läkepedagogisk kurs 2010/2011

Järna Kompetens arrangerar kursprogram i läkepedagogik: ‘Att arbeta med personer med psykiska funktionshinder på antroposofisk grund’ (pdf). Den här programpunkten är tyvärr redan passerad i november:

Den antroposofiska människobilden

Men man kan ju läsa själv. Här till exempel. I februari kan man dock lära sig om

Läkepedagogisk diagnostik

Å andra sidan, är det upplysande nog att läsa Steiners direktiv.

Programpunkterna ‘organlära’ och ‘biografisamtal’ är troligen också helt obegripliga utanför den antroposofiska kontexten. Den antroposofiska synen på de kroppsliga organen och deras andliga länkar till diverse — materialistiskt sett — orelaterade fenomen. Biografi innebär vanligtvis ett flerlivsperspektiv. (Se Steiners karmiskt-biografiska redogörelser i exempelvis Karmiska sammanhang.) I mars månad innehåller kursen några intressanta ämnen på detta tema. Waldorffederationens Göran Fant föreläser om:

Reinkarnation, karma och synkronicitet

Därutöver, med Christhild Ritter:

Människans biografiska rytmer

och

Praktiskt biografiarbete

Den delegitimerade läkaren Einar Berg föreläser i maj om antroposofisk medicin. I maj föreläser också författaren och Svenska Dagbladet skribenten Mats Erik Nilsson om mat. Dessutom ingår i majprogrammet antroposofisk sinneslära och antroposofiska terapier.