youth initiative program (dagens nyheter)

i dag skriver Dagens Nyheter om folkhögskoleutbildningen Youth Initiative Program (YIP) som hålls i Järna. De deltagande ungdomarna reser till klimatkonferensen i Köpenhamn för att delta i olika aktiviteter. Vad är Youth Initiative Program? Det framgår inte av artikeln i Dagens Nyheter.

Programmet ges vid Rudolf Steiner-högskolan. Det har sitt ursprung i den antroposofiska rörelsen. Varför? Och vilket, eller vilka, är målen?

“It is one of the unique traits of our period in history that, just at the point when the human species has created very serious challenges to the future of humanity, the same humanity has uncovered very powerful cognitive frameworks and practical approaches such as, but not limited to, Anthroposophy, that have the power to move humanity to a new, more profound level of evolution. YIP, by its very nature and striving, seeks to connect to these diverse streams of genuine efforts in humanity.”

Alltså, att rädda mänsklighetens framtid. Att främja utvecklingen. I en antroposofisk kontext är detta inget särskilt konstigt. Denna tidpunkt som vi lever i är kritisk så tillvida att man befinner sig nära en övergångsperiod till ett annat utvecklingsskede. Idealiskt sett bör fler och fler människor finna vägen till ett förandligat förhållningssätt — bort från materialism och så vidare. Den fördjupning av evolutionen som tals om i citatet ovan avser främst människans fördjupning på det andliga planet — hennes utvecklande av andliga egenskaper. Denna individuella utveckling är också förutsättning för att nya skeden ska inträda i mänsklighetens utveckling som helhet.

Utbildningen har några intressanta punkter. Nästa år föreläser Frank Chester om helig geometri.

“Since encountering the work of Rudolf Steiner, Frank has been exploring the relation between form and spirit. … Putting this form through the alchemical transformative process, many previously unknown geometric structures have emerged. Also this geometric form demonstrates a remarkable correlation to the form and functioning of the human heart. Frank constructed a vortex generator and did water experiments to find how etheric formative forces create the structure of the human heart.”

Se Chesters försök att förklara detta med hjälp av en guldfiskskål och en elmixer.

Om bara två dagar föreläser Annie Meijer, antroposofisk läkepedagog, om biografi-arbete. Den mänskliga biografin är här givetvis att förstå i en mer komplicerad mening — då den mänskliga själen har en existens oberoende av människans kropp och således har levt inkarnerad tidigare, och kommer att inkarnera igen (efter en tid “mellan död och återfödelse”). Kursen ska behandla

“various aspects of biography work and human development, e.g., biography work in relation to the awakening of a new consciousness, the psychological and spiritual challenges of our times, phases and rhythms of life, trauma, crisis, relationships and initiative in biographical development.”

Väckandet av ett “nytt medvetande” hör samman med människans fördjupade andlighet. De “andliga utmaningarna” i vår tid hör ihop med att vi befinner oss i ett kritiskt skede, flyktigt berört ovan.

De praktiska aktiviteter eleverna på programmet deltar i företas uteslutande inom antroposofiska verksamheter, som Vidarkliniken, Mikaelgården, Skillebyholm eller vid en arkitekturfirma med antroposofisk koppling.

Antroposofiska sällskapets tidskrift Das Goetheanum 5/08 skriver om YIP, “Walking the talk” (s 5), att programmet vill uträtta storartade saker för mänskligheten, utan att tänka “för stort” och göra sig uppgiften övermäktig. Det är för dem som vill förändra världen. I antroposofisk mening, huvudsakligen. Se också ett förkortat stycke på Goetheanums hemsida.

Goetheanums ungdomssektion skriver i sitt nyhetsbrev om YIP. En initiativtagare och styrelsemedlem säger

“It has been a wish in the YouthSection for a long time to have something that could answer the needs of the participants of Connect in a way that they could “learn by doing”… […]  Then I talked to the Swedish General Secretary (of the Anthroposophical Society) with Sussie Hansen to discuss setting something up for the 3 Nordic countries.”

I en svensk utgåva av sällskapets årsberättelse, 08/09, sägs att

“[f]ramtidsinriktade utbildningar har börjat i Sverige, till exempel Ungdomssektionens [min kom: det Antroposofiska Sällskapets ungdomssektion] Youth Initiative Programme i Järna. Syftet är att förmedla praktiska och spirituella färdigheter till företagsamma ungdomar, så att nya impulser kan bli verklighet.”

