rasister! nazister! antroposofer!

Huh! Världen rämnar — antroposofer är inte perfekta! Ibland har de tjockhuvade idéer, ibland vedervärdiga, ibland fullständigt vansinniga! Somliga antroposofer var rasister! Somliga var nazister! Men det går ju inte, för antroposofer säger att antroposofer är perfekta, så tjockhuvudena var inga riktiga antroposofer. Synd bara att nazisterna och rasisterna inte var bättre på att hålla truten; hade varit det hade de gjort det enklare för sentida antroposofer att skönmåla rörelsens historia.

Ljungquist skriver:

Nazisterna skulle knappast förbjudit Antroposofiska Sällskapet om det varit rasistiskt.

Jo då, tänk att det skulle de minsann. Eftersom det antroposofiska sällskapet potentiellt kunde betraktas som en konkurrent snarare än en ideologisk fiende:

Anthroposophists today frequently claim that since “the Nazis” (in this case basically one faction within the SD and Gestapo) attacked anthroposophy, this must indicate that anthroposophists had nothing in common with Nazism. That reasoning is historically naive. Many of the occultist groups that were persecuted by the anti-esoteric faction of the Nazis had very extensive ties to Nazism, whether ideological or practical. There are dozens of examples, but I’ll choose three brief ones for now: the Mazdaznan movement, the Weissenberg sect, and the various pro-Nazi theosophical groups. [. . .] The same Nazis who persecuted theosophists, anthroposophists, and other occultists and banned esoteric organizations also banned a wide variety of openly racist and radical nationalist groups. Among others, the SD and Gestapo dissolved the Thule Society, the Pan-German League, the Teutonic Order, the Ariosophical Society, the Ludendorff movement, the Nordisch-Arische Glaubensgemeinschaft, the Deutsch-Völkische Bruderschaft, the Kampfbund für Germanische Weltanschauung, the Deutschnationale Front, the Weltbund der Völkischen – Alliance Raciste Universelle, and the Pan-Arische Liga / Bund der weißen Rasse (i.e. the ‘Universal Alliance of Racists,’ the ‘Pan-Aryan League,’ the ‘League of the White Race,’ the ‘Nordic-Aryan Faith Community,’ etc.). [. . .] The SD’s internal documents point out again and again that what made groups like anthroposophy, theosophy, and ariosophy dangerous, in their eyes, was the very fact that these groups promoted worldviews that were *similar* to Nazism’s own worldview, particularly on themes such as nation and race. In other words, what made the SD classify ‘worldview’ organizations like anthroposophy as ‘ideological enemies of National Socialism’ was not so much ideological distance as ideological proximity. What the SD feared was any prospective challenge to the hegemony of strict Nazi teachings as they defined them, especially from currents, such as anthroposophy, that shared significant theoretical overlap with Nazi imagery and ideals. [Källa.]

Ljungquist igen:

De bortser då medvetet från att den antroposofiska rörelsen alltid varit antirasistisk och att det där inte finns belägg för rasism.

Ursäkta, men detta är väl ändå högst naivt, faktiskt avsiktligt missledande; det är väl snarast antroposoferna som medvetet bortser från de belägg som faktiskt finns? Här har vi några brev från antroposofiska företrädare till naziledare. Här har vi den svenska antroposofiska tidskriften Antropos, och där är rasismbeläggen långt i från sekelgamla. Jag föreslår verkligen läsning av Peter Staudenmaiers avhandling, Between Occultism and Fascism: Anthroposophy and the Politics of Race and Nation in Germany and Italy, 1900-1945. Eller åtminstone detta svar till Göran Fant, som uppenbarligen svävade i samma moln av okunskap? (‘I am not surprised that he found my portrait hard to swallow, since Fant is convinced that anthroposophy is by definition anti-racist and opposed to nationalist and right-wing politics. I cannot argue with Fant’s personal beliefs, but they are unfortunately incompatible with anthroposophy’s actual historical record.’) Här har vi antroposofen Scaligero (och här och lite till). Här och här är rasismen hos några av Steiners tidiga anhängare. Här är antroposofen Lienhard. Här och här, biodynamiska grödor i koncentrationsläger (torde väl i alla fall vara lite relevant — vad gjorde biodynamikens företrädare där, om den antroposofiska rörelsen alltid var antirasistisk?). Eller varför inte en lista på antroposofer som var nazister? Waldorfföreträdare som var nazister, ? Sedan har vi ju Benesch. Här och här. Antroposofer och antisemiter i Italien.

