från blekstelt till likstelt

Göran Fant, ordförande i waldorfskolefederationen, skriver i Johannabladet (skoltidning vid en waldorfskola), nr 34/2009, s 21:

I en artikel i tyska Der Spiegel nyligen (nr 36-04) fick läsarna veta att tillströmningen till waldorfskolor är större än någonsin. Men också att föräldrarna allt mer markerar att det just är pedagogiken som drar, för den antroposofiska bakgrunden har man ingen större förståelse.

Kanske för att waldorfskolorna själva givit sken av att antroposofin inget har att göra med pedagogiken? I själva verket är det antroposofin föräldrarna borde befatta sig med — i allra första hand. Men vad gör exempelvis waldorfskolefederationen och skolorna för att främja föräldrarnas intresse för antroposofi? Typ inget alls. Snarare låtsas man väl ofta som att antroposofin är närmast irrelevant. Att pedagogiken klarar sig fristående. Det är förstås fel — men varför tycks man ändå sträva efter att ge icke-antroposofer det intrycket?

Artikeln har rubriken Exorcisternas uttåg. De gamla fundamentalisterna, de bokstavstrogna, fotbollshatande steinerianerna, blir ett allt sällsyntare släkte. I stället kommer lärare utan antroposofisk anknytning till skolorna, i synnerhet ämneslärare på högstadiet och gymnasiestadiet. De uppskattar, liksom den nya föräldragenerationen, waldorfskolans konstnärliga och varma atmosfär.

Eller inte. Var det inte waldorfskolefederationens mötesdeltagare som undrade om man inte kunde undvika att anställa lärare som inte var trogna antroposofin? Tyder inte det på att atmosfären inte är så värst varm? Och jag såg under 9 år i waldorf aldrig någon antydan till varm atmosfär, och därefter… tja, iskall är väl en korrektare temperaturangivelse.

I bästa fall handlar det om duktiga lärare som gör goda insatser.

I bästa fall handlar det om lärare med kvalitetsmedvetande. Fast de blir inte alltid särskilt uppskattade.

De tar upp waldorfmetoder och de äldre kollegerna hoppas att ett djupare engagemang kommer med tiden.

För de äldre antroposofiska kollegerna kommer inte att ompröva sin inställning att det är helt i sin ordning blanda den privata livsåskådningen med yrkesrollen.

Med de perspektiv som Skagen [Fant kommenterar något Kaj Skagen skrivit /z] tar upp ser man här risken att de i stället utvecklas till motståndare. De kommer aldrig in i den antroposofiska människobilden: när denna presenteras på abstrakt och dogmatiskt sätt kan den lätt te sig egendomlig.

Eller så kommer de inte in i den därför att de uppfattar den som felaktig alternativt som irrelevant för arbetet som lärare. Detta torde väl i synnerhet gälla lärare med lärarutbildning — de har ju studerat pedagogik, varför skulle de anamma ‘den antroposofiska människobilden’? De har redan en adekvat utbildning, och har väl vanligtvis inte sökt sig till lärarjobb på en viss skola för att skaffa sig en livsåskådning? De har sannolikt sökt sig dit för att göra det de utbildat sig för: att undervisa.

Jag minns själv från mina tidigaste kollegiemöten obehaget när annars levande och sympatiska människor fick något blekstelt och främmande över sig när de trasslade in sig i högtidliga formuleringar och Steinercitat.

Och hur kommer det sig att detta ens förekommer på kollegiemöten? Det låter ju för bedrövligt, minst sagt.

Det blir alltså viktigt att sådana medarbetare får möta en levande, modern, odogmatisk antroposofi, ansvaret på den äldre generationen blir stort.

Och var finns den, var finns den ‘levande, moderna, odogmatiska antroposofin’? När till och med waldorffederationen anställer Sune Nordwall — den likstela dogmatiken personifierad?

Men någon apokalyptisk svartsyn i stil med grimmsagans Kloka Elsa hjälper inte här. Vi är förvisso På väg mot en ny pedagogik, i värsta(?) fall ett slags utslätad Waldorf Light, utan störande inslag från antroposofisk människokunskap.

Lägg ner. Inte ens waldorffederationens företrädare tycks ju kunna uppbåda ett minsta uns av mikaeliskt mod.

Advertisements

11 thoughts on “från blekstelt till likstelt

 1. Zooey,

  Part of the institutional Waldorf problem is “response time.” You are quoting “Gorgeous Georgie” Fant in an article he wrote in 2009. But the Spiegel article he’s commenting on is from 2004!!!
  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31977067.html

  Das Ende der Exorzisten

  Die privaten Waldorfschulen haben einen Zulauf wie nie zuvor, doch die meisten Eltern stehen der Anthroposophie des umstrittenen Schulgründers Rudolf Steiner fern. Zunehmend verfallen die Dogmen der reinen Lehre, gefragt ist nur noch das alternative Lernmodell.
  ————————————–
  The End of the Exorcists

  Private Waldorf schools are popular like never before, but most parents are far removed from the Anthroposophy of its controversial founder, Rudolf Steiner. Increasingly, the dogmas of the pure doctrine are crumbling away, while the only issue remaining is that of the alternative learning model.
  ———————————–

  But then again, have things really changed in the last 6 years? If so, what?