Så här någonstans hamnar vi, i en utbildning som syftar till att förverkliga antroposofiska impulser. Dagens Nyheter går inte alls in på detta. Det kan ju kanske vara hänt. Men man förfar som om vore det en folkhögskola vilken som helst och som om de vore fråga om vilka studenter som helst. Det är det ju långt ifrån.

Advertisements

7 thoughts on “youth initiative program (dagens nyheter)

 1. Hei zooey!

  Takk for din artikkel om The International Youth Initiative Program, YIP (som jeg fant gjennom din link på DN.se). Jeg savnet også mer informasjon om folkehøyskoleåret i DN-artikkelen, men vi får håpe det var på grunn av plasshensyn, og ikke noe annet.

  Jeg er 26 år gammel og en av initiativtakerne bak YIP. Jeg synes det er bra at du peker på YIPs forhold til antroposofien. Selv om du får det til å høres ut som om YIP er noe Antroposofisk Selskap eller Antroposofene som bevegelse har funnet på (det er ikke riktig), er YIP inspirert av antroposofien (men stiller seg fritt til den).

  Jeg er veldig takknemlig overfor Rudolf Steinerseminariet i Järna, som leier ut lokaler til YIP. YIP er ikke en del av Rudolf Steinerhögskolan, men en del av Vårdinge By Folkhögskola. Driften av YIP er uavhengig, og bak YIP står Foreningen YIP, som er en ideell forening.

  YIP er grunnlagt fordi initiativtakerne (en internasjonal gruppe ungdom og unge voksne fra ca. 26-36 år) gjerne vil redde verden og fremme positiv utvikling. Det finnes mange ungdommer som vil bidra til noe positivt i verden, men de mislykkes ofte med sine prosjekter på grunn av manglende kunnskap om fundraising, politikk, kommunikasjon, selvinnsikt og ledelse. (Been there done that.) Det har skapt mange desillusjonerte mennesker. Meningen med YIP er å gi deltakerne kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å lykkes. Det er ikke et spesielt antroposofisk utgangspunkt, men ren idealisme og tro på at “det går an”.

  YIP er uavhengig, både religiøst, kulturelt og politisk. En av grunntankene i YIP er den at du må utvikle tenkning, selvinnsikt, selverkjennelse, m.m. (i tillegg til praktiske kunnskaper) for å kunne skape positiv utvikling i verden. Dette er ikke et religiøst eller et spesielt antroposofisk konsept, men en spirituell utvikling kan godt passe inn hvis du tror på det. :-)

  (Forresten: Når YIP vil bidra til positiv endring i verden betyr det først og fremst “nå” – “i dag” – ikke i fremtidige inkarnasjoner eller lignende!)

  Jeg og de andre initiativtakerne til YIP er tilknyttet antroposofien i forskjellig grad, men det gjør ikke YIP til et studium i antroposofi. Deltakerne er ikke spesielt forskjellige fra andre engasjerte ungdommer.

  YIP kunne i prinsippet blitt organisert hvor som helst, men Järna er ideelt fordi det finnes mange små og store initiativer og eksempler på bærekraftighet. Antroposofene i Järna er langt fremme, f.eks. med biologiske renseanlegg og økologisk jordbruk. I Järna er gode eksempler for YIP-deltakerne.

  På YIP kommer kurslederne i stor grad fra mitt og de andre initiativtakernes nettverk, men de er på langt nær så antroposofisk sentrerte som du kan få det til å virke. (Mangfold er viktig, og da ser jeg ikke noe galt i noen antroposofer.) Jeg ville vært svært glad hvis dette kursledernettverket kunne vokse. Kom gjerne med tips og ideer!

  YIP er altså ikke noen antroposofisk “konspirasjon”, selv om antroposofene synes det YIP gjør er bra. Kom gjerne på besøk til YIP en gang og døm selv! :-)

  Mange hilsener

  Mathias Bolt Lesniak
  mathias@yip.se

  PS! Synd å lese om dine negative opplevelser i Steinerskolen. Jeg hadde en lignende opplevelse i offentlig skole og flyttet til Steinerskolen, hvor det gikk bedre for meg. Det er utfordringer begge steder, og det er store forskjeller fra skole til skole og klasse til klasse. Det er helt klart en utfordring ikke alle Steinerskoler arbeider godt nok med!