Det är alltså närmast löjligt det Ljungquist påstår. Det går att fortsätta hur länge som helst och räkna upp belägg för att uttalandet (att rörelsen är antirasistisk och belägg för rasism saknas), men jag antar att det är som att hälla vatten på en gås. Enligt antroposofer är väl inte nazisterna och rasisterna riktiga antroposofer? Alla antroposofer mot vilka kritik kan riktas omdefineras i efterhand som icke-antroposofer. Och så är ju saken löst! Aldrig har någon rasism existerat inom den antroposofiska rörelsen! (Fråga: varför lät den antroposofiska rörelsen i så fall en oäkta antroposof utge deras organ Antropos? Det verkar dumt, faktiskt.) Vad gäller detta vet jag inte vad jag ska säga: ‘Och ingenstans i världen idag har någon antroposofisk verksamhet anklagats för rasism.’ Antingen är det en medveten lögn eller så är meningen så taffligt formulerad att den betyder något helt annat än det man föreställer sig. Det senare kan ju vara fallet, ty några rader upp läser jag: ‘Frågan om antroposofin är rasistisk har följt rörelsen i decennier.’

Ljunquist skriver också att kritikerna glömmer att intresset för rasfrågan var rätt stort under Steiners tid. Men, nej, varför skulle kritikerna glömma det? Den kontexten tror jag nog de flesta är medvetna om. Kritikerna har för övrigt inte drabbats av aversion mot historisk forskning; det är en sjukdom som mest verkar hemsöka antroposofer, faktiskt. Sedan är det ju klart att den skeptiskt lagde kan skratta lite åt det absurda i saken: om nu Steiner var klarseende, varför begick han då samma misstag som så många andra av sina samtida? Han var den Store Invigde, men hans insikter var det inte så mycket bevänt med? Det blir ju återigen fånigt. Jag — och jag tror detta gäller flertalet kritiker — har inget emot att se Steiner som en felbar människa, utan högre insikter, påverkad av den tidsanda som präglade hans levnadstid. Så för mig är inte textstyckena där han uttalar smådumma eller heldumma grejer något större problem. Det är helt ok för mig att de inte hör till hans bättre ögonblick.

Problemet, tycker jag, är i stället antroposofernas attityd till Steiner. Detta ständiga, urbota larviga ursäktande. Dessa ständiga försök att dölja dumheterna bakom silkesgardinerna. Jag retar mig mer på den attityd som framkommer i uttalanden som

den antroposofiska rörelsen [har] alltid varit antirasistisk och att det [finns inga] belägg för rasism

än jag retar mig på Steiners felsteg. Han har faktiskt — om man betraktar honom som en människa med en människas brister — en ursäkt för sin okunnighet och för sina mer eller mindre tidspräglade, men i dag oacceptabla, doktriner. Dagens antroposofer har däremot ingen ursäkt för sin okunskap och sina (mer eller mindre) medvetna falsarier. Om Steiner var en man av sin tid, är också dagens antroposofer människor av den tid vi nu lever i. Det är hur enkelt som helst för dem att börja åtgärda sin okunskap om antroposofins historia. Det finns, i dag, inte en enda vettig ursäkt för att fortsätta fara med osanning om rörelsens historia. (Jag vet att Peter Staudenmaier med glädje delar med sig av sin avhandling som pdf-dokument — det är busenkelt!)

