thomas lerner, dagens nyheter och den antroposofiska rörelsen

Thomas Lerner är skribent på Dagens Nyheter. Thomas Lerner skriver konsekvent alldeles okritiska artiklar om antroposofiska verksamheter, deras utövare och metoder. Se tidigare diskussion på VoFs forum, mitt tidigare blogginlägg, och en väldigt mycket äldre post här. Thomas Lerners artiklar brukar främst förekomma på den så kallade Insidan, men han har även bidragit med annat material, exempelvis om waldorfpedagogik (han är själv waldorfförälder i Kristofferskolan).

Det märkliga i den här kråksången är att Thomas Lerner och Stiftelsen Pestalozzi (815600-7711) råkar befinna sig på samma adress. Stiftelsen Pestalozzi förvaltar en förmögenhet på drygt 30 miljoner kronor och har som ändamål att “att understödja samt att bedriva utbildning och fortbildning av lärare m.fl. i waldorfpedagogik.”

Uttdrag ur länsstyrelsens stiftelsedatabas:pestalozzi_lerner

Till yttermera visso är denna adress Thomas Lerners adress, och det telefonnummer som anges för stiftelsen råkar vara Lerners hemtelefonnummer.

Jag vet inte jag, men jag börjar så smått ana att det inte är en slump att Thomas Lerners artiklar i Dagens Nyheter är anmärkningsvärt vinklade och okritiska.

Edit (tillägg):

Några artiklar ur DN-skörden

Alla mår bra av att ha grönt omkring sig

Konsten att vara människa

Miljön viktigare än social status (om bl a Nicanor Perlas)

Självklart att bildning behövs

Bilder hjälper Waldorfelever lära sig läsa

Åtskilliga artiklar Lerner skrivit kan dock inte återfinnas på DNs hemsida.

10 thoughts on “thomas lerner, dagens nyheter och den antroposofiska rörelsen

 1. DN… *host* gammelmedia *host*

  Den brännande frågan är: när ska sektisarna flytta sina astralarslen till Newsmill? Knutby är redan där och mutar in!

 2. Ååh, det kommer nog den dagen de får för sig att de kan tjäna något på ett strategibyte. Men det är klart, samtidigt har de en annan tradition — att inte inge sig i meningsutbyte med kritiker. (Ingen som inte har gått den “rätta” vägen har ju liksom licens att uttala sig (och att bli lyssnad på), det har de ju faktiskt inskrivet i stadgarna…) Helst vill de ju verka i det tysta, så att säga. Och man får väl lov att säga att det har varit framgångsrikt.

  Knutby är, eh, mer utåtagerande. (Ett sektkrig på Newsmill vore ju högst underhållande dock…)

 3. Thomas Lerner har skrivit över 3500 artiklar under sina år på DN. I några få av dem – de kan räknas i promille – berör han ämnen som har koppling till waldorfpedagogiken och människor med koppling till denna. Flera av artiklarna ingår i längre serier som belyser en fråga från olika aspekter (som den om gröna själar och hur barn lär sig läsa). Artikeln om läsvärt tar upp flera böcker, bland annat en som getts ut av Liber (ett erkänt förlag som inte har en enda koppling till waldorfrörelsen) och tar upp frihetens villkor.
  Thomas Lerner har haft barn i Kristofferskolan och där träffat spännande människor som har spännande saker att berätta.
  Det var inte Lerner som gav tre spännande personer det alternativa nobelpriset (bland dem Nicanor Perlas). Dessa personer uppmärksammades i radio, teve och tidningar.
  Thomas Lerner var under flera år en uppmärksammad föreläsare i källkritik inom kriminalvården i Stockholm. Jag känner honom en som skeptisk – och mycket ärlig reporter.
  Thomas Lerner är ordförande i stiftelsen Pestalozzi som arbetar för att stötta en eventuell framtida utbildning av waldorflärare i samarbete med en statlig högskola. Allt för att garantera en profesionell och vetenskapligt högstående utbildning.
  Det skulle också vara tacknämligt om den som ansvarar för denna blogg skulel våga vara offentlig och inte gömd i dunklet komma med ogrundad och illasmakande kritik.
  Hälsar
  Lars Svensson i Stockholm
  En nöjd läsare av Thomas Lerners djuplodande artiklar på Insidan om allt från psykisk ohälsa till att leva enkelt. Jag såg detta när jag sökte efter av hans artiklar på nätet och blev ledsen. Nu har jag forskat lite mer om hans bakgrund.