 2. Tack för kommentaren!

  Jag kan dock inte se YIP på något annat sätt än andra projekt och initiativ som är knutna till antroposofin. Det brukar för det mesta heta att de står i lös förbindelse till eller är inspirerade av antroposofi eller har initierats inom antroposofin men ändå är fria… och verkligheten är en annan. Ibland tror jag att det har att göra med att utövarna/deltagarna inte definierar aspekter, praxis eller föreställningar såsom antroposofiska, medan “vi” utomstående lättare ser just det som är typiskt för kopplingen till antroposofin. Det är nog egentligen inte så konstigt. När jag ser på YIPs hemsida, dess verksamhet, dess mål/beskrivningar, och så vidare, ser jag inte ett initiativ som är lite löst knutet till antroposofin och som hämtar lite lagom mycket inspiration från den — jag ser en väldigt explicit antroposofisk verksamhet. Det gäller språkbruk, det gäller “underförstådda sanningar” — det vill säga, vissa grundteser som hålls för sanna av sig själva, grundantaganden som tycks självklara inom den här miljön — det gäller synen på sig själva… och så vidare.

  Så, nej, jag tror inte YIP kunde tillkommit någon annan stans och ändå ha den form och det uttryck organisationen har. Under dessa förutsättningar är det inte konstigt att verksamheten finns i Järna, inte heller att programmets elever tycks vara f.d. Steinerskoleelver i stor utsträckning ;)

  Att programmet skulle utveckla tänkande, självinsikt, självkännedom tror jag ju är en överdrift — det är sådana där fina ord som ofta hörs om waldorf-/steinerskolan också, men som har dålig förankring i verkligheten. Jag tror inte att just den här verksamheten är bättre än någon annan på att utveckla de egenskaperna. Och vad gäller tänkandet — i icke-antroposofisk mening — är det nog en bättre idé att söka sig till exempelvis universiteten (och kunskap är dessutom en alldeles utmärkt väg ifrån desillusionen). Därmed inte sagt att YIP-programmet saknar positiva värden för dem som har intressen som passar in där. Tvärtom.

  Vårdinge By som du nämner, där — förmodar jag — även folkhögskolan på ett eller annat sätt inkluderas, är ju för övrigt också en antroposofisk verksamhet, driven i stiftelseform. “Verksamheterna i byn ska vila på antroposofisk grund, eller vara förenliga med denna. … Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet.” (Ur stiftelsens ändamålsbeskrivning.) Vårdinge Bys folkhögskola är ju också uppenbart anknuten till antroposofin, precis som Rudolf Steinerhögskolan förstås är det.

 3. Det skojiga är att försöket att minimera betydelsen av antroposofins inflytande snarast har motsatt effekt på mig. Antroposofin är, till skillnad från exempelvis en allmän rädda-världen-önskan (som ju förekommer ymnigt på alla möjliga höll), högst intressant. Skalar man bort just världsräddarattityden har antroposofin en betydligt större attraktionskraft. Den, liksom den moraliska överlägsenheten, klär inte antroposofin.

  Men, ok, det handlar just om mina personliga preferenser.

 4. Hei!

  Takk for svar. Jeg har heller ikke noe til overs for de som føler seg moralsk overlegne. YIP er antroposofisk inspirert, og dermed knyttet til antroposofien, men jeg håper vi heller blir dømt på det vi får til i praksis.

  Jeg ser ikke på YIP som den eneste måten å utvikle tenkning og selvinnsikt på, men jeg tror vi kombinerer en ganske unik blanding av forskjellige fagfelt, tenke- og arbeidsmåter (fra politikk og økonomi til portrettmaling og biografiarbeid). Tanken er at det utvider perspektivet uten å gi svar og ferdige løsninger. Mange tar YIP som et år før under eller etter universitetet (YIP er et folkehøyskoleår, ikke en erstatning for et universitetsstudium).

  Som sagt vil jeg gjerne se flere samarbeidspartnere og kursledere utenfor antroposofien. Der kan du (og alle andre) være til hjelp, og det er derfor jeg er takknemlig for at du tar opp spørsmålet. (Jeg er heller ikke overrasket over at YIP endte opp i Järna.)