Tillägg: Jag hoppas att den antroposofiska rörelsens svenska historia någon gång kommer att granskas noga och ingående, så att såväl rörelsen själv som utomstående kan bilda sig en rimlig uppfattning om hur det sett ut. Det är det enda sättet att göra slut på dessa unkna gamla lögnaktigheter, dessa missvisande tramserier, dessa skadliga skönmålerier.

22 thoughts on “rasister! nazister! antroposofer!

 1. This recurring theme of racism-and-anthroposophy wouldn’t be half as appalling as it is if anthroposophists just stopped fooling themselves and stopped trying to fool others. But it seems ignorance is a perpetual state of mind. Blame everybody else, exonerate yourself, continue to boast about the successes of anthroposophy. There’s no accountability. There’s not one inkling of honesty in dealing with one’s own history. If anthroposophy can’t even view the past of the movement realistically and reasonably, how are we ever going to expect them to be realistic (and honest) about the present? It’s absolutely impossible. This attitude — this embellishment of history — is dangerous and dumb. Moreover, it’s unnecessary.

 2. Det fanns en del antroposofer som trodde på Hitler, ja. Även om majoriteten var emot. Många av dessa, inte minst judar, flydde till Sverige och var drivande i uppbyggnaden av den antroposofiska rörelsen i bl a Järna. Steiner var en människa som säkert gjorde misstag, ja. Det ligger också implicit i mitt resonemang. Men allt detta är historia. Av detta följer inte automatiskt att rörelsen I DAG är rasistisk. För detta finns inga belägg, även om Staudenmeier lägger ned mycken möda på att göra detta troligt. Min formulering “frågan om antroposofin är rasistisk har du missförstått”. Den avser de som förtalat. Jag tror det är tydligt för de flesta som läst texten.

 3. ‘Av detta följer inte automatiskt att rörelsen I DAG är rasistisk. För detta finns inga belägg, även om Staudenmeier lägger ned mycken möda på att göra detta troligt.’

  Han är historiker. Hans avhandling behandlar den antroposofiska rörelsen under tidsperioden 1900 till 1945. Det är inte precis ‘i dag’ det! Men visst: om antroposofin än i dag innehåller det Steiner lärde, om reinkarnation och karma, då måste man förstås undra, när har antroposofin tagit avstånd från raselementet i reinkarnationstanken? Jag vet inte när det skulle skett. Jag ser snarare att man försöker låtsas om att det inte existerar. Det betyder inte att antroposofer är rasister. Däremot betyder det kanske att de inte tagit reda på, eller tagit på allvar, det antroposofin säger om raser. (Kanske för att somliga stycken och kapitel tagits bort ur Steiner-verken. Vad vet jag.)

  ‘Även om majoriteten var emot.’

  Hur vet vi det? Annat än för att antroposofer tenderar att upprepa det som fakta. Visst fanns det antroposofer som var emot. Det är möjligt att det var majoriteten till och med. Men jag förhåller mig ändå skeptisk — efter kriget var ‘alla’ emot Hitler och hade alltid varit det. Antroposofer har sannerligen inte varit mer uppriktiga än andra när det gäller rörelsens och prominenta antroposofers kopplingar till naziregimen — varför skulle vi tro att individuella antroposofer, om de ens uttalat sig om saken, var mer uppriktiga (i efterhand) om sin syn på Hitler och nazismen?

  ‘Många av dessa, inte minst judar, flydde till Sverige och var drivande i uppbyggnaden av den antroposofiska rörelsen i bl a Järna.’

  Alltså — här behövs det faktiskt forskning, och då menar jag riktig, historisk forskning. Vissa saker har upprepats som mantran under årtionden. Det betyder inte att de är sanna, eller att man inte förskönat och förbättrat sin version av verkligheten. De ‘många’ — ‘många’ kan vara 10, 100 eller 1000 — som flydde var somliga anti-nazister. Vilka tidpunkter anlände de vid? Vilka flyktskäl hade de och hur många var egentligen anti-nazister? Hur många var judar? Jag har då rakt ingen aning. Det kan, för att vara extrem, handla om 3 judar, 15 antinazister och 179 esoteriska rasister som kommit på kant med regimen. (Det är faktiskt inte en orimlig tanke om man betänker det faktum att esoteriska rörelser, utan att vara anti-nazistiska, kom i konflikt med nazisterna, och det lika mycket, om inte mer, för de ideologiska likheterna som för skillnaderna…) Det är rent hypotetiskt. Men jag ser en risk att man livnär sig på — och blåser upp sitt självförtroende med hjälp av — myter och överdrifter.

