vidarinstitutets forskningsstiftelse (uppföljning)

Apropå detta gamla inlägg, Vidarklinikens forskningsstiftelse, eller förlåt Vidarinstitutets forskningsstiftelse (viff viff?), existerar i alla fall nu formellt. LSTs stiftelsedatabas anger stiftelsens ändamål:

‘Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.’ [Vidarinstitutets forskningsstiftelse — 802426-5707]

Adressen är c/o Vidarkliniken. I nuläget förefaller den sakna ekonomiska medel, men det sannolika är väl att dessa uppgifter ännu inte registrerats.

Opartisk men förenlig med stiftelsens antroposofiska värdegrund? Jaså.

Landstingsrådet Jessica Rydell (mp) skriver:

‘Vidarkliniken har dessutom startat Vidarinstitutet med kopplingar till Karolinska Institutet.’

Det framstår som om kopplingen till den antroposofiska rörelsen är betydligt starkare än kopplingen till vetenskaplig forskning; det är antroposofin som är stiftelsens ‘värdegrund’. Att vissa av de engagerade i Vidarkliniken och Vidarinstitutet har professionella kopplingar till bland annat KI ändrar ingenting.

________________________

Edit: tillägg om Jessica Rydell. Klickade ‘publish’ alldeles för tidigt…