‘ny lag hot mot waldorfskolor’

enligt Svenska Dagbladet. Det visar sig, ve och fasa, att den undergångsbetonade rubriken hänför sig till det faktum att waldorfskolorna nu kan bli tvungna att anställa behöriga lärare! (Så oförskämt av politiker att mena att lärare bör ha utbildning! Och detta inte enbart i andeskådande!) Waldorfrepresentanterna ägnar sig åt självömkan. Den vanliga jämmervalsen. Pertoft, miljöpartiets talesperson i skolfrågor, kommer ut som waldorflärare, men ej som eurytmist (fast det är kanske SvD som inte vet vad det är). En waldorflärare kallar politiker ignoranta (politiker, men inte just Pertoft då, får man förmoda). Så ignorant att faktiskt kräva att lärare har kunskap!

Waldorfrörelsen förhandlar — efter att de blev utkastade från Stockholms universitet — med Södertörns Högskola om en waldorflärarutbildning, men inget är klart än. (Detta förhandlande framgår också av protokoll som waldorflärarfederationen numer raderat från sin hemsida — strunt också! Men jag ska beröra dem mer utförligt senare.)

Ur artikeln:

Det är skolavslutning på Kristofferskolan i Bromma. Klassläraren Katarina Hagberg tar farväl av eleverna i 9D.

På svarta tavlan har de målat två bilder: En är färgglad och harmonisk, den ska symbolisera deras Waldorfskola. Den andra bilden föreställer ett grått, mörkt hus, omgivet av blixtar –”kommunal gymnasieskola” står det på fasaden.

–Vi har en trygg, harmonisk miljö här. Jag har undervisat på vanlig gymnasieskola också, och där var det inte alls så, säger Katarina Hagberg.

Ett utmärkt exempel på den waldorfska demoniseringen av andra skolor och världen utanför waldorf. Detta är, och var när jag gick där, vardagsmat i waldorfskolan. Världen utanför är otäck och otrygg och dålig. Så lurade är de, waldorfeleverna, att de till och med målar denna bild på svarta tavlan. Eller är det måhända läraren som målat den — och varför, i sådana fall? Maken till osaklighet får man väl leta efter. Beklagligt nog tror många elever och föräldrar på denna förvridna världsbild. ‘Trygg’ och ‘harmonisk’ — skit på er, Kristofferskolan. Det kunde ni aldrig erbjuda. Varken mig eller andra.

(H/t The Witch och, närmare bestämt, hennes bekant.)

Advertisements

77 thoughts on “‘ny lag hot mot waldorfskolor’

 1. Du har en hel del rätt. Men det är en viktig sak som du faktiskt glömt.Det handlar inte om hur det är synd om dem för att dom måste ha utbildade lärare som det verkar du vill göra gällande. Det handlar om att utbilda utbildade lärare i just Waldorfpedagogiken.

  Ta nu inte detta som att jag står och lovordar Waldorf, för jag har gått skiten i tolv djävla år. Vilka sektlika förhållanden och schemalagd eurytmi och schemalagd kör och andra dumheter är totalt värdelösa och har på intet sätt påverkat mitt liv eller skolgång på något sätt.

  Men oavsett min avsky för allt det där som Waldorf är och innebär måste jag vara såpass ärlig att säga att du har fått det om bakfoten. Kanske läste du lite för snabbt?

 2. @Luffsman

  Jag tror inte att Zooey fått något om bakfoten.

  Vad jag framför allt skulle påpeka:
  OM det nu är så underbart att gå på Kristofferskolan,
  VARFÖR tar klasslärare i klass 9 avsked av eleverna? Waldorfskola är tolvårig!