 4. “När har antroposofin tagit avstånd från raselementet?”. Det fungerar inte så. De som blir intresserade av antroposofi blir det ju inte via det som RS sagt om raser. Det är en pinsamhet man i dessa textoceaner EVENTUELLT upptäcker på vägen och i så fall väljer att bortse ifrån. Inte ta ställning till. Det finns så mycket att ta fasta på inom världsbildens jätteområde att man hursomhelst måste bilda sig egna omdömen. De flesta intresserar sig för de fyra grundböckerna som man får jobba ordentligt med – utan att förstå allt. Sen finns massor andra föredragscykler man väljer efter intresseprofil – där man inte heller förstår allt. Man utvecklar en speciell läsart som antroposof; DET VÄSENTLIGA avtäcks, det man inte kan greppa låter man vara. Kanske förstår man när det legat och grott ett tag. Detta är hela tiden en omdömesbildningsprocess. Men våra vedersakare tror de kan nagla fast oss som simpla fundamentalister som köper ett paket till 100 procent. Så är det inte. Därför känns det så tröttsamt med detta ständiga rotande i rasfrågan. Jag känner mig inte skyldig! Och ingen jag känner gör det heller. Vem ska avkrävas ansvar? Och ständigt denna misstro. Inte ens en självklarhet som att en majoritet av antroposoferna var emot Hitler tros på. So what. Du vill ha forskning kring detta. Varsågod! Tipsa Staudenmeier – han kanske hinner innan han går i pension.

 5. Ljunguist
  Your posts are naive in the extreme; and such a give away. Can you explain the special style of reading that the anthroposophist uses when choosing which one of Steiner’s improbable visions might be useful, easily disguised and not overly embarrassing?

  Anyway, if some of his truths were “of his time” – as Zooey points out, doesn’t that confirm that all his “clairvoyance” is meaningless nonsense? Difficult I know, but it doesn’t work both ways.

  It’s a matter of trust you see. If the movement won’t even be fully open and honest about the basic world view, the anthroposophical laws like karma and reincarnation which guide them, and don’t even have the moral conscience to be up front about even the small anthroposophical specialties, how can anyone trust which of Steiner’s fantasies they will use?

 6. Cathy
  Det är för mig en gåta hur vissa materialister kan lägga ned en sån kraft på att håna en spirituell världsbild. Vem vill man övertyga? Sig själv? Vad är vitsen med att framhålla att antroposofin är “meningslöst nonsens”? Vill man omvända antroposofer? De lär inte bry sig om du saknar förtroende för Rudolf Steiner och antroposofin, eftersom det är förutsägbart. Om man vill uppmärksamma världen att antroposofin är en bluff, hur kommer det sig då att man inte får utrymme i media? Kan det vara för att argumentationen saknar relevans? Grow up.

 7. If you need to label me Ljunguist, you can call me a rationalist & atheist by all means.
  And yes, I do call much of what Steiner wrote nonsense, and I’m sure many others would too. I’m not mocking you, it’s not personal, I just happen to think these things have nothing to do with education; I’d actually go further and say it is luminously wrong that a child should be educated through the lens of some spurious belief that he/she had a “past life” for which he is accounting, and that his teacher, an adult, is conducting his behaviour around this charade. It is wrong and dangerous.All the more so if teachers are picking and choosing in your “special” way, which anthroposophical law is the one they will be using this week.

