waldorfskolans läroplan

Då det inte verkar vara helt ovanligt med missuppfattningar kring detta, tänkte jag ta tillfället i akt och även här säga en eller två saker om waldorfskolans läroplan. (Den har utkommit i flera versioner, och den senaste finns att hämta hem som pdf-fil på waldorfskolefederationens hemsida.) Miljöpartiets skoltalesman Jabar Amin tycks, liksom säkerligen ett flertal andra politiker, sväva i den felaktiga föreställningen att Skolverket har granskat och godkänt waldorfskolans läroplan. Han skriver nämligen:

Waldorfskolans kursplan är prövad av Skolverket som har klassat den som likvärdig den statliga läroplanen.

Min första respons var att det, vad jag visste, inte stämmer med verkligheten och att skolverket inte har granskat den på det viset eller klassat den. De känner till att waldorfskolan har ett eget dokument vid sidan av den nationella kursplanen, och godtar väl att waldorfskolan har det. Det betyder, om jag fattat det rätt, att skolor kan organisera sin verksamhet på ett sätt som passar dem så länge inte något de gör strider mot den nationella kursplanen. De flesta skolor bryr sig väl inte om att ha en egen kursplan, men upprättar ändå dokument av alla möjliga slag inom sin verksamhet. Av vad jag hört är den senaste waldorfkursplanen i delar en kopia av den nationella kursplanen. Vad som sägs på pappret är dock en sak, vad som sker i verkligheten en annan.

En lärare som kommenterat på här på bloggen menar att man kopierat den nationella kursplanen helt enkelt för att hålla skenet uppe — skenet att man erbjuder en likvärdig utbildning.

Kort senare fick jag dock ett tips om var jag kan ha läst om detta, nämligen i waldorfskolefederationens egna dokument. Jag grävde fram federationens konferensprotokoll från februari 2009 och fann detta:

Läroplanen. Vårt officiella dokument är En Väg Till Frihet. Å ena sidan refererar skolinspektörer och politiker till det, å andra sidan säger Skolverket att det inte är godkänt som dokument. Förklaringen till denna paradox är att dokumentet ses sin ett slags lokal läroplan, men om det upptäcks att den avviker från gällande LpO – 94 kan vi inte åberopa den.

Tydligare kan det knappast bli.

Angående de olika versionerna av läroplanen är det värt att notera detta:

De som vill förstå utvecklingen av Waldorfskolans läroplan kan försöka få tag i upplagor 1, 2 och 3 – och begrunda skillnaden.

Kanske borde waldorfskolefederationen göra alla en tjänst och publicera dessa tidigare versioner också? Något säger mig att de är mer sanningsenliga och verklighetstrogna.

15 thoughts on “waldorfskolans läroplan

 1. Nu hänger jag nog inte riktigt med. När det gäller Läroplanen måste väl de, precis som alla andra skolväsen, följa den “vanliga” Läroplanen(http://www.skolverket.se/sb/d/468) utfärdad av regeringen? Den gäller väl för alla oavsett inriktning? Sen kan de självklart tolkas på olika sätt men det är en helt annan fråga.

 2. Ja, formellt är det väl så, i alla fall nu för tiden, men waldorfskolan har väl lite tradition av att existera i ett parallelluniversum. Och ingen ifrågasätter om de verkligen följer läroplanen som de egentligen är skyldiga att göra. Om de ska vara waldorfskolor tror jag inte den statliga läroplanen är kompatibel med waldorffilosofin i alla delar, så jag tror inte de kan följa den, utan att släppa sin egenart, och det är ju där de har sitt existensberättigande.

 3. Undrar lite över syftet med denna tråd annat än att smutskasta en friskola? Den erfarenhet jag har är att waldorfskolor regelbundet granskas och underkastas samma nationella mål och kvalitetskrav som en statlig/kommunal skolverksamhet. Kursplanen är både kontinuerligt granskad och godkänd. Om en skola följer uppställda målkrav eller inte varierar oavsett om det handlar om en waldofskola eller statlig/kommunal skola. Den av er som följer klass 9A på Sveriges Television kan nog konstatera att en skolas möjlighet att verkligen följa mål och uppställda kvalitetskrav mer handlar om organisation och pedagogisk kvalitet. En dåligt fungerande kommunal skola är en lika stor katastrof som en dåligt fungerande waldorfskola.

 4. ‘Den erfarenhet jag har’

  … och den erfarenheten delar inte jag.

  Det har för mig inget med friskolor att göra, utan om waldorfskolor. Jag har inga problem med friskolor eller privatskolor.

  Så länge de är bra.

  ‘Kursplanen är både kontinuerligt granskad och godkänd.’