 3. Skriftlig fråga 2009/10:863 den 3 juni
  Fråga
  2009/10:863 Problematiken kring utbildningen av svenska Waldorflärare
  av Mats Pertoft (mp)
  till statsrådet Tobias Krantz (fp)
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2009/10&dok_id=GX11863&nr=863

  Svar på skriftlig fråga 2009/10:863 den 9 juni
  Svar på fråga
  2009/10:863 Problematiken kring utbildningen av svenska Waldorflärare
  Utbildningsminister Jan Björklund
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2009/10&dok_id=GX12863&nr=863

 4. Som alfa-omega påpekar så har jag nog inte fått något om bakfoten; inte vad jag kan se (men förklara gärna närmare). Jag är givetvis fullt medveten om frågan om waldorflärare vs lärare, och att waldorfskolan anser sig inte kunna utbilda waldorflärare. Och framför allt att waldorfskolan anser att lärarbehörighet är utbytbar mot waldorflärarkompetens. (Jag håller inte med.) Men nu handlar ju artikeln om att de kan ‘tvingas’ anställa behöriga lärare — i vanlig mening. Dvs konventionellt utbildade lärare. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt krav, som skulle införts för länge sedan.

 5. @Thetis and the few:

  let Google translate the article in SvD (daily newspaper, I would say conservative).
  Today, there is the royal wedding, so, the pro-waldorfs will not get much attention.
  On Monday June 21, there will be discussion in the Swedish Parliament about the new School Law.
  I thing the article in SvD is a try to gather pro-waldorf opinion.

  My comment:
  OM det nu är så underbart att gå på Kristofferskolan,
  VARFÖR tar klasslärare i klass 9 avsked av eleverna? Waldorfskola är tolvårig!

  IF it is so wonderful to attend Kristofferskolan,
  WHY is the classteacher in grade 9 saying goodby to the pupils? The Waldorschool is a twelve years school!

  (Kristofferskolan is Zooey’s old school).

 6. Zooey:
  “waldorfskolan anser att lärarbehörighet är utbytbar mot waldorflärarkompetens. (Jag håller inte med.) Men nu handlar ju artikeln om att de kan ‘tvingas’ anställa behöriga lärare — i vanlig mening. Dvs konventionellt utbildade lärare. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt krav, som skulle införts för länge sedan.”

  My translation:
  The Waldorf school [movement] considers the teacherAUTHORISATION being exchangeable for waldorfteacherCOMPETENCE. (I [Zooey] do not agree. ) But the article is about they [the Waldorf movement] may be ‘forced’ to employ authorised [regular] teachers – authorised in the common meaning [of the word authorised]. I.e. the convetionally educated teachers. This I [Zooey] think is a splendid requirement which should have been issued long time ago.

  My other comment with the links to Riksdagen (Parliament):
  the first link: Mats Pertoft, MP (The Greens, Waldorf teacher (Zooey says eurythmy, I did not know that) poses a written question to Tobias Krantz (DfE, responsible for education at university level). T. Krantz forwards the question to Jan Björklund (DfE, responsible for educ up to secondary school and the main proponent [my opinion] for a new School Law.

  I suggest you go to the links and let Google translate.
  If something is not clear, ask in this thread.

 7. Pertoft is a trained eurythmist, degree from Rudolf Steiner college, Järna.

  I agree with alfa-omega that the perspective in the article in Svenska Dagbladet i rather lop-sided in favour of the waldorf movement. There’s no acknowledgement of the reasons the waldorf teacher training program was terminated at Stockholm Uni, and also no questions asked re their efforts to establish a collaboration with Södertörns Högskola.

 8. Ur dokumentet länkat ovan:
  ‘I samband med beslutet gjorde fakultetens dekanus bedömningen att det inte fanns några förutsättningarna för att justera kursplaner och litteraturlistor så att de skulle klara en kvalitetsgranskning. Som en konsekvens av detta beslutade sedan Lärarutbildningsnämnden att avveckla samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan.’

  ‘… bristande kvalitet i och kvantitet av den ämnesteori som ingår i kurserna och detta gäller inte bara de naturvetenskapligt inriktade kurserna.’

  ‘De beslut som fattats om avvecklingen av samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan bygger helt på de granskningar av utbildningens kvalitet som universitet är skyldigt att ta ansvar för. För det tredje är det främst brister i kursernas innehåll av (skol)ämneskunskaper som påvisats vid kvalitetsgranskningarna, och som kommit till uttryck exempelvis i den kurslitteratur som används inom de lärarutbildningskurser som är förlagda till Rudolf Steinerhögskolan. En dominerande del av den litteratur som anges i kursplanerna vilar inte på vetenskaplig grund och utrymmet för vetenskapligt grundad litteratur, som andra lärarstuderande med inriktning mot samma ålderskategorier läser, är alltför litet.