  If adults want or need to believe Steiner’s anthroposophy that is up to them.
  But leave children out of it.
  In order to do this of course, the movement would have to describe what anthroposophical belief involves in the first place.
  You know as well as I do, that the media is just as easily seduced by the hogwash and half truths as the rest of us were, so don’t try to pretend any differently.
  Anthroposophists are the one’s who need to “grow”- to mature, to start looking at their movement. I dread to think of the karmic consequences of all this lack of openness, but of course Steiner did indicate this didn’t he?

  I think you’ll find you’re wrong, by the way, when you said there is no evidence that Steiner’s beliefs about race are around today; there are plenty of examples of people who have experienced these things in current schools, obliquely and overtly. The problem lies much with a definition of “racist”. Many anthroposophists seem to have a skewed picture of what others consider discriminatory, because it is tinged with a spiritual gentleness, but is nevertheless racist. You don’t have to be a bigoted thug to convey racist meaning.

 8. to translate – Ljungquist suggests that it’s a fault of Cathy’s that she examines Anthroposophy and that she should ‘grow up’. Why is this not all over the media? Ljungquist asks – it’s because everyone but you people think it’s irrelevant.

  That of course isn’t true. It’s certainly in the media in Norway, my German friends tell me there’s a fair amount there, the Australian news media haven’t ignored it – with 17 possible Free Schools in the UK – asking for precious funds at a time of cuts in services, free school meals, payments to families.. the idea that Anthroposophy will pass unnoticed, clutching its bundle of cash to its chest & hoping that no one will do any reading is… ridiculous.

  History matters, it really does. Truth matters. Children matter. Insulting comments from defensive anthroposophists, caught on the back foot, do not bode well for the Movement’s future.

 9. I’m sorry I’m not up to date here. Well, the reason media doesn’t care about every brand of nonsense that doesn’t hold up to scrutiny is, quite obviously I think, that the world is full of nonsense. We would drown in nonsense. And to a great extent, I believe, we should be happy that the media reports on that stuff called reality. Though, in my opinion, it’s a pity the media doesn’t put more effort into investigating anthroposophy. Not to call it a bluff, but to make sure that whatever tax money goes into anthroposophic insutitions isn’t wasted. I suspect it may very well be.

  And the problem is, as I think Cathy pointed out, that we’ve been on the receiving end of anthroposophic nonsense. Our anger, if you will, is a direct consequence of anthroposophists not advertising their nonsense as nonsense. Or something like that.

  Lots of people wouldn’t get involved with anything anthroposophical (e g, waldorf education) if they knew about Steiner’s statements on race. It’s no wonder that people are angry when they are informed — and it’s already too late. In my opinion, Ljunquist makes an effort to trivialize these statements. Instead of accepting a responsibility for taking them seriously — and for taking racism within anthroposophy seriously — he chooses to obfuscate and mislead. That is also an active choice. Steiner himself can’t make any choices, he’s dead. But anthroposophists alive today can, so why don’t they?

  Maybe the anthroposophists are the ones who ought to ‘grow up’. Really.

 10. Ljungquist:

  ‘“När har antroposofin tagit avstånd från raselementet?”. Det fungerar inte så. De som blir intresserade av antroposofi blir det ju inte via det som RS sagt om raser.’

  Det får man ju hoppas. Men hur fungerar det då? Hur svårt ska det vara? Antroposofiska sällskapet är ju annars inte oförmögen att ta ställning — varför kan man inte ärligt, rakt och otvetydigt tala om: här hade Steiner fel, och vi står inte bakom detta, vi tror i stället att reinkarnation och karma fungerar så här [inkl förklaring] och det inolverar inte några rasistiska element. Ja, jag anför det bara som ett exempel, inte att det är just så man borde förfara. Det fattar väl alla människor att inte alla medlemmar i Antroposofiska Sällskapet är eniga om allting som sker i Sällskapet. Min poäng är att det är förfärligt märkligt att Sällskapet bara kan uttrycka ställningstaganden om trevliga saker. Om det inte gäller icke-antroposofer. Då kan man sprida vilken dynga som helst.

