läkarkompetens på läkepedagogiska institutioner (‘vaccin orsakar autism’)

Saltå By, en läkepedagogisk institution i Järna, skriver:

Harald Blomberg har varit vår konsultläkare i psykiatri under många år. Han har skrivit flera böcker där han bland annat har tagit fram vikten av kosten vid behandling av olika psykiska störningar. Harald är långt ifrån okontroversiell …

Och kontroversiell kan man väl kanske säga — dock inte på något bra sätt, om man värderar kunskap och rationalitet hos läkare som behandlar barn.

På hans hemsida möts man av rubriker som ‘Hur farlig är mobilen?’, ‘Barn, mobilstrålning och ADHD’, ‘Är du elmiljöskadad?’; och alltihop är ungefär så hysteriskt som man befarar. Genom att använda sladdlös telefon, utsätter man både grannar och familj för skadligheter. (‘Du kan också trycka ut denna information och dela ut till dina grannar’, föreslår Blomberg käckt. Säkert en bra idé om man vill mötas av konstiga blickar i trapphuset. Och det kan kanske vara värt det, fast knappast för hitte-på?) I det här avsnittet får vi veta att elsmogen breder ut sig och att barn absorberar mer elsmog än vuxna. Genom huvudet. Man bör inte tala i mobiltelefon när man färdas i fordon, för i fordon är strålningen högre. Vid sms:ande bör telefonen hållas så långt från kroppen som möjligt (låt mig gissa — som längst en armlängd?), för sms är också farliga. Vidare: ‘Stäng alltid av telefonen på natten och ha den aldrig i närheten av huvudet. Spela inga spel via mobiltelefonen. Att använda hands-free är likaså tveksamt – kabeln leder strålningen.’ Kort sagt, mobiltelefoner är jättefarