antroposofisk konstterapi — bl a utbildningens s k medicinska innehåll

Apropå läkepedagogiken finns nu också en antroposofisk konstterapiutbildning i Järna. Då den antroposofiska konstterapin inte innebär att konstterapeuten ställer medicinska diagnoser eller utför några medicinska behandlingar är det måhända likgiltigt vad terapeuten lär sig under den så kallat medicinska delen av utbildningen. Det kan ändå vara intressant att se vad konstterapiutbildarna räknar som utbildningens medicinska innehåll. Detta är ett urval av programpunkter. Sidans titel är ‘Medicinskt innehåll i utbildningen’, tro det eller ej. Jag har plockat lite smått och gott (se utbildningens hemsida för den fullständiga listan varifrån dessa exempel hämtats). Stavningar och särskrivningar från originalet.

Antroposofisk människokunskap

Väsensleds lära

de tolv sinnena

Allmän människokunskap

Väsensleds lära

Skellett och muskulatur

Organ lära

De fyra huvudorganen

Väsensledens sammanhang med sjukdomsläran

Läkepedagogik och socialterapi

Diognoserna ur R. Steiners läkepedagogiska kurs

Så kallade “svåra” barn

Människans utveckling

Sjuårsrytmerna

De sju livsprocesserna

Psykiska sjukdomar

Skizofreni

mani och mano depressivitet

Samt ytterligare

Djurkretsens inverkan på människan

Övriga sjukdomar, tillstånd och beteenden studenterna ska lära sig om — förhoppningsvis inte lära sig diagnostisera eller behandla — i de ‘medicinska’ kursavsnitten är AIDS, Parkinson, cancer, ‘organ sjukdomar’, tarmsjukdomar, psykoser, neuroser, depressioner, drogberoende, kriminalitet, anorexi/bulimi, autism, ADHD, astma, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar…

Vad gäller innehållet mer generellt under olika studieår kan man till exempel läsa att det tredje året innehåller reinkarnation och karma, karmas yttringar, människans utveckling (antroposofiskt sett). Därtill:

Terapeutiska teckningsövningar till olika sjukdomstillstånd

Terapeutiska eurytmiövningar med diagnostik av väsensleden hos patienter

Planeter och vokaler, djurkretsen med konsonanter

Bildbetraktelse av patient bilder med väsensleds diagnostik

Året innan, alltså det andra året, innehåller bland annat:

Hälsoeurytmi övningar, själshygieniska övningar

Läkepedagogik med målning till sjukdomsbilderna, barn med svårigheter

Den mänskliga gestalten; det uppresta – uppåtsträvande, det nedtyngda, ballansen däremellan

Studie och betraktelse av krukan som form: symmetri – asymmetri, tyngd – lätthet, öppenhet – slutenhet

Skapande av stora krukor

Människan, ödet och karma

Under det första året, vars tyngdpunkt anges vara ‘studium i medicinsk baskunskap och grund studium av den antroposofiska människokunskapen som tre, respektive fyrdelat väsen’, ses:

Formteckning ur temperamentsaspekt

Den tredelade och fyrdelade människobilden

Sjuårsperioderna, biografiska motiv, den åldrande människan

De sju livsprocesserna, de tolv sinnena

Införing i de grundläggande antroposofika begeppen

Studium av R. Steiners Teosofi, människobilden

Öva sig att stiga in i den eteriska rörelsen med hjälp av färgernas stämningar och rörelsedynamik

Övningar till; den tredelade människan, de fyra elementen, de fyra väsens leden, hopdragning och utvidgning ut ljus och mörker

Väsensleden

Konstterapiutbildningen ska kunna leda till arbetsmöjligheter inom en radverksamheter, det sägs att

man [ska] kunna arbeta inom alla områden såsom sjukhus, terapeuticum, skolor, läkepedagogiska och socialterpeutiska verksamheter, äldrevård, kriminalvård m.m där det finns behov av konstnärlig terapi.

Utbildningen kostar bara 12000 kr per termin, men tyvärr måste jag erkänna att jag nog inte uppfyller antagningsvillkoren, även om jag skulle lyckas hosta upp stålarna ;-)

2 thoughts on “antroposofisk konstterapi — bl a utbildningens s k medicinska innehåll

 1. Utbildningen anordnas av: Föreningen för Antroposofisk Konstterapiutbildning
  (en ideell förening) ingår i Rudolf Steiner Högskolan.
  Utbildningen äger rum på Rudolf Steiner Seminariet i Järna.
  Kursledare: Mikaela Stenius, Solbergahemmet
  Ekonomisk förvaltning: c/o Marcus Stenius, Solbergahemmet
  http://stenius-online.com/?page_id=4

Comments are closed.