  Och antroposofer är ju uppenbarligen kapabla att om och om igen rapa upp att antroposofer inte är rasister och antroposofin inte är rasistisk. Men till vilken nytta, annat än PR, om det inte backas upp av en rejäl och ärlig uppgörelse med det förgångna?

  ‘Det är en pinsamhet man i dessa textoceaner EVENTUELLT upptäcker på vägen och i så fall väljer att bortse ifrån. Inte ta ställning till.’

  Men om man nu inte vill bemöda sig om att ta ställning, kan man då klaga på utomstående för att de anmärker på såväl lärorna som denna passivitet?

  Sedan tycker jag ju att detta är missvisande. Det är inte fråga om en och annan pinsamhet i oceaner av text. Förvisso består Steiners livsverk av oceaner av text. Men reinkarnation och karma och progression från lägre till högre former är ju centrala delar av antroposofin. Jag vet faktiskt inte hur raselementet kan plockas bort utan att korthuset rasar samman totalt.

  Nog är det kanske möjligt, och framför allt behövligt. Men jag ser inga utsikter till att det kan komma att ske då antroposoferna präglas av sådan passivitet i detta ämne. En revision kräver liksom ett och annat ställningstagande. Väntar vi på att Steiner ska återkomma och säga var skåpet ska stå?

  ‘Man utvecklar en speciell läsart som antroposof’

  Det kan jag gott tro. Den läsarten blir lite av ett problem när antroposofin möter resten av världen, skulle jag vilja påstå. För resten av världen läser inte antroposofiska texter med antroposofiska glasögon på. (Att antroposofer tycker att vi därför inte ‘förstår’ får vi leva med, för enda sättet att på ett antroposofiskt-korrekt sätt förstå är att utveckla den antroposofiska läsarten… och den har sina alldeles egna brister.)

  ‘Men våra vedersakare tror de kan nagla fast oss som simpla fundamentalister som köper ett paket till 100 procent.’

  Det hoppas jag verkligen inte. Men ert svart-vita tänkande och era vanföreställningar om oss andra — fiender, vedersakare, materialister, ateister, typ hela världen — påminner sannerligen om fundamentalism av simplaste sort.

  ‘Därför känns det så tröttsamt med detta ständiga rotande i rasfrågan.’

  Jag håller med. Jag är pisstrött på den. Den är urbota tråkig. Tyvärr råkade ju din bloggpost påminna om dess vikt.

  ‘Jag känner mig inte skyldig! Och ingen jag känner gör det heller.’

  Till vad?

  ‘Vem ska avkrävas ansvar?’

  Antroposofiska Sällskapet, för att det inte tar av sig skygglapparna? Antroposofiska förläggare, för att de editerar kreativt utan att ange sina tilltag? Antroposofer som förskönar verkligheten?

  Det är väl ett moraliskt ansvar. Det är ingen som säger att antroposofin måste ta det. Eller att enskilda antroposofer måste ta det (men se på Michael Eggert (egoisten.de); hans exempel är väl något att ta efter? Otvivelaktigt ett steg i rätt riktning).

  När man inte gör det, kan man dock inte heller förvåna sig över att utomstående reagerar och kritiserar.

  ‘Och ständigt denna misstro.’

  Jag är nog snarare för naiv, för jag blir ständigt på nytt förbluffad över antroposofernas påhitt. Jag har nog inte lärt mig att tillräckligt misstro.

  ‘Inte ens en självklarhet som att en majoritet av antroposoferna var emot Hitler tros på.’

  Därför att det inte är en ‘självklarhet’. Man kan hålla det för mer eller mindre troligt — men någon självklarhet är det då rakt inte. Varför ska vi — icke-antroposofer — bara tro på, utan belägg, att antroposofer var ‘bättre’ än andra tyskar under Hitler-eran? I synnerhet när antroposofin innehåller dessa element av rasism, och det är belagt att åtskilliga prominenta antroposofer stödde nazist-regimen? (Det är ju inte som att vi själva upplever att antroposofer är mer moraliskt högstående än andra i dag — vad är oddsen för att antroposoferna var det under Hitler-perioden?)

