pedagogiskt undantagstillstånd (del iv)

nätverket värna waldorf

‘Det är kris i waldorfskolan och det är nu vi måste agera!’ skrev en waldorflärare i Järna och  representant för nätverket Värna Waldorf för ett par månader sedan.

Skolverket vill “reformera” skolsystemet vilket kommer att leda till en likriktning för alla skolor. Detta rör också Waldorfskolan på följande punkter:

– Kursplanen. Här finns ännu ett litet utrymme för Waldorfskolan att ha sin kursplan “tillsammans med” kursplanen som ska gälla i alla svenska skolor. Vad detta innebär i praktiken får vi se. Redan nu har skolorna blivit tvungna att delta i de nationella proven i klass tre och fem.

Tvungen? Varför inte se det som en fördel?

– Betygssättning. Waldorfskolans läsårsbrev godkänns inte och vi blir tvungna att ge betyg fr.o.m. klass 9.
– Lärarutbildningen. Det här är en kritisk punkt. Om lagförslaget går igenom måste alla lärare vara behöriga. Waldorflärarhögskolan har inte examensrätt för att det inte finns professorer som kan utexaminera lärare. Den sista waldorflärarutbildningen börjar hösten 2010 och sedan kanske man blir tvungen att ha dubbel kompetens för att kunna bli anställd som lärare i en waldorfskola.

Ja tänk! Om reformen går igenom måste lärare vara behöriga — de måste ha utbildning! Ve och fasa!

– Gymnasiereformen innebär att gymnasier måste välja inriktning mellan estetiskt, naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt. Waldorfskolan har alla tre inriktningarna och vill inte välja, för då blir vi ensidiga.

I själva verket har de ingen av inriktningarna. Så det vore kanske bättre att välja en och göra den så bra det går. (Och naturvetenskaplig bör de nog undvika.)

Uppmaningen Värna Waldorf ger är att:

– Föräldrarna bör skicka brev och epost till politiker, det är föräldrarna politikerna lyssnar på!

En vykortskampanj initierades också. Vykorten ska föräldrar och andra skicka till politiker; de kommer att delas ut till hugade avsändare när skolorna börjar i augusti, det vill säga nu. Under almedalsveckan planerade föreningens aktivister vagga runt iklädda t-tröjor med waldorfbudskap. (Jag tycker de borde klätt sig i växtfärgade eurytmidräkter.) Även waldorfelever skulle engageras, var tanken. I planerna fanns också ett höstseminarium för politiker.

Politikerna är väldigt lyhörda just nu i valtider, så det är nu vi kan påverka. Det är fyra år till nästa gång!

Den 14 augusti arrangeras i Järna ett seminarium om alternativpedagogik och alternativmedicin. Detta seminarium annonseras i Värna Waldorfs kanaler, men om de är medarrangör känner jag inte till. Det är möjligen det seminarium som ett tidigare utskick förutspådde.

Mats Pertoft, riksdagsledamot, MPoch Raymond Wigg, landstingsråd, MP, samtalar med politiker från andra partier

och på programmet står, förutom alternativmedicin och ekologisk fika,

Hoten mot alternativ pedagogik

Varför, undrar jag, handlar allt alltid bara om yttre hot? Var finns medvetenheten om att den alternativa pedagogiken måste bevisa att den är en värdig aktör? Hotet ligger ju inte i, exempelvis, att samhället kräver kunniga och välutbildade lärare, utan hotet kommer inifrån, i det att waldorfskolan misslyckas prestera på den punkten! Det är inte kravet det är fel på, utan waldorfpedagogikens förmåga att leva upp till fullt rimliga krav. I stället talas det om hot och attacker, som om huvudsyftet bakom reglerna inte vore att säkerställa bra utbildning utan att föra krig mot alternativpedagogik eller rentutav mot människor med alternativa världsåskådningar. Men jag förstår då rakt inte varför livsstilstomtar ska ha licens att bedriva skolor som ger barn en usel utgångspunkt i livet. Sådan kravlöshet kostar.

Detta är sista delen. Del i, del i, del iii.

(Och nu djävlar tänker jag inte skriva om utbildningspolitik på länge.)

_______________

Uppdatering, 2010-08-11: Nu finns info om arrangemanget på miljöpartiets hemsida.

“Hoten mot alternativ pedagogik och medicin i Sverige?”
Välkommen till Gula Villan i Järna för spännande politiska samtal om alternativ pedagogik och medicin.
Välkommen till Gula Villan för ett samtal om framtiden för waldorfpedagogiken och andra alternativa pedagogiker mellan Mats Pertoft, (skolpolitisk talesperson för MP, riksdagsledamot Stockholms län) och en företrädare för alliansen.
Efter fika fortsätter dagen med ett samtal om alternativ medicin mellan Raymond Wigg, landstingsråd, MP, Stockholms läns landsting och Tage Gripenstam, gruppledare C, Södertälje kommun och ledamot av landstingsfullmäktige Stockholms län. Inleder gör Torkel Falkenberg, forskningschef på Vidarkliniken och akademisk ledare på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Vi bjuder på ekologiskt fika
Var: Gula Villan, Järna
När: Lördag den 14 augusti kl. 13-16
Fri entré – alla välkomna!

5 thoughts on “pedagogiskt undantagstillstånd (del iv)

  1. Under almedalsveckan planerade föreningens aktivister vagga runt iklädda t-tröjor med waldorfbudskap. (Jag tycker de borde klätt sig i växtfärgade eurytmidräkter.)

    LOL! Gjorde min dag…

  2. Vidrigt att MP gör reklam för detta på sin hemsida och därmed skänker legitimitet till tokstolleriet i partiet. Det gör mig besviken.

  3. Jo, det är lite väl… tramsigt. En viss känsla för vetenskaplighet skulle ju inte sitta så fel när det gäller att rädda miljön och naturen (och alternativmedicinstödet i synnerhet gör att man betvivlar att det finns en sådan känsla). Inte för att jag hade hoppats på särskilt mycket — mp hör till de helt uteslutna partierna för mig och det beror på helt andra saker.

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s