det goda ryktet

Ljungquist om sådana där hatiska kampanjer* mot antroposofin:

Det är svårt att inse hur antroposofin i så fall [om kritikerna haft rätt, min anm] kunnat uppnå ett så gott rykte som den har inom framförallt omsorgsvård, sjukvård och pedagogik.

Kanske för att ryktet är oförtjänt. För att det saknar substans. För att det saknar verklighetsförankring. Inte så svårt att inse möjligheten, trots allt.

Kanske för att antroposoferna aktivt skapar sitt så kallade goda rykte genom missvisande och till och med vilseledande ‘information’ och därtill genom oerhört fult beteende gentemot dem som ändå vågar kritisera. Ljungquist nämner själv Håkan Blomqvist. Blomqvist har inte precis hanterats vänligt, för att uttrycka saken milt. Ett av de första mailen jag själv fick av Sune Nordwall innehåll rena nedrigheter. Det Nordwall, numer anställd av Waldorffederationen för att övervaka kritiker, skrev till mig om Blomqvist då var ta mig katten fullständigt oacceptabelt; i art likt, men till graden värre, än det Nordwall senare skrev till Patrik Lindenfors om mig. Då kan man just tänka hur ‘skvallret’ om Blomqvist sett ut antroposofer emellan. Tvi!

Vad beträffar omsorg, sjukvård och pedagogik har antroposoferna inte alls fått den kritik de förtjänat. Den kritik som funnits har haft svårt att nå fram. De som haft mod att öppna munnen och uttala kritik har ofta stått ganska ensamma om det. Och fått bära de tunga konsekvenserna ensamma. Det är kanske ok för en tidskrift som Folkvett eller Humanisten. Men för privatpersonen är det inte ok, priset är för högt. Det vet också alla de som stödjer kritiken i tysthet, att det är bäst, vad gäller den publika diskussionen, att antingen helt avstå den eller annars åtminstone värna sin anonymitet med näbbar och klor.

Sanningen är, att ryktet är oförtjänt gott. Och människor vet ofta allt för litet om vad de stödjer, eller till och med främjar, när de hjälper till att sprida antroposofernas goda rykte. Antroposoferna har mycket att göra innan de har förtjänat det goda rykte de åtnjuter. De kan ju alltid börja jobba på det, när som helst.

*Eftersom ju kritik, även icke-medhåll, är hat. Eftersom uttryckande av åsikter är kampanjer. Nåväl.

3 thoughts on “det goda ryktet

  1. Man måste ju ändå föreställa sig att möjligheten existerar, att utgångspunkten — att antroposofer är goda, till och med godare än andra — är felaktig. Att antroposoferna är lika usla människor som alla andra människor är, enligt min mening, ett betydligt rimligare antagande. Eller följer ofelbarhet med medlemskapet i Sällskapet? Eller med försanttagandet av Steiners vilda hypoteser om människans, världens och universums beskaffenhet?

Comments are closed.