  ‘Du vill ha forskning kring detta. Varsågod! Tipsa Staudenmeier – han kanske hinner innan han går i pension.’

  Ärligt talat — med den här attityden, detta totala ointresse och denna spydighet gränsande till förakt, är det då överraskande att den antroposofiska rörelsen inte slipper undan att rasism-frågan kommer upp igen och igen?

  Hur var det nu med antroposofernas goda rykte? Också ett luftslott?

 11. If you think about it, the best advice for anthroposophists who are fed up with the issue of racism would be to not put out any more misleading stuff than there already is. Posting things like ‘there were never any connections between anthroposophy and racism, nor were any anthroposophists racist’ (or whatever, I’m making a general summary of the stance shared by numerous anthroposophists) is bound to cause a reaction; people will say, this is simply untrue! And then, somehow, anthroposophists prefer to blame other people for it, rather than themselves! (This could be transformed into a comedy act.)

 12. Har mycket nöje med kommentarerna som börjar här:
  http://blogg.ljungquist.org/archives/2362/comment-page-1#comment-664

  T ex denna: ‘Men får inte Steiner skylla sig själv som offentliggör sådana mängder av tvärsäkra påståenden som helt enkelt inte GÅR att ”pröva själv”? Det kan ju bara gå på ett sätt: Intellektuellt hederliga personer går därifrån. Kvar blir ett släkte troende, som harmset försvarar sin döda mästares läror och förtvivlat försöker finna och uppfinna ”bevis” för deras riktighet och för kritikernas tillkortakommanden. Har vi inte sett det förr? Och har vi inte sett nog av det?’ http://blogg.ljungquist.org/archives/2313/comment-page-1#comment-665

  Men apropå Günther Wachsmuth kan kanske detta, av honom undertecknade brev till Führern vara till, hmm, glädje: http://groups.yahoo.com/group/waldorf-critics/message/1855 (tysk och engelsk version). Utdrag:

  ****************************

  Dornach, November 17, 1935

  To the Fuehrer and Chancellor of the Reich
  Mr. Adolf Hitler
  Your Excellency!

  […]

  The General Anthroposophical Society, which was constituted and founded in the year 1923 by Dr. Rudolf Steiner, has had no connections whatsoever to any Freemasonic, Jewish, or pacifist circles, nor even any points of contact with them at all. Moreover, the Aryan line of descent of Rudolf Steiner was explicitly confirmed by the Office of Racial Politics in Berlin. Also, the designation of the Society as “international eingestellt” [“international in scope?”] in the sense that is used here as the reason for the dissolution is thoroughly appropriate because the relationships among the members of the individual countries are restricted only to the exchange of scientific ideas and artistic questions, just as every first-rate scientific and artistic organization fosters such exchange both in Germany and abroad.

  […]

  But of all the categorizations, a protest must also be made against the fact that, in the documentation of the Prussian Gestapo, out of misguided motivations, the allegation is also made that the Anthroposophical Society is “hostile to the state” in Germany. However much that can be asserted from the above and from a closer reading, such a designation represents a completely unjustified discrimination against a Society that advocates for the German homeland in a most worthwhile way.

  ***************************

  Och ett tillägg, från den förfärliga Peter Staudenmaier:

  **************************

  The initial responses by anthroposophist leaders to the rise of Nazism included a number of markedly positive appraisals. In June 1933, for example, Guenther Wachsmuth, Secretary of the Anthroposophical Society in Dornach, gave an interview to the Danish newspaper Ekstrabladet in Copenhagen (published in their June 6, 1933 issue). When asked about the relationship between anthroposophy and the Nazi government, Wachsmuth explicitly noted his “sympathy” and “admiration” for the new rulers of Germany. (Wagner I p. 41) The newspaper titled the interview “Anthroposophists and Nazis Hand in Hand” with the subtitle “Dr. Guenther Wachsmuth from the Goetheanum in Switzerland declares his sympathy for Hitler” (ibid. p. 40) In private correspondence, Wachsmuth characterized his relationship with Nazi officials as “friendly” (Werner p. 37).