 4. Hej Lars,
  Vad bra då vet vi — han är till och med ordförande i Pestalozzi-stiftelsen! Och jo visst, Lerner har skrivit många artiklar. Gemensamt för de artiklar som handlat om något relaterat till den antroposofiska rörelsen har varit att de varit alldeles okritiska. De har faktiskt varit riktigt dåliga. De har saknat den journalistiska kvalitet som man kan förvänta sig av en dagstidning av DNs kaliber. Jag skulle inte kalla hans artiklar om psykologi, hälsa och livet djuplodande — jag anser att de är ytliga och slarviga. Hade jag inte vetat att han skrev i DN hade jag trott att artiklarna var hämtade ur någon veckotidning av simplare typ, något slags livvsstilssida i Se & Hör eller Allers veckotidning eller så. (Och detta kvalitetsomdöme är inte inskränkt till de antroposofirelaterade artiklarna — det gäller faktiskt Lerners verksamhet på Insidan överlag.)

  Så jag kan tyvärr inte hjälpa att mina åsikter om Lerners journalistik gör dig ledsen eller skapar andra olustkänslor hos dig. Det är min uppfattning om Lerner, och den utgår jag från att jag har all rätt att uttrycka. Om jag så vill, anonymt. Jag förväntar mig att läsare kan ta texten i beaktande snarare än min person. (För övrigt är jag inte anonym. Det finns en infosida på den här bloggen, och om man så vill kan man kontakta mig. Jag antar att det är lätt att propagera för att man ska vara öppen om sin identitet om man heter samma sak som tusentals andra i Sverige, t ex Lars Svensson. Om man därtill är en medelålders karl som inte till och från blir trakasserad av tokstollar för att han råkar säga ett och annat om waldorfrörelsen — ja, då är det nog ännu enklare. Ursäkta fördomen. Men jag gissar att jag är något på spåren här.)

  Men för att återgå: med tanke på Lerners uppenbara lojaliteter, till en rörelse han också journalistiskt ägnar sig åt, vore det kanske på sin plats att hans arbetsgivare kände till just dessa lojaliteter. Det förutsätter jag att de gör.

  Du skrev
  “Thomas Lerner är ordförande i stiftelsen Pestalozzi som arbetar för att stötta en eventuell framtida utbildning av waldorflärare i samarbete med en statlig högskola. Allt för att garantera en profesionell och vetenskapligt högstående utbildning.”

  Bullshit. Från början till slut. Waldorfpedagogik som bygger på de av Rudolf Steiner uppställda grunderna kommer aldrig att ingå i en professionell och vetenskapligt högtstående utbildning. Och tar man bort Steiner och antroposofin, då har du inte längre något waldorf kvar i “waldorf”. Det är helt ok att ägna sig åt antroposofi. Men den som tror att antroposofin kan “vetenskapligt” förankras är helt enkelt ute och cyklar — den personen drivs av en religiös övertygelse snarare än av vetenskapliga ideal. Det är ok att drivas av sådana övertygelser, men att försöka ge dem en fernissa av objektivitet, saklighet och vetenskaplighet är vilseledande och rent utsagt fel.

  Lerners privata övertygelser vore kanske en bisak om hans journalistik vad gäller antroposofiska ämnen präglades av den skepticism du påstår dig se i den. Men så är ju inte fallet.

  Jag vet antroposofer som har ett mer sunt och kritiskt/skeptiskt förhållningssätt till antroposofin — och till den knutna verksamheter — än man kan finna i Lerners journalistik. Det tycker jag är ganska graverande jämförelse.

 5. Tänk att detta har jag misstänkt länge. Och för några år sedan såg jag i ett nummer av tidningen Kultura ett tack till denna Lerner (bland många andra) för ekonomiskt bidrag till rörelsen. Det är inte alls förvånnade att antroposofer uíonfiltrerar där de kan i samhället. Men att DN låter detta ske är mer än anmärkningsavärt.

Comments are closed.