  ‘Det huvudproblem som föranlett Stockholms universitets beslut att avbryta samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan är således att universitetet inte kan garantera att de lärare som går dessa utbildningar får tillräckliga kunskaper i de skolämnen som de sedan ska undervisa i. ‘

 9. Zooey,

  could you please bring forward the doc “course list for Waldorf Teacher Education” (or something like that)?

  It is very clear from that doc what the waldorf teacher educ is about.

  (I remember there was RS: Knowledge of the higher worlsd a.s.o.)

  Mainly, to become a waldorf teacher means: to study Steiner.

 10. I had lots of such lists, for different courses, in the past. I may still have them on old discs, but I don’t know where. Last spring I had a computer crash and I wasn’t able to rescue everything I had on that computer. But I have some vague memory of posting screenshots from some of these lists way back. I’ll see if I can find these posts or pictures. Do you mean the Swedish lists, by the way? The English Steiner teacher training literature is avialable through the blog Liberal Conspiracy.

  Sure, it was Steiner books and literature written by Steiner followers. Not that much else. And these were the courses arranged in collaboration between RS college and the teachers’ college in Stockholm. (This makes me suspect the Steiner courses arranged only by RS college were even worse — even more Steiner focused.)

 11. @Zooey

  Thanks.
  The Swedish lists: I hope Jan Björklund and the rest have read them.
  The English lists: most important now for the UK.

 12. @Thetis and the few:

  It is essential for the presumptive parents to understand what they are signing into.
  Also, to understand that the anthro terms has an other meaning than the meaning in the regular world.
  (The brochures for presumptive parents may look like being written in regular English, but it is not regular English).

  BELLOW: from http://oaks.nvg.org/steiner-knowledge.html

  The excerp bellow is from “Rudolf Steiner: Knowledge of the Higher Worlds and How to Attain It”

  Inward-making gives development
  THE STUDENT may begin to form quite new conceptions of reality. Many things acquire a fresh value for him. And the most insignificant experience which offers itself to him, stand in connection with cosmic beings and cosmic events. His labour and his suffering are given and endured for the sake of a great, spiritual, cosmic whole.
  By means of meditation, man rises to be united with the spirit. The existence of this eternal being can only be doubted by those who have not themselves experienced it.
  Right means must be chosen. Only a being with ears and eyes can apprehend sounds and colours, and Spiritual Science gives the means of developing spiritual ears and eyes, in these stages:
  Probation; this develops the spiritual senses.
  Enlightenment; this kindles the spiritual light.
  Initiation; this establishes intercourse with the higher spiritual beings.
  Installation – it can be of encouragement, efficient nurture, friendship, organizational talent and other talents, etc. [The Installation Stage is overlooked by Steiner].*
  They who really know, are the most modest of men. (4)

 13. Jag har kommenterat på VoF. http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?p=405699#p405699

  Apropå att ta sig för pannan inför waldorflärarens målning på griffeltavlan.

  ****
  Ja. Samtidigt är betraktas en sådan handling — att uttrycka ett sådant budskap — som fullständigt normal inom waldorfskolans värld. Det är därför de inte begriper hur urbota vansinnigt det ter sig. Andra skolor och kommunala skolor är rena helveten, där barn inte låts bli hela människor, där allt är oinspirerat och ont. Enligt min uppfattning är detta en anledning till att föräldrar klamrar sig fast vid waldorfskolan även när den absolut inte fungerar för deras barn. De har ju valt waldorfskolan för att de delar skräckbilden av andra skolor och den ‘vanliga’ världen — och sedan gör waldorfskolan sitt till för att förstärka dessa föreställningar. Det blir lätt till fanatism.
  ****

 14. I’m sorry – I missed much of this because I assumed it was all in Swedish. Back later.

 15. @ThetisMercurio and the few

  As long I participate, I will always make sure that you get at least a short notice of the important parts, a simple translation a.s.o.