  ****************************

  Hela inlägget: http://groups.yahoo.com/group/waldorf-critics/message/1208

 13. Zooey- just to add to your sentiment that lots of people wouldn’t get involved with anthroposophical organisations if they knew about Steiner’s stance on race, I suspect they wouldn’t get involved if they knew about karmic laws, reincarnation, reality of spiritual worlds etc etc. Many /most schools simply don’t mention it and yet it is the most fundamental aspect.
  Thetis- yes, it is vital that these things are open.
  I’m well out of the Steiner thing now, life is full, my kids are thriving and it’s not personally important, except for the number of friends it has affected. What is crucial is that future children, parents and those dolling out public money should know what Steiner education involves, what framework of anthroposphical laws the teachers will be practicing in the classroom.

  It wouldn’t or couldn’t happen anywhere else could it? A body of so called professionally trained people who are cagey about details of their training, let loose with the most vulnerable in society, using angels, karma and temperaments. Imagine if a nurse or a surgeon brought up your star sign. Or an architect used clairvoyance to judge how to erect a building. The pilot relaxed while the angels took over. The train driver swerved to avoid that annoying unseasonal wrong type of gnome on the tracks.

 14. ‘I suspect they wouldn’t get involved if they knew about karmic laws, reincarnation, reality of spiritual worlds etc etc. Many /most schools simply don’t mention it and yet it is the most fundamental aspect.’

  Yes. And even if parents know that anthroposophists are into reincarnation, waldorf promoters assure them that anthroposophy is far away from the school. It’s some kind of fluffy stuff in the background — nothing that actually has any influence to speak of on the school.

  ‘Or an architect used clairvoyance to judge how to erect a building. ‘

  Well, we know what happened to that hillside in Dornach…

 15. ‘Internal documents from the SD and Gestapo point out again and again that what made groups like anthroposophy, theosophy, and ariosophy dangerous, in their eyes, was the very fact that these groups promoted worldviews that were *similar* to Nazism’s own worldview, particularly on themes such as nation and race. In other words, what made the anti-esoteric Nazis classify organizations like anthroposophy as ‘ideological enemies of National Socialism’ was not so much ideological distance as ideological proximity. What the SD and Gestapo feared was any prospective challenge to the hegemony of strict Nazi teachings as they defined them, especially from currents, such as anthroposophy, which shared significant theoretical overlap with Nazi imagery and ideals.’ http://groups.yahoo.com/group/waldorf-critics/message/11510

 16. Cathy –
  “Zooey- just to add to your sentiment that lots of people wouldn’t get involved with anthroposophical organisations if they knew about Steiner’s stance on race, I suspect they wouldn’t get involved if they knew about karmic laws, reincarnation, reality of spiritual worlds etc etc. ”

  Yeah. Any of a number of even smaller points than this – much smaller than racism – would have done it for me. Forcing left handed children to switch hands, for instance – had someone mentioned this to me during the interview and informational process, I would have known immediately to scrutinize the school, its background, the movement much more closely, because this is not a progressive thing. The founder had a racist philosophy?! Run! Run! Run!

 17. No, it won’t be fine, not as long as anthroposophists put children through crap like that. Children don’t have a choice. Parents who are not properly informed don’t have a real choice either.

  Waldorf schools hide or even lie about things that would make people run away from them.

  If waldorf schools told people they’re similar to the Kool-Aid drinking cults, I suppose that would be a fair warning. But they don’t. People assume the sign up for an education.

 18. “Pussies! Just don’t drink the Kool-Aid and you’ll be fine.”

  Fine advice … for parents. Kids pretty much drink any Kool Aid adults hand them, no?

 19. And if the bottle is branded ‘biodynamic, natural, no harmful additives, no bad stuff in it at all’ then parents will be quite eager to force feed it to the kids even if it tastes yuck and has long term toxic effects on the mind.

Comments are closed.