 2. Well, no, he could have used an even older article in his discussion, it wouldn’t have mattered.

  It seems, though, that he is able to follow the media himself, so no need for Sune Nordwall. A few years behind, but still…

  But, hey, this may be an indication that in about 5 years time, I will perhaps recieve some response to my questions to him and the waldorf federation!

 3. På den waldorfskola jag var del av ett tag var det så här:
  en del var för fotboll, en del mot (det, fotboll ja/nej, var det minsta problemet).
  Det fanns “nya strömmar” och “Rudolf Steiner hat gesagt”.
  När Skolverkets brev kom blev beslutet “vi låtsas som om vi inte fått brevet”.
  Det mest utmärkande var oförmågan att arbeta mot ett gemensamt mål.
  Somliga av kollegiets medlemmar kunde inte ens tala med varandra, men att tala om varandra – bakom ryggen – hände dagligen.
  waldorfskolans konstnärliga och varma atmosfär är önsketänkande
  “De nya strömmarna” är, precis som den nya (senaste) versionen av “Vägen till frihet”, ett försök att rädda skinnet.

 4. Fotbollen är bara ett symptom på ett större problem. Inställningen till fotboll och svarta kritor är dock rätt talande för de bakomliggande problemen. Och kan man inte ens hantera så enkla saker, så… hur ska man då kunna ta itu med andra aspekter av waldorffilosofin som inte passar in i dag eller som aldrig har funkat? Det kan man ju inte riktigt. Så man bygger hellre verksamheten på det du skriver, alfa-omega: önsketänkande (ett gammalt beprövat recept i waldorfs fall…).

 5. Zooey: “But, hey, this may be an indication that in about 5 years time, I will perhaps recieve some response to my questions to him and the waldorf federation!”
  You got it, Zooey!

  And Diana may wait 10 years for Sune’s answer on where and when he got HIS degrees.
  In the meantime, Sune Nordwall states on www thebee se :
  ‘Antologin avslutas med ett bidrag med titeln “Antroposofi och ekofascism” av en dokumenterad historieförfalskare vid namn “Peter Staudenmaier”. Artikeln publicerades första gången av föreningen 2001 i dess tidskrift, och den publiceras också sen länge av föreningen på dess internetsajt.’

  (transl: en dokumenterad historieförfalskare = a documented forger of history)

 6. I’m not sure 10 years is enough for Sune to produce an actual answer to an actual question…

  Not only does he state that Peter is a ‘documented forger of history’, he also puts his name in quotation marks — implying what? That Peter isn’t really Peter? Forging history and his identity!? A PhD from Cornell seems out of the question for such a person… huh.

 7. Zooey, here is a hint at what Sune Nordwall may mean by quotation marks:
  Sune Nordwall puts within quotation marks what he considers being false in the context:

  http://www.thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html

  ‘There are two main works by Steiner, mentioned by Staudenmaier, alleged by Staudenmaier to demonstrate Steiner’s “racism” and “anti-Semitism”. ‘

  ‘SOME MORE COMMENTS ON THE STORIES BY PETER STAUDENMAIER’

  Above all, I would say that Sune Nordwall is inconsistent in using quotation marks.

 8. Writings of Göran Fant:

  http://www.thebee.se/comments/PS/Fant1-eng.htm

  [1st paragraph]:
  “an activity with open-minded, active people who live intensely in the present, ”

  [4th paragraph]:
  “My fellow teachers and I know that karma doesn’t mean any fatalism: it teaches us to take responsibility for the here and now, to take every individual pupil seriously, trying again and again when we meet difficulties. ”

  [in BLIND AUTHORITARIAN FAITH?]:
  “For a start:
  1. Anthroposophy is anti-authoritarian, anti-racist and anti-elitist. Its focal point is the freedom and integrity of the individual and the view that this exists in everybody independently of nation or ethnic origin. Its basis is the view of classical German idealism of a universal brotherhood,”

  The presentation of Göran Fant does not correspond to reality as I have perceived it while a regular teacher at a Waldorf school, I am sorry to say. I perceive these parts of Göran Fant’s presentation, which I can judge due to my personal experience, as wishful thinking.

 9. By Frank — MONSTROSOPHIA is SUNESOPHIA! http://www.antroposofia.dk/29025040?i=37144130

  alfa-omega:
  ‘The presentation of Göran Fant does not correspond to reality as I have perceived it while a regular teacher at a Waldorf school’

  The presentations of Göran Fant rarely correspond to the reality as I remember it from waldorf either. Wishful thinking can take you very far (within the limits of your own mind… still Fant and his collegues often seem oblivious to these limits).

 10. ‘Sune Nordwall puts within quotation marks what he considers being false’

  Yes. Which indicates he thinks Peter S’s name isn’t Peter Staudenmaier. This, obviously, is something he never elaborated on in any detail whatsoever. Probably he just wants to create an impression of doubt… just hinting on an even worse ‘fraud’ going on.

Comments are closed.