vidarklinkens respons på debattartikel (del ii)

Vidarkliniken med flera har besvarat VoFs debattinlägg på Dagens Nyheter. (Ett tidigare svar som Vidarkliniken publicerade på sin hemsida berördes här, och behandlade en hel del av det som debattörerna också tar upp i sin DN-replik.) Artikeln är ett intetsägande svar på kritiken. Terra Firma har bloggat om det, och säger väl det som finns att säga. Likväl, här är några synpunkter, utöver eller i upprepning av det jag skrivit tidigare.

Att inte stödja människors valfrihet och politikers och landstingens vilja till en patientcentrerad, säker och pluralistisk hälso- och sjukvård (som Vidarkliniken utgör exempel på) är otidsenligt och odemokratiskt.

Det är definitivt inte ‘otidsenligt och odemokratiskt’ att önska att offentliga medel används på ett effektivt sätt, på det som funkar och där de gör nytta. Människors valfrihet är inte hotad — de kan fortfarande spendera sina egna pengar på precis vilket strunt som helst. Kräv bara inte att någon annan betalar.

England har till exempel beslutat att fortsätta erbjuda homeopatin.

Och det beslutet grundade sig inte på att homeopatin fungerar. Det gör den nämligen inte. Och det är det som är huvudsaken vad den offentliga finansieringen beträffar. Det finns ingen anledning för Sverige att imitera dåliga engelska beslut som innebär resursslöseri. För övrigt kan noteras att homeopati är ‘medicin’ utan någon aktiv medicinsk substans. Det är barockt att tro att homeopati är bättre än sockerpiller på att bota depression, som debattörerna nämner i sin artikel. Det är inhumant att låtsas att så är fallet. Jag kan inte begripa att dessa undertecknare inte vet bättre. Flera av dem är ändå medicinskt utbildade, men tycks okunniga om det mest elementära.

Angående bemötande, estetik och miljö så finns väl inget av betydande vikt att invända mot att patienter som gillar det antroposofiska söker sig till mottagningar som är utformade antroposofiskt. Kostar den antroposofiska estetiken mer än motsvarande tråkinredning på konventionella mottagningar, ja, då kanske de antroposofiska mottagningarnas patienter är beredda att själva betala för detta mervärde? Jag är den sista att ha något att invända mot det. Det spelar då rakt ingen roll för mig vilken estetisk inriktning Vidarkliniken har. I den mån offentliga medel går till Vidarkliniken kan de naturligtvis användas till inredning; det spelar ingen principiell roll om väntrummet har lysrörsarmatur eller antroposofisk armatur. Men jag tycker inte att dessa medel ska bekosta en dyrare inredning på Vidarkliniken jämfört med vanliga mottagningar. Sådana extrakostnader kan — och bör — betalas av de klienter som söker dessa finesser.

Men varken bemötandet eller estetiken har något som helst att göra med vilka behandlingar som har bevisad effekt. Och bara sådana bör betalas av det allmänna. Vad gäller Iscador blandar debattörerna bort korten och låtsas som om mistelanvändningen har vetenskapligt stöd. Det har den — för sjuttielfte gången! — inte. Problemet för Vidarkliniken är inte att det är svårt att evidensbasera de exempel de nämner — omhändertagande, allmän omvårdnad, och så vidare — utan att de konkreta behandlingsåtgärder, som den antroposofiska medicinen innehåller, mycket väl går att testa. Det är bara det att resultaten inte utfallit så väl för de antroposofiska medicinerna. Och då låtsas man som om alltihopa egentligen handlar om något helt annat och börjar tala om popularitet och trivsel och liknande. Att idéerna bakom användningen av Iscador saknar all verklighetsanknytning tiger man också så passande om.

För övrigt är det ingen som betvivlar att trollkonstmedicin har användare över hela Europa — till och med att dessa användare kan räknas i miljoner. Det säger precis ingenting positivt om människors förmåga till kritiskt tänkande. Men om folk vill betala för strunt, är de väl fria att göra det. Så länge de gör det ur egen ficka. Därmed inte sagt att vårdgivarna inom alternativmedicinen inte har ett ansvar för att människor blir lurade; det är dock en separat fråga.

Advertisements

3 thoughts on “vidarklinkens respons på debattartikel (del ii)

Comments are closed.