vidarinstitutet

Vidarkliniken uttryckte i veckan missnöje med Vetenskap och Folkbildnings kritik av klinikens verksamhet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Jag skrev om det här. I sitt inlägg i debatten tog Vidarkliniken upp att ett nytt forskningsinstitut just startats, benämnt Vidarinstitutet. Det är väl inget nytt, tänkte jag. Redan för ett bra tag sedan, när den antroposofiska medicinens dispens från läkemedelslagstiftningen var i fara, skickade Vidarkliniken ut ett pressmeddelande där ett nytt forskningsinitiativ lanserades. Då benämndes verksamheten Vidarklinikens forskningsenhet. Nu, i denna verksamhetsinkarnation, talades det alltså om det nyinstiftade Vidarinstitutet, som är

en oberoende forskningsstiftelse som förutom att bedriva forskning i egen regi kommer att dela ut finansiellt stöd till forskning genom en egen forskningsstödsfond.

Hur oberoende då? Den delar adress med Vidarkliniken, förstås. Dess chef är densamme som för Vidarklinikens forskningsenhet. Det besynnerliga är att institutet hittills inte existerar som egen juridisk person. Det kan dock bero på att det är för nyinstiftat och uppgifterna ännu inte hunnit registreras. Då institutet drivs i form av en stiftelse bör klarhet snart bringas i denna fråga, och information dyka upp i offentliga databaser.

Men varför är man nu så ivrig att tala om ett nyinstiftat forskningsinstitut som (äntligen! efter 100 år!) ska råda bot på det bristfälliga (alternativt nedslående) forskningsläget beträffande antropsofisk medicin? Och vad hände med forskningsenheten som det skickades ut ett pressmeddelande om tidigare?

Jag sökte efter pressmeddelanden och fann ingenting på Vidarklinikens egen hemsida. Jag började tänka att jag misstagit mig. Men så var det inte. För nästan exakt ett år sedan skickade Vidarkliniken faktiskt ut ett stolt pressmeddelande om sin nya forskningsenhet; det är nu borttaget från hemsidan. Jag hade också då känslan av att man ville visa handlingsförmåga eftersom den antroposofiska medicinen ifrågasatts. Men nu gör man alltså exakt samma sak igen; utropar: ‘titta vi gör faktiskt något! vi startar nya verksamheter för att åtgärda bristerna!’ Den gången, september 2009, hette det i pressmeddelandet:

Den nya enheten ska främst driva nya forskningsprojekt och sammanställa den forskning kring antroposofisk vård som finns idag.
Syftet med forskningsenheten är både att vidareutveckla den antroposofiska vården och att bidra med evidensbaserade underlag kring den antroposofiska vårdens effekter till sjukvårdshuvudmän, myndigheter, regering och andra intressenter. [. . .]
Forskningen blir både nationell och internationell och kliniken kommer att etablera flera nya internationella samarbeten kring integrativ vård. Forskningen ska bland annat finansieras med öronmärkta statsmedel, medel från bidragsgivare samt externa forskningsanslag.

Således: inte helt olikt Vidarinstitutet som introduceras som en nyhet nu 2010. Så här skrev Vidarkliniken den 7 september i år om Vidarinstitutet:

I Sverige bedrivs nu också ett intensifierat forskningsarbete genom ett nyinstiftat fristående forskningsinstitut, Vidarinstitutet. Syftet är att både i egen regi och i samarbete med olika universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt opartiskt utvärdera den antroposofiska integrativa vården, från molekyl till samhälle, och att bistå hälso- och sjukvården med evidensbaserade beslutsunderlag.

Vad hände med forskningsenheten? Är den så 2009, hopplöst ute och omodern? Vad har forskningsenheten gjort under det gångna året? Varför sägs det att forskning bedrivs under Vidarinstitutet — när det ju är uppenbart att varken Vidarinstitutet eller någon Vidarinstitutets forskningsstiftelse existerar i officiella databaser, och att forskningen (om den existerar) därför bedrivs av Vidarklinikens forskningsenhet, som skapades för ett år sedan? Det må vara en petitess, men samma personer är ansvariga, institutet finns på samma adress som Vidarklinikens forskningsenhet och som själva Vidarkliniken, institutet har i princip samma ändamål som forskningsenheten hade — är institutet verkligen ‘fristående’? Dessutom kan man fråga sig varför detta presenteras såsom ett slags nyhet i svaret till VoF; även om information om institutet legat ute på hemsidan tidigare har man inte presenterat det som en nyhet eller skickat ut pressmeddelande. Det plötsliga uppdykandet av Vidarinstitutet sammanfaller lägligt med behovet av att visa upp en fasad av febril verksamhet. Nyskapade forskningsinitiativ i parti och minut! Eller bara lite glitter att kasta i ögonen på förbipasserande.

Annars hade man ju kunnat skriva i VoF-svaret att ‘vi startade en forskningsenhet förra året, men har inte sett några framgångar, så därför döper vi om den till ett klatschigare namn’ — eller, ja, något liknande. I stället låter det som att alltihop är ett nytt påfund och fjolårets forskningsenhet nämns inte med ett ord. Likväl måste forskningsenheten vara Vidarklinikens förra inkarnation, och man kan lätt få intrycket att samma verksamhet återkommer i ny skepnad och att enheter och institut skapas för att ge sken av att saker händer, att forskning bedrivs, att framgångar är att vänta. Att dispenser och fortsatt offentligt stöd är berättigade.

