, the presence and power of divine beings in world evolution and in the development of every human being. […]

fröken

jag menade inte att säga allt det jag sa, att skriva allt det jag skrev. Jag menade inte att säga att det var så hemskt som jag sagt att det var. Jag har inte lidit, och det borde jag ha vetat. Att mina reaktioner var oproportionerliga. De hade liksom legat och bitit sig fast och […]

levande döda ting

Ett par ytterligare reflexioner angående filmen En Skola. Något som framgår vid flertalet tillfällen i filmen är hur döda föremål och till och med ytor, former och färger får liv i både lärares och elevers ögon. Man talar om stenar som får ont när de blir slagna, om färger eller pappersytor som blir förnärmade, med […]

god morgon, fröken

Om filmen En Skola, Kunskapskanalen 30 sept 2009 (repriseras 2 okt). Ursprungligen visad 1968. Ur ett väldigt egoistiskt perspektiv, hade jag önskat att filmen hade gjort skillnad. Att myndigheter hade brytt sig, att föräldrar hade öppnat ögonen, att skolan hade marginaliserats… att den hade gjort skolan så impopulär och givit den ett så dåligt rykte […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 772 other followers