pressmeddelande från vidarkliniken, som fyller kvartssekel

Plötsligt kom ännu ett livstecken från Vidarkliniken. Ett pressmeddelande. Vidarkliniken fyller 25 år, tydligen. Rubriken — som lyder ‘Antroposofisk vård 25 år i Sverige’ — är dock felaktig; det fanns nämligen antroposofisk vård i Sverige innan Vidarklinikens tillkomst. Ett rättsfall från 70-talet handlar om några antroposofiska läkare som utan vederbörliga tillstånd injicerade antroposofiska preparat i patienter.

De regelbundna utvärderingar av vården som görs har länge visat att Vidarkliniken når mycket hög patienttillfredsställelse.

Jaha? Återigen, skulle det överraska någon, att de patienter som aktivt söker sig till antroposofisk vård, också är nöjda med den vården? Homeopaters patienter är säkert också rätt nöjda, och många av dem är övertygade om att homeopati fungerar. Men det spelar liksom ingen roll för själva det faktum att det inte fungerar. Att patienterna är nöjda betyder trots allt ingenting annat än att patienterna är nöjda. Punkt.

Den andra meningen i detta citat ur pressmeddelandet är synnerligen oroväckande:

Idag finns avtal med fem landsting som tillsammans täcker in halva Sveriges befolkning. Vidarkliniken planerar idag flera nya mottagningar på uppdrag av landstingen.

På uppdrag av landstingen, alltså. Vilka landsting? Varför? Hur kommer det sig att landstingen beslutat att ge Vidarkliniken sådana uppdrag? Vilken typ av mottagningar ska uppdragen utmynna i? Vilken typ av medicin ska bedrivas på dessa mottagningar? Ska sådana metoder tillämpas som antingen inte kunnat bevisas ha effekt eller som till och med bevisats sakna effekt?

Advertisements

8 thoughts on “pressmeddelande från vidarkliniken, som fyller kvartssekel

 1. LOL! Roligt att de inte har koll på sig själva.

  Det där med “på uppdrag av landstingen” är värt att gräva vidare i.

 2. Ja, jag antar att de har satt rubriken själva. Hade det varit en nyhetsartikel hade jag tänkt att rubriksättaren bara misstagit sig.

  Märkligt det där med landstingen. Har inte sett den uppgiften någonstans tidigare. Detaljer vore intressant.

 3. Det stämmer, det är de landsting som har befintliga avtal med vidarkliniken, så deras patienter kan remitteras till kliniken om de önskar (patienter från andra landsting kan också få vård där, men det är omständligare). Man kanske får utgå från att det också är dessa landstingen som har givit kliniken i uppdrag att planera öppnande av flera nya mottagningar. Men teoretiskt skulle det ju kunna finnas landsting som inte har avtal men som ändå ger sig in i ett nytt projekt.

 4. Ah. Jag citerade det om befintliga avtal och de nya uppdragen i ett sjok. Det var den andra meningen i citatet som jag menade var (särskilt) oroväckande.

 5. Och apropå Vidarinstitutet som också nämns i pressreleasen och som jag skrev om för snart en månad sedan — https://zooey.wordpress.com/2010/09/12/vidarinstitutet/ — så existerar fortfarande inte något sådant institut fristående från Vidarkliniken. Det vill säga, det omnämns av Vidarkliniken själv ett par gånger samt av mig och andra bloggare. Men institutet har inget organisationsnummer och är ingen egen juridisk person.

 6. Den som gillar magisk teater eller vill bli invigd i fotbadets mysterier kan bege sig till Vidarkliniken i morgon. Kliniken firar då sin 25-årsdag. http://www.vidarkliniken.se/om/aktuellt/vidarkliniken-firar-25-aar/program/

  Frågestund om barnmedicin blir det också — med Susanne Wärnhjelm, spec i barn- och ungdomsmedicin. Någon borde fråga om vaccinationer, lökomslag, och de idiotiska hälsoråd som somliga till kliniken knutna websidor givit…

  ‘[M]edeltida musik på tidstrogna instrument’ — passar till medeltida medicin, kan man tänka sig. Dessutom närvarar en nästan livs levande björn.

Comments are closed.