  Vilken kursplan menar du? Den nationella eller waldorfskolans egna? Om det är waldorfskolans egna kursplan du syftar på, så har du fel. Den är inte granskad eller godkänd av någon annan än waldorfskolefederationen.

 5. Waldorfskolorna har en egen läroplan som årligen utvärderas och granskas utifrån de av riksdag och regering uppställda mål- och kvalitetskraven. Den pedagogiska modellen har Skolverket inte ambitionen att likrikta, utan det handlar snarare om att waldorfskolorna måste leva upp till de kunskaps- och kvalitetsmål som uppställts. Detta är viktigt att lyfta fram utifrån dina reflektioner och inlägg ovan. Årligen besöks skolorna av skolverkets inspektörer och eleverna genomgår från och med klass 3 de nationella proven som syftar till att undersöka om skolorna lever upp till de nationella kunskapsmålen. Följande text går att läsa på Skolverkets hemsida:

  “Staten anger i styrdokumenten de nationella ambitioner och krav som skall garantera likvärdigheten i skolan. Kommunerna ansvarar för att verksamheten genomförs enligt de beslut som riksdag och regering fattar. Skolan har stor frihet att välja innehåll och arbetssätt för att nå de mål som staten satt upp. Skolorna, kommunerna och staten följer på olika sätt upp och utvärderar verksamheten för att se att målen verkligen nås.”

  Ovan innebär att waldorfskolorna granskas likt alla andra skolor (friskolor som kommunala). Jag vill också framföra att Waldorskolornas gymnasieprogram uppgraderats från att tidigare ge Allmän Behörighet till att nu istället ge Särskild Behörighet. Detta bevisar också att Skolverket efter granskning beslutat uppgradera Waldorfskolornas gymnasieprogram, vilket borde bekräfta att waldorfskolornas verksamhet trots allt bedriver en kvalitativ skolverksamhet som lever upp till de kvalitetskrav som gäller.

 6. ‘Waldorfskolorna har en egen läroplan som årligen utvärderas och granskas utifrån de av riksdag och regering uppställda mål- och kvalitetskraven.’

  Jaha? Och vad hjälper det? Och hade de gjort något alls åt sin läroplan om de inte mer eller mindre blivit tvungna till det? Numer är den ju i vissa delar en kopia av den nationella läroplanen.

  ‘Årligen besöks skolorna av skolverkets inspektörer och eleverna genomgår från och med klass 3 de nationella proven som syftar till att undersöka om skolorna lever upp till de nationella kunskapsmålen.’

  Skolinspektionen. Och de nationella proven gör de ju bara för att de MÅSTE. Annars gör de inte dem.

  ‘…vilket borde bekräfta att waldorfskolornas verksamhet trots allt bedriver en kvalitativ skolverksamhet som lever upp till de kvalitetskrav som gäller.’

  Det tycker jag inte bekräftar någonting alls. Möjligen att myndigheter och politiker fortfarande är tragiskt okunniga och naiva på ett sätt som äventyrar barnens rätt till en god utbildning.

  Som tur är är många waldorföräldrar själv välutbildade och har gott ställt. De kan undervisa extra hemma eller betala privatundervisning så att deras barn kan ta igen det de borde lärt sig. Vore inte de socioekonomiska förutsättningarna så goda, skulle waldorfskolans brister träda fram desto tydligare. Det är något för utbildningsdepartement och skolverk/skolinspektion att reflektera över.

 7. Och, förresten, vad gäller Skolinspektionens inspektionsrapporter betr waldorfskolorna kan man väl bara säga en sak till den som inte har gjort det: läs dem. Kritiken är i många fall svidande, bristerna anmärkningsvärda.

 8. Guld!!!

  Det där är ju sådana detaljer jag tror att de så fiffigt har utelämnat i den senaste versionen av kursplanen, dvs den senaste En väg till frihet…!

 9. Det är dock den senaste versionen. Man bör backa några år, några versioner, för att få visdom som närmar sig Möllers.

 10. Jag köpte
  Waldorfskolans kursplan
  ett möte mellan yttre och inre verklighet
  en introduktion
  av Hans Möller
  på Robygge, då kostade den 63 kr.

 11. Själva kursplanen är dock längre än introduktionen.

  Den äldsta version jag nu hittade på Libris är denna på 82 s:

  http://libris.kb.se/bib/7778388

  Måste dock finnas äldre dokument.

  Det är Hans Möller som skrivit läroplanen, precis som introduktionen. Dock har senaste versionen/versionerna av själva läroplanen rensats på mycket av det som tidigare versioner innehöll, så det är inte mycket kvar av Möller. De gamla läroplanerna säljer de inte.

Comments are closed.