livsåskådning

Ur waldorffederationens protokoll, februari 2009. Notering från ett gruppsamtal.

‘Att anställa medarbetare som motarbetar waldorfpedagogiken har på vissa håll ställt till problem. Kan man kräva av någon att ha en viss livsåskådning?’

I slutet av samma protokoll, under ett avsnitt som behandlar tidskriften På Vägs och Kristofferskolans jubileumsfirande, följande:

‘Viktiga frågor ifrån vår politiska agenda med bakgrund till våra egna synpunkter. Vad är våra egna problem, kan vi seriöst belysa dem. Hur kommer vi bort från det dogmatiska.’

Ja, det är ju svårt med den ovan antydda inställningen till kritiska synpunkter. Därutöver, att kräva någon på en viss livsåskådning kan förmodligen räknas som ‘dogmatiskt’ in extremis.

Med anledning av dubbeljubileet avsåg, enligt waldorffederationen, På Väg att bjuda in fd waldorfelever. De fd elever som lovprisar sin tidigare skola, får man lov att förmoda. Vi andra åtnjuter den rätt måttliga glädjen i att bli övervakade av Sune N.

9 thoughts on “livsåskådning

 1. @Zooey: ” ‘Att anställa medarbetare som motarbetar waldorfpedagogiken har på vissa håll ställt till problem. Kan man kräva av någon att ha en viss livsåskådning?’ ”

  Min personliga erfarenhet:

  Som ny medarbetare krävs att man fungerar enligt den antroposofiska livsåskådningen. Det betyder att om man inte delar den antroposofiska livsåskådningen
  krävs det att man hycklar, och att man mår mycket dåligt eftersom det innebär att ljuga mot sig själv. Om man inte hycklar behandlas man mycket illa, ungefär som en sandsäck på en boxningsklubb (bildligt sagt, man blir inte fysiskt slagen, även om det har varit nära en gång för min del). Det finns många inom waldorfrörelsen som har egna problem och projektion tillhör vardagen.

  Den tjänst jag sökte var utannonserad på samma sätt som motsvarande tjänst på kommunal skola eller en icke-waldorf friskola (tjänst som ämneslärare). Dock, till skillnad från tjänster utlysta av t ex Internationella Engelska Skolan eller Kunskapsskolan (exempel!) som i sina annonser klart och tydligt anger provtjänstgöring och hur länge den pågår, så döljer en annons från en waldorfskola vad som gäller. Den annons jag svarade på var en tillvidaretjänst; att det ingår ett års provtjänstgöring fick jag inte veta förrän jag kom för att skriva under kontraktet.

  Än värre är att provtjänstgöring inte avser kompetens som kan kopplas till det som annonserades efter. Provtjänstgöring avser huruvida man passar i antro/steiner/waldorf system. Detta krav att passa in i antro/steiner/waldorf system är mycket starkare än krav som “Utbildningsföretag” AB ställer på sina nya medarbetare.

  “Utbildningsföretag” AB sysslar med arbete i utbildningsbranschen, har rutiner för att detta arbete skall bli gjort och klargör dessa rutiner samt krav på den nya medarbetaren. Den arbetssökande kan alltså redan vid en anställningsintervju fatta sitt personliga beslut “här vill jag vara” eller “här vill jag inte vara”.

  På en waldorfskola är allting dolt, självfallet: hade annonsen klart och tydligt sagt vad det innebär så hade jag aldrig sökt det jobbet. Till saken hör att, i det ormbo som ett kollegium bestående av medarbetare med personliga problem utgör, blir det mycket prat och hot och lite konkret arbetsresultat.

 2. Det är ju förstås bara att vänta att waldorfskolorna hamnar i trubbel på den här punkten. För de kan ju inte kräva att någon har en viss livsåskådning, i all synnerhet inte om personen redan är anställd. Det enda de kan kräva är ju möjligen waldorflärarutbildning, vilket inte är en garant för att livsåskådningen är och förblir den korrekta.

  Men de kan ju omöjligen få ihop tillräckligt med lärare som har rätt livsåskådning för att tillgodose behovet av lärare i samtliga waldorfskolor i Sverige. (Och hej, det är ju lite svårt för dem att hävda att de inte är livsåskådningsskolor om detta utgör ett krav!) Detta blir ännu svårare när kravet på lärarexamen införs.

  Så några formella krav på livåskådning kan de inte ha. I realiteten är det ju dock precis det som krävs av en lärare för att denne ska passa in, något som framgår tydligt av alfa-omegas kommentar och andra liknande vittnesmål.

  Ps. Och tack för den utförliga kommentaren, @alfa-omega.

 3. Apropå livsåskådning ser jag i dag (tackar tipsaren för tipset!) att Uppsala waldorfskola utannonserar ett lärarjobb på Platsbanken. Fysiklärare sökes.

  Hur ska det nu gå, om fysikläraren har fel livsåskådning? Varför säger annonsen inte ett smack om antroposofi? Man kan ju inte som skolledning bli uppbragt över att lärare sedan inte ‘passar in’, när de anställts på galna premisser — utan att ha blivit medvetna om vad som egentligen gäller. Så varför informerar inte skolan om livsåskådningsbiten redan i annonsen — annonsforumet är ju sådant att det inte av omständigheterna framgår att antroposofi är fundamentet i detta. Något annorlunda är läget förstås vad gäller de annonser som ligger på waldorffederationens egen hemsida.

 4. Zooey: “Varför säger annonsen inte ett smack om antroposofi?”
  Svar: för att ingen skulle nappa.
  Annonsen finns på Waldorfskolefederationens webbsida också, men får man ingen den vägen, så försöker man sig på att locka vanliga lärare.
  Går inte det heller, försöker man gå omvägen att anlita ett bemanningsföretag; på Platsbanken och liknande syns då en annons av typen “Vikarieföretaget AB söker lärare i Ma/No, för kunds räkning till akut vikariat.”

 5. Ah, just det. En sant kortsiktig strategi. Och sedan står de där med medarbetare som inte delar deras livsåskådning. Det i sig är ju så förvirrande; hur kan någon inte vilja dela den, tänker de… Men man kan kanske säga att det de gör är just att lösa, som i din hitte-på-annons, akuta problem — inte att tillgodose stabil drift av skolan på längre sikt. Ok, jag är inte överraskad, vid närmare eftertanke.

 6. “Vikarieföretaget AB söker lärare i Ma/No, för kunds räkning till akut vikariat” är inte en hitte-på-annons, däremot har jag ändrat bemanningsföretagets namn till “hitte-på-namn”. Jag kan inte säga om just detta “akut vikariat” gäller en Waldorfskola, däremot har jag varit vittne till flera händelser som får mig att tro att Waldorfskolor har svårt att hitta lärare.
  Jag har också observerat att vissa klasser på somliga Waldorfskolor är helt inställda och att det finns klasser som är mindre än vad som är ekonomiskt bärbart.

  Med andra ord: företaget “Waldorf-är-fantastiskt” har både ont om kunder som önskar företagets tjänster och ont om medarbetare som kan utföra dessa tjänster åt de få kunder som finns.

 7. Intressant!

  Jo, nog har de svårt att få tag på lärare — det syns ju på deras egen sökes-lista. (Jmf med finnes-listan…)

  Dessutom sviker ju som sagt elevunderlaget i många waldorfskolor.

Comments are closed.