  Jeg håper at YIP fremstår som fritt for underforståtte sannheter – og sannheter generelt. Jeg tror ditt syn på YIP er farget av ditt forhold til antropsofien og Steinerskolen, og litt kynisme. Det kan jeg ikke endre med argumentasjon og fakta. Jeg kan anbefale deg å avtale et besøk hos YIP i Järna. Benytt besøket til å snakke med deltakere og initiativtakere/organisatorer. Konstruktiv kritikk er veldig bra: hjelp YIP å bli bedre!

  Mange hilsener

  Mathias

 5. Hej,
  vad glädjande med ännu en kommentar!

  Så långt kan jag ge dig rätt — mitt läsande av exempelvis YIPs hemsida färgas förstås av mina synpunkter på antroposofi och waldorfrörelsen. Givetvis! Framför allt företar jag förstås en sådan läsning i ljuset av vad jag tidigare har tagit del av, det vill säga, jag placerar in YIP i ett mentalt fack efter de likheter jag ser med andra verksamheter inom den antroposofiska rörelsen.

  Jag skulle nog säga att — och detta kan man väl säga är ett slags dömande, men inte nödvändigtvis i en ensidigt negativ bemärkelse — jag är mer intresserad av och fascinerad av antroposofi i mer… renodlad mening. Med det menar jag att snarare än att jag skulle döma ut YIP för dess koppling till antroposofin, skulle jag finna YIP mer intressant ju djupare, och kanske ärligare, dess koppling till antroposofin var. Jag kan alltså inte se något positivt — utifrån min egen intresseinriktning ;) — i något som ideologiskt försöker närmast fjärma sig från antroposofi (i vad gäller den offentliga sidan — det som man kan tänka sig att dela med sig till utomstående som mig, ja, det jag räknar som en medvetet eller omedvetet tillrättalagd version).

  Nåväl. Det är givet att YIP inte kan vara en ersättning för en universitetsutbildning (det framgår ganska tydligt av beskrivningarna på hemsidan). Det är inget konstigt. Men jag vill nog mena att om man önskar lära sig resonera kring politik och ekonomi, då finns det betydligt värdefullare utbildningar att gå på högskolenivå — jag menar, om det man vill ha ut av en utbildning är just att lära sig resonera och tänka kring olika frågor och utan att bara serveras färdiga lösningar. Jag tror till exempel att YIPs utbud i dessa ämnesområden är mer eller mindre fokuserade kring social tregrening och Steiners samhällssyn. Hur uttalad denna utgångspunkt är vet jag inte, men den är inte särskilt svår att uttyda av hemsidan. Den samhällsmodell Steiner framställde var ju just en lösning, inte en öppen diskussion utan färdiga svar.

  Vad gäller porträttmålning, tja, jag vet knappt något alls om konstskolor. Däremot är det intressant att du nämner biografiarbete. Det är ju en disciplin som är uteslutande antroposofisk. Att tala om att inte bli serverad färdiga lösningar är knappast meningsfullt i fråga om ett ämne som inte har några relevanta konkurrenter utanför antroposofin. Se framställningarna av föreläsarna Meijer (nämnd i inlägget) och Marcel de Leuw som exempel.

  Jag är alltid skeptisk inför sådana approacher som du presenterar — alltså, “kom och se vad vi gör så ser du att vi är helt ok” (ok, jag vet, jag gör en förenkling). Inte för att jag ser det som något fel i sig, jag tycker att det är rätt bra, och jag är medveten om att det är en nödvändig del i att presentera sin verksamhet på ett fördelaktigt sätt, så att säga. Men jag vet ju också att det i dessa verksamheter, varibland Steinerskolorna är en variant, finns en utbredd vilja till och tro på att hålla en snygg yta. Så här kommer en cynism:

  Om waldorfskolan kunde hålla min mor och far, som var engagerade i skolan och regelbundet deltog i allehanda aktiviteter, utanför vad som faktiskt försiggick under 9 års tid — då tror jag att YIP, där alla deltagare dessutom är vuxna och deltar på frivillig basis, kan upprätthålla en snygg image under de minutrar/timmar de interagerar med “utomstående”, så att säga.