  The important parts of the above (partly repeating my comment):

  On Monday June 21, there will be discussion in the Swedish Parliament about the new School Law.

  I thing the article in SvD (daily, conservative I would say, newspaper) is a try to gather pro-waldorf opinion. Strange strategy, though: it tells about klass 9 (the highest grade in compulsory educ) leacing, the teacher saying goodbye. The title of the article – “New [School] Law Threat against Waldorf Schools” – and the “air” is “the teacher saying goodbye to students leaving BECAUSE of new legislation”.

  I do know (have read docs), however, that many pupils at Waldorf Schools leave after grade 9, as soon they leave compulsory part of educ, (transfer to non-Waldorf schools) EVEN if their current Waldorf School has all 12 grades (all Waldorf Schools have not 12 grades, but Kristofferskolan (Zooey’s old school), the Waldorf flagship in Sweden, does have 12 grades. Same problem, with pupils leaving, is at Martin School in South Stockholm (not full grades 10-12) and Örjanskolan in Järna (Järna is the anthro centrum in Sweden).

  The pupils do not want to stay, they did not want to before the new legislation, either.

  The article tells how wonderful it is at Kristofferskolan, and I comment (here):

  IF it is so wonderful to attend Kristofferskolan,
  WHY is the classteacher in grade 9 saying goodbye to the pupils? The Waldorschool is a 12 years school!

  Zooey’s comment is about that the article forwards claiming “we are so good, community comprehensives are so bad”.

 16. @ThetisMercurio and the few

  IMPORTANT

  Let Google translate

  http://www.skolvarlden.se/artiklar/svenskt-skolkoncept-pa-export

  Skolvärlden is a magazine of Lärarnas Riksförbund (one of Swedish two teacher unions; this union is the one with members from upper secondary schools).

  Kunskapskolan is one of the Swedish educ chains, a “Limited”. (I have written about it earlier here at Zooey’s). Kunskapskolan will be starting in the UK, the contract is signed.

  About this magazine, Skolvärlden:
  I am a member of Lärarnas Riksförbund and read the magazine regularly. I can recommend.

 17. @zooey e.a
  I can understand criticism on waldorf schools and anthroposophical institutions, but here I notice also anti- anthroposophy fanatism.
  “Don ‘t throw away the child with the bathwater” is a dutch proverb.

 18. Jan, I guess you can’t read my post or the article, but from the behaviour of the waldorf proponents, it’s quite clear on whose side we find fanaticism. A journalist visits a waldorf school. Finds blackboard drawing. On it, a painting comparing waldorf school with municipal school. The former, light and happy and safe and everybody is in a bliss. The latter, dark, grey, threatening weather, unhappy people.

  This attitude is typical for waldorf. (And I went to the waldorf school in that article.) That’s where you find fanaticism. And the article illustrated this very successfully — although it obviously was not the intention. No critical voices were heard at all — only the perspective of the waldorf schools. But the passage about the painting says it all, perhaps better than any of us critics could ever hope to convey the message.

 19. In addition: I haven’t yet caught up with the comments here and on twitter and in emails. I have lots of things to write, but I spent much of the past days being depressed and upset and not I’m ill too. I’ll be back, though. Will post something about Sune’s recent idiocies and a few photos from yesterday.

 20. Skrev en kommentar hos Helena von Schantz, vars bloggpost jag tipsar om härmed http://helenavonschantz.blogspot.com/2010/06/ar-det-waldorf-som-hotas-eller-waldorf.html

  Min kommentar:

  ***

  Den där målningen på tavlan är förstås helt bisarr. Samtidigt är det sällan man ser problematiken illustreras så tydligt. Och bildligt. Den summerar det sekteristiska i waldorfrörelsen. Tydligen har man också så lite självinsikt att man bjuder in en journalist till beskådan. Sådana klavertramp kommer väl inte att hända i framtiden när de har skaffat sig mer professionell medieträning.

  Men det är precis så där waldorfskolan ser på skillnaden mellan waldorfskolan och kommunal skola. Det är rätt provocerande, måste jag erkänna, när man känner till waldorfskolans baksidor. (Jag gick ju just i den waldorfskolan som SvD besökte dessutom, och jag är långt i från ensam om att ha farit illa där. Men de ansvariga blundade på den tiden — och de blundar tydligen än i dag.)

