rosendals trädgårdar, stockholmspolitiker och morötter för storstadsbor

Enligt Dagens Nyheter Stockholms-magasin På Stan, är politikernas paradis Rosendals Trädgårdar. En majoritet angav i På Stans enkät Rosendal som favoritplatsen. På Stan skriver att

Stiftelsen Rosendals trädgård anlade dagens odlingar 1984 och då var syftet att locka verklighetens folk till platsen genom att visa hur biodynamisk odling går till.

Raka vägen ut i det overkliga, med andra ord. Fast de mer surrealistiska aspekterna av den biodynamiska odlingen tycks de inte visa upp för allmänheten. Jag har då inte sett några kohorn eller andra kadaverdelar, vare sig nedgrävda eller uppgrävda; inte heller skyltar de med de magiska preparaten eller redogör för de astrologiska betingelser utifrån vilka man bedriver verksamheten. (Dock undrar jag, apropå kadavren, vad herr Hund emellanåt frenetiskt sniffat efter.) Ur På Stans artikel:

Stockholmarnas allt större svärmande för naturen och äkthetssökande är något som har ökat Rosendals trädgårds attraktionskraft, tror Maria Bergkvist Vårdstedt.

– Det är så väldigt mycket man inte förstår här i världen. Man vet inte vad som händer i Afghanistan, man fattar inte hur Google fungerar. Då är det skönt att komma hit, se en morot växa och sedan gå in på kaféet och äta upp den.

Men det måste ju ändå sägas, att morötter växer såväl med som utan hokus pokus, samt att Preparat 505s påstådda verkningsmekanismer är föga mer begripliga än Googles finesser. Att trädgårdarna ändå är fina, är en annan sak.

Rosendal, en juninatt.

Advertisements