andrej belyj

Dagens understreckare i Svenska Dagbladet om Dostojevskij och, bland andra, antroposofen Andrej Bely. Under byggnationen av det första Goetheanum befann han sig i Dornach tillsammans med sin hustru Assja Turgenieff (som skapade Goetheanums så kallade röda fönster).

‘Belyj blir en Dostojevskij för 1900-talet. Han tänjer på Dostojevskijs symbolspråk, öppnar dennes psykologi mot astrala rymder – under starkt inflytande av Rudolf Steiners speciella kosmogoni. Han ger än större utrymme än föregångaren åt hallucinationer och nattliga maror, han öppnar alla slussar mot det omedvetna; det blir inte minst satiriskt verkningsfullt. Här rör det sig om en avancerad intertextualitet – i den mening som Michail Bachtin så småningom, säkert inte utan påverkan från textkameleonten Belyj, skulle lägga i ordet. Belyj döljer inte på något sätt att Dostojevskij (låt vara i viss konkurrens med Pusjkin och Gogol) är hans utgångspunkt. [. . .] På en mäktig utställning i anslutning till konferensen, öppnad av Rysslands vice kulturminister, täckte Belyjs färggranna planschbilder av sin andliga utveckling väggarna: ständigt förnyade försök av honom att komma till rätta med sig själv och Ryssland, att samordna rationalitet och kaos, kontroll och eruption. På en skiss bryts linjen, det är Belyj som i ”Nord-Tjoping” (Norrköping) i juni 1914 lyssnar till Rudolf Steiner och förstärks i sin förkänsla av en europeisk kollaps. Det sparades nu under födelsedagsfestligheterna inte på orden: i högtidstalen karakteriserades ”Petersburgs” skapare inte bara som en ”stor författare” utan också som en ”stor kulturfilosof”. Den tanken tycktes också ligga under flera föredrag som sökte sig bortom Belyjs fiktion.’ Läs!

2 thoughts on “andrej belyj

Comments are closed.