19 thoughts on “vidarinstitutet

 1. Det här projektet kan man ju också vara tveksam inför.

  ‘EU har anslagit 1,5 miljoner euro till ett treårigt projekt som ska bli vägledande för framtida forskningsfinansiering inom komplementär medicin. I projektet medverkar 16 vetenskapliga institutioner från 12 europeiska länder. Från Sverige deltar Karolinska Institutet genom docent Torkel Falkenberg, som också är forskningschef vid Vidarkliniken.’
  ‘Man kommer bland annat att väga in patientbehov, legala aspekter samt den komplementära medicinens roll i hälso- och sjukvårdssystemen i Europa.
  ‘Torkel Falkenberg är en av dem som utformat projektet och han ansvarar även för dess internationella förankring utanför Europa.’
  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/eu-baeddar-foer-mer-forskning-inom-komplementaer-medicin-355126

 2. Skrev just i en annan kommentar att vidarinstitutet fortfarande inte existerar som ett institut fristående från Vidarkliniken. Det vill säga, det omnämns av Vidarkliniken själv ett par gånger samt av mig och andra bloggare. Men institutet har inget organisationsnummer och är ingen egen juridisk person. Det finns alltså inte registrerat i några databaser.

  Lite ytterligare information har dock tillkommit på Vidarklinikens hemsida. Förutom Vidarinstitutet finns ‘Vidarinstitutets forskningsstödsfond (VIFF)’ (– ‘Är lika impad som av en bjäffsande chihuahua!’ ropar hr Hund, och lägger till: ‘Inte alls alltså!!’). Till yttermera visso har VIFF inget organisationsnummer och återfinns varken i Länsstyrelsernas stiftelsedatabas (om vi utgår från att det är en stiftelse) eller i andra register (om vi utgår från att den drivs i annan juridisk form). VIFF ska dock dela ut pengar, så man får förmoda att fonden ska skaffa sig organisationsnummer, styrelse och ett bankkonto. VIFFs adress är Vidarinstitutet c/o Vidarkliniken.

  Fristående! Ah!

 3. ‘VIFF vill: [. . .] Öka kunskapen om de antroposofiska läkemedlens, omvårdnadens och terapiernas effekter och verkningsmekanismer.’

  Jaså? Så det är klarlagt att de har effekt då? Det var en nyhet.

  Vidare:

  ‘Utveckla den antroposofiska vården till att inkludera nya evidensbaserade komplementära terapier förenliga med den antroposofiska värdegrunden.’

  Men om de är evidensbaserade — och bevisat fungerande — är de ju inte komplementära längre.

  Finns det förresten fungerande terapier som inte är förenliga med den antroposofiska värdegrunden? Vilka av de konventionella metoder som används i sjukvården är stridande mot den antroposofiska värdegrunden?
  ____
  Tillägg:
  Vad katten *betyder* detta…? ‘Det långsiktiga målet är att i ökad grad bidra till en evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården med relevanta inslag av bevisad integrativ vård.’ Låter som typiskt substanslöst chihuahua-bjäbb! VIFF indeed.

 4. Jag är intresserad av vad herr Hund säger här, men jag kan inte hitta ‘bjäffsande ‘ i min ordbok eller på Google!

 5. ‘Bjäff bjäff bjäff’ är vad mesiga hundar säger. Ibland träffar vi en grupp chihuahuor ut i skogen. De brukar låta så: ‘bjäff bjäff bjäff’. Troligen för att de är rädda för den dubbelt så store herr Hund, som brukar se mycket konfunderad ut. Bäst att ignorera bjäffsare, brukar vara hans slutsats. Han går förbi och låtsas som ingenting, och när vi passerat vänder han sig till mig med en oförstående blick — ‘Vad menade de små varelserna egentligen?’

 6. Det roligaste med namnet på Vidarklinikens forskningsinstitut, VIFF, är att skeptikerföreningen — Vetenskap och Folkbildning — som brukar kritisera Vidarkliniken kallar sig VOF. VIFF vs VOFF alltså.

 7. I alla fall så länge någon sådan där liten ettrig sak kommer för nära och försöker sniffa honom i baken eller dominera honom. Då tryter diplomatin och han kan han snäsa åt dem… Det kan man i och för sig förstå.

 8. Jag är för sur för att säga något mer. Men här är i alla fall Stockholms Läns Landstings, Försäkringskassans, Karolinska institutets och Vidarinstitutets nya dumprojekt.

  http://www.cisionwire.se/vidarkliniken/antroposofisk-vard-jamfors-med-ovrig-vard–i-stor-halsoekonomisk-studie116081

  Jag ser så många problem i detta att jag inte vet var jag ska börja. Men det är ju strategiskt riktigt av dem att inte ge sig in på frågan om vilka de antroposofiska behandlingsmetoderna (de specifikt antropsofiska) är och om de har evidens eller inte. För det har de ju inte.

  Utfallet av en sådan här studie säger ingenting om huruvida de specifikt antroposofiska metoderna är samhällsekonomiskt motiverade. Om de inte fungerar — och bevisas fungera i medicinska, vetenskapliga studier — kan de naturligtvis inte vara motiverade.

  ‘– Den studie vi gör nu kommer att kunna bidra till en tydligare uppfattning om vad vård kostar, både för landstingen och för samhället i stort. Vi får också en jämförande bild av vad en komplementär vårdinriktning som den antroposofiska faktiskt ger totalt sett inom olika diagnosområden. Det är väldigt viktig kunskap när begränsade vårdresurser ska användas så effektivt som möjligt, säger Med dr Tobias Sundberg, vid Karolinska Institutet och Vidarinstitutet.’

  Att använda vårdresurser så effektivt som möjligt kan aldrig innebära att använda resurserna på metoder som inte har bevisad effekt. Oavsett hur mycket patienterna trivs med detta. (Kyrkobesökare trivs med kyrkobesök.)

  Edit: strategiskt riktigt skulle det förstås stå, inte viktigt…

Comments are closed.