  ***

 21. Ja, Zooey, på ett liknande sätt upplever jag det som rätt provocerande när jag här och var läser hur fint det är på W.skola och hur förträfflig W-pedagogiken är.

 22. The internet is behaving rather bizarrely today. Twitter is completely gone. I can’t save blog drafts. The blog doesn’t load properly now either. (Name this comment ‘testing’ ;))

  Some newspaper websites I can hardly view at all. And so forth. There may be gnomes stuck in the system. And I still feel ill.

 23. It took me 10 minutes to get the previous comment through… (So, I suppose, the internet cannot be pronounced dead yet.)

 24. Twitter too? I thought Twitter was officially down, because it tells me ‘server does not respond’ or something. And then that stopped too. WordPress barely works — it seems I can post comments, but the site looks wacky — can’t read the texts in the posts, e g, because the purple background doesn’t disappear when the page refuses to load fully. Facebook works completely normally. Dagens Nyheter and SvD sort of, on and off. Aftonbladet and Expressen, barely. I don’t get it, because Twitter isn’t even that ‘heavy’… compared to other websites with pictures and ads and stuff. And it seems that if it was my internet connection, all websites should be equally non-functional. On the other hand, if your internet is normal…

 25. Bahh. I give up. I was going to post photos, but I can’t get wordpress to react (except for posting comments like this, although the page looks weird). Twitter stopped responding hours ago — and it still refuses.

 26. Zooey, I have sent a test to you at Twitter at 17.22 AND an other test as DM at 17.22 today.
  I have had a long conversation with Thetis (DM) this afternoon, and posted few (usual) mess. No problem what so ever.
  Good to hear that you have technical problems, I worried I are ill.

 27. Zooey, have you got ADSL or broadband? It may be the connection (the cables or switch-station), it may also be your Internet provider.

 28. Broadband, and there aren’t any disruptions of service according to the website. And it’s so bizarre that some websites seem to work as usual and some don’t respond at all. Can’t reach twitter at all, neither through Twitter website or the Twitter client I use (Tweetdeck). At first, before wordpress started to act up, I thought Twitter was simply down. It stopped working hours before WordPress went crazy. (And your latest comments here I haven’t been able to see until now — although I’ve been here since my comment 5.39. It wouldn’t load.) The Guardian works, NYT does not. Yahoo does not. Facebook does work perfectly. Mystifying.

  Well, it’s good to know the blog doesn’t look crazy to others at least.

 29. Zooey, I have now send both tw and DM to Thetis asking her to do the same tests as I did.

 30. I sent you a kind message on twitter. I think people have had problems, though I haven’t.

  Gnomes are at least small enough to infiltrate the blog circuits & manipulate the warp drive (I get all my info from Star Trek obviously)

 31. I though Ahriman and I were friends. And then he lets the gnomes mess with my internet. I suppose I will have lots of catching up to do on twitter when the Higher Powers finally answer my prayers.

 32. The Higher Powers are sorting out the problem that has been haunting me today. Apparently they’re busy locating a dead gnome who is rotting away in some cable somewhere in my neighbourhood. It’s a complete and nasty mess when they go and die like that. And, really, you’re left with the feeling that they do it just to obstruct. One last revenge at the human race, before moving on to the realm between death and rebirth. They could go and die in Sune’s kitchen, but oh no… that’s not nice enough for them. Gnomes like to die in style.

 33. continue
  roughly at 2PM. Voting at 4 PM.