  Vad jag menar är att jag har en medvetenhet om att skillnaden mellan yta och verklighet kan vara avgrundsstor i dessa sammanhang. Och det är en vetskap som jag alltid har med mig. Därför är antroposofer som diskuterar antroposofi och Rudolf Steiner mer intressanta än “eldsjälar” som gripits av lust att rädda världen. Jag kan helt enkelt inte ta de senare på allvar. Jag ser fasad utan innehåll. Jaha, ja, säkert, säkert, tänker jag och suckar ;) (Detsamma känner jag inför waldorfentusiaster som är ute och försöker “rädda barndomen” och annat. Den typen av entusiasm skiter sig, enligt min erfarenhet, när den appliceras på verkligheten.) Antroposofin själv är något annat.

  Så, konstruktiv kritik: in med antroposofin, öppenhet kring antroposofin, skapa engagemang kring antroposofin och kunskap om den/i den. Det är ju antroposofin som är det särskiljande i sammanhanget. Fast det är ju också så här: att min konstruktiva kritik är rent usel, faktiskt inte ens särskilt konstruktiv. Den skulle nämligen i genomförandet eliminera underlaget för verksamheten. Det är alltför få människor som är intresserade av att fördjupa sig i den sortens torra studier. I synnerhet bland de ungdomar som har svävande förhoppningar om att förändra världen. Jag säger svävande, för hade de haft några användbara och konkreta idéer hade de inte suttit på en folkhögskola i Järna; det tror jag ärligt inte. Jag kan ha fel. Jag är både cynisk och gammal, det är mina ursäkter.

  ;)

 6. Hei igjen!

  Takk for bra kritikk. Jeg skal passe på at dette blir tatt med videre (som punkt allerede på neste styremøte i Foreningen YIP på førstkommende torsdag).

  Det er lett å være kynisk om YIP, for det er virkelig en veldig idealistisk tanke som ligger bak. Samtidig er jo YIP der for å gi ungdom en mulighet til å lykkes med sine idealistiske prosjekter, slik at de ikke ender opp som desillusjonerte kynikere som (av erfaring) mener at det ikke går an å redde verden. På den måten er vel YIP alle kynikeres drøm, men samtidig negativ for kynismens fremtid. ;-)

  Selv om YIP er antroposofisk inspirert er det ikke et studium i antroposofi (antroposofiske grunnstudier for ungdom finnes det allerede mange av). Det er virkelig et ønske å ikke bare være antroposofisk, og at YIP skal trekke inn gode ideer og skape engasjement på et generelt grunnlag – uavhengig av politikk, tro og kultur. Jeg håper vi kan beholde et ytre som avspeiler det indre korrekt både på godt og ondt, og at “de minutrar/timmar de interagerar med ‘utomstående'” kan bli så mange at virkeligheten (selv om det skulle være et ønske [sic]) blir umulig å skjule.

  Jeg vil gjerne avslutte med å takke for at du har tatt deg tid til å svare på det jeg har skrevet. Takk for tilbakemeldingen! :-)

  Mange hilsener

  Mathias

 7. Hej igen och tack!

  Det vore spännande att veta — jag kan ju bara gissa — hur många av de idealistiska ungdomarna som vill “rädda världen” som förstår vilken betydelse den moderna medicinen, inklusive vaccinationer, har haft för mänskligheten. Framför allt, hur många av de idealistiska ungdomarna som själva har och upprätthåller ett fullgott vaccinationsskydd.

  För om det är något som skrämmer mig mer än cynism, så är det människor som “vill rädda världen” utan att ha någon som helst kunskap om hur detta lämpligast går till: det vill säga, som saknar kunskap om vetenskaplighet, samhälls- och sociala strukturer, lag och rätt, historia… och så vidare.

  Det är ett ytterligare, faktiskt ganska konstruktivt råd. Bjud in föreläsare och inled samarbete med vetenskapliga/medicinska företrädare som begriper sådant som att vaccination och modern medicin har haft en genomgripande inverkan på mänsklighetens förutsättningar under de senaste 100 (ungefär) åren. Det är mer produktivt för världsräddarviljan än något som ni kan få ut av samarbetet med Vidarkliniken!

  Det finns också en alldeles utmärkt organisation som heter Vetenskap och Folkbildning. Jag tror de kan rekommendera många bra föreläsare i en rad olika ämnen. För att hjälpa till att verklighetsförankra era elever innan de ger sig ut och räddar världen ;)

Comments are closed.