  The list of who will be talking is bellow.
  Nr 3: Mats Pertoft, the main proponent of Waldorf in the Parliament;
  Nr 8: Jan Björklund, Secretary of State for Education

  28 Utbildningsutskottets betänkande UbU21
  Ny skollag
  1 Marie Granlund (s) 10 min
  2 Rossana Dinamarca (v) 10
  3 Mats Pertoft (mp) 10
  4 Sofia Larsen (c) 10
  5 Margareta Pålsson (m) 10
  6 Tina Acketoft (fp) 8
  7 Gunilla Tjernberg (kd) 10
  8 Utbildningsminister Jan Björklund (fp) 10

 34. Oh, so it’s today. I don’t know what any of these people think of waldorf, with the exception of Pertoft, the eurythmist. (Could be our next minister of education, if we’re lucky!!! ;-)) Most parties are either pro-waldorf or basically ignorant. Few knew what waldorf schools really are. I think most conclude that because waldorf has been around for so long, waldorf must be a success.

 35. Zooey, det gäller att tala om för folk att anthro/steiner/waldorf är en CULT. Många människor inser inte detta, ser bara den gulliga ytan.

  Framförallt måste man få folk att förstå att eurythmi syftar till att få kontakt med andarna (inte någon vacker gymnastik som man låtsas om).

  Det är faktiskt så att Pertoft – utbildningsmässigt – är i andebranchen!

  TRANSLATION:

  Zooey, it comes to telling people that anthro/steiner /waldorf is a CULT. Many people do not realize this, will only see the pretty surface.

  In particular, we must make people understand that eurythmy aims to make contact with spirits (not a nice gymnastics that you play on).

  The fact is that Pertoft – educationally – is in the spirit business!

 36. My comment above: NOW going on: the eurythmist vs. the major:
  Explanation to our UK friends:
  Jan Björklund, Secretary of State for Education, is an army officer, major. Originally, he is working class.

 37. Most people don’t even know what it looks like, and are thus easy to fool. Any youtube-video of eurythmy makes it pretty clear that eurythmy is something other than ‘only’ gymnastics and not a school subject comparable to other school subjects.

  And, indeed, it is a huge problem that the surface looks so appealing. Acknowledging the backside is basically up to individual critics and skeptics.

 38. @ThetisMercurio and the few

  Look at this: http://www.medarbetare.se/

  This is a list, freely accesible (so far :) ) from http://www.waldorf.se
  (the Swedish Waldorf Federation, the place where the docs with Sune being appointed a.s.o. were posted.
  What first loads is the “Medarbetare sökes” = coworkers wanted
  (the link in the upper part of the page “Medarbetare sökes” is to “Medarbetare finnes” = coworkers seeking job)

  Do you see that? There is shortage of teachers; in addition, many of the Waldorf teachers do not have subject knowledge (especially math and science or parts of Social science, for ex RE). Zooey can tell what the subject drawing is like (I have seen it, too: it’s the anthro spiritual education, not drawing teaching in the sence of a regular school.

  As I mentioned in comments to the Saturnday’s article in the SvD (this thread), many of the pupils do now want to stay at Waldorf, either, leaving as soon they can (transfering to non-Waldorf after grade 9 when the compulsory part of educ is completed).

 39. from http://www.waldorf.se/ (Swedish Waldorf School Federation)

  “Waldorfpedagogiken är ett konsekvent genomfört alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med fokusering på vad som är viktigt för de olika åldersstadierna. För denna allsidiga utveckling är det i waldorfpedagogiken centralt att kunskapsämnen, konstnärliga ämnen och hantverk står i god balans till varandra.

  Efter nionde klass står waldorfeleverna på minst samma nivå och har samma behörighet som sina kamrater i den offentliga skolan, och efter waldorfgymnasiet är de behöriga för och väl förberedda för studier vid universitet och högskola. Omfattande undersökningar visar att så också är fallet.”

  HA!

 40. Jaså, så waldorfföräldrarna har en blogg nu. Jag trodde deras verksamhet hade dött. Man får det intrycket av den vanliga hemsidan.

  Utdrag ur artikeln i Lärarnas Tidning 2005. (Google cache: http://bit.ly/c5Wob7)

  ***

  Friast av friskolor – hur arbetar Waldorf?
  [2005-04-22]
  Hos Skolverket ligger anmälningar om kunskapsbrist, kränkningar och sekretessbrott. Samtidigt har inga andra skolor fått så stor frihet att själva styra över sin verksamhet. Vi har tittat närmare på Waldorfskolorna.

  En kommunal skola måste ledas av en rektor, ha behörig personal och utfärda betyg. Allt detta slipper landets Waldorfskolor. Inga andra friskolor har fått så många undantag i skollagstiftningen. – Waldorfskolorna har en relativt lång tradition i Sverige, säger Sten Ljungdahl, kansliråd på utbildningsdepartementets gymnasieenhet.
  – Det har funnits en politisk majoritet för att göra den här typen av undantag så att de kan fortsätta att arbeta i enlighet med sin ideologi. Jag kan inte minnas att någon har varit motståndare till det. Frågan är hur Waldorfskolorna förvaltar sin frihet. För att undersöka saken har Lärarnas tidning gått igenom samtliga anmälningar mot Waldorfskolor som lämnats in till Skolverket under de senaste åren. Vi har läst kommentarerna och även tittat på de tillsynsrapporter som Skolverket upprättat i samband med sina besök på skolorna.
  Våren 2003 gick Peter Eklund ut i vuxenlivet efter tolv år på Martinskolan i Hökarängen söder om Stockholm. Så här beskriver han sin skoltid: – Problemen började redan i högstadiet och fortsatte gymnasiet ut. Det gällde framför allt i matte och de naturvetenskapliga ämnena.
  Efter första året på Waldorfgymnasiet kände Peter Eklund att han inte lärde sig någonting. Han bytte till en kommunal gymnasieskola och började för säkerhets skull om i ettan.
  – Det var i princip totalt kört redan från början. Efter att ha pluggat nästan dygnet runt i en månad tog jag slut. Jag fattade ingenting och gick tillbaka till Waldorfskolan igen.
  … Men ska man ha en framtid på högskolan eller universitetet så blir det tufft. Skolverket konstaterade i sitt svar på Peter Eklunds anmälan att man hade upptäckt ”vissa brister, bland annat avseende skolans uppföljning av elevernas kunskapsutveckling” under en nyligen genomförd tillsyn på grundskoleutbildningen vid Martinskolan.
  Carl-Olof Fägerlind har arbetat som lärare och fysikdidaktiker i 25 år. Höstterminen 2003 jobbade han som mattelärare på Kristofferskolan i Bromma. Det han upplevde där fick honom att skriva ett upprört brev till Skolverket och fråga om Waldorfskolans naturvetenskapliga undervisning verkligen uppfyller skollagens krav.
  – Eleverna kan inte multiplikationstabellen och grundläggande matematik. När jag frågade eleverna i årskurs elva vad 1/3 gånger tre är kunde ingen svara. När jag frågade eleverna i årskurs sju hur hög min elräkning blir om mitt hus förbrukar 39 000 kWh och varje kWh kostar en krona kunde ingen av 30 elever svara. Skolverkets svar blev att hans anmälan inte föranledde några omedelbara åtgärder, men att den skulle beaktas vid nästa inspektion på skolan.
  Många anmälningar handlar om hur skolorna sopar problem med mobbning och lärare som kränker elever under mattan, fryser ut föräldrar som ifrågasätter, bryter mot sekretessen och anställer personal efter tycke och smak, inte efter kompetens. En mamma, vars son fick en spark i sidan av en vikarierande lärare, skriver så här i sin anmälan: ”Som jag ser det är denna misshandel delvis en konsekvens av att man ständigt rekryterar personal av alla kategorier till skolan. Föräldrar, grannar, kompisar och så vidare tillfrågas vid lärarbehov, så även vid denna lärartillsättning.”
  ”Det blir beroenderelationer och bakbundenhet. Missriktade lojaliteter och allianser. Ja, jag skulle vilja gå så långt som till att säga att skolan börjar anta sekteristiska drag.”
  … Några föräldrar som anmält Waldorfskolor till Skolverket pratar om de dolda maktstrukturer och osynliga hierarkier som uppstår på rektorslösa skolor.
  – Man får inte ställa frågor, man får inte vara kritisk. Den platta organisationen gör att det är svårt att nå fram till rätt person. Många sitter på flera stolar samtidigt och kan plötsligt hamna i en situation där de ska bedöma sitt eget arbete, säger en mamma. – Det är ju med eftertanke man väljer den här skolformen. När personalen då säger: ”ni kanske inte trivs här, ni kanske ska ta era barn härifrån”, så känns det djupt orättvist.
  En mamma som har barn på en annan Waldorfskola berättar att hon helt har gett upp försöken att komma till tals med skolan.
  – Om ett barn mobbas hänvisar man till andliga dimensioner, till barnets karma. Allting beror på barnet, inget på omgivningen. Den som ifrågasätter blir utfryst och till slut ger man upp och flyttar sitt barn. Flera föräldrar berättar om massavhopp från klasser på vissa Waldorfskolor. På Waldorfskolefederationen finns emellertid ingen statistik över elevomsättningen på skolorna.

  ***

 41. Zooey: “Jaså, så waldorfföräldrarna har en blogg nu. Jag trodde deras verksamhet hade dött. Man får det intrycket av den vanliga hemsidan.”

  Den gamla föräldrarföreningen hade dött och ur askan uppstod en ny. Skrolla längst ner i bloggen.

 42. En intressant iakttagelse. Kan inte finnas många med det namnet i Norden. Ett vetenskapligt (?) föredrag om Darwin. Och så biodynamiska preparat då.

 43. Voting in the Swedish Parliament today, June 22, 3PM
  New School Law
  ————–
  Yes: 161, No: 151: Abstained from voting: 1

  NEW SCHOOL LAW will be valid from August 1, 2010 (note: 2010)
  *************************************************************

 44. Dragkampen om undantag är inte slut ändå, tror jag, men det blir nu svårare för waldorf att slingra sig i diverse ärenden.

 45. Den kommentaren är verkligen intressant.

  Som av en händelse tänkte jag på detta ämne tidigare i dag, när jag inte var vid datorn. Det slog mig ännu en gång hur waldorfrörelsen är så förbryllande ensidigt inriktad på att försvara sig mot yttre ‘hot’ — av allehanda slag — och att den i extremt liten utsträckning tycks fundera på vad den faktiskt själv kan göra för att göra sina skolor så enastående som man i sin fantasifullhet tycker att de borde vara. Se bara på SvD artikeln om ‘hotet’. Det är andra — utomstående — som är antingen obildade, dumma i huvudet, inskränkta, och så vidare… Och så är det nästan alltid… Man slås ju av att antingen så är waldorfskolorna så dåliga att de inte går att försvara i sak. Eller så är waldorfs företrädare oerhört dåliga på att förklara sig och sin pedagogik på ett hederligt och rakt sätt. För all del, det kan vara en kombination av bägge faktorer.

  Det man sällan ser är insikt om att det kanske faktiskt är waldorf som behöver göra någonting annorlunda. I stället för att skylla på kritiker, politiker, allmänhet, oförstående och dumma utomstående…

 46. Zooey: “För all del, det kan vara en kombination av bägge faktorer.

  Och så lite till, tror jag.

  Artikeln i SvD var enastående:
  dels det Du påpekade om bilden, att de visar upp för omvärlden vad de ägnar sig åt inom Waldorf: att förtala den kommunala skolan,
  samt det jag påpekade, att de talar ju om att eleverna lämnar en tolvårig skola efter nio år, den skola som skall vara SÅ bra och som dessutom är flaggskeppet.

  http://blogg.ljungquist.org finns mycket att läsa … det jag länkade till är bara ett smakprov.

 47. Japp, jag har skrivit massvis (alldeles för många kanske) kommentarer till Ljungquist; de allra flesta har jag postat här på min blogg i stället för hos honom.

  Det är för all del möjligt att läraren ska lämna skolan. Eller att hon lämnar den klassen efter att ha undervisat den sedan 1an. Normalt lämnar ju klassläraren efter 8an, enligt Steiners idéer om hur samma lärare bör följa eleverna. Jag har för mig att min klasslärare lämnade redan efter 7an (återvände till kommunal skola). Det är ju möjligt att denna lärare behållit sin klass ett år längre än brukligt.

  Att sedan många elever faktiskt lämnar waldorfskolan och inte går de 12 åren… stämmer inte med waldorfs självbild ;-) Ändå är det ett faktum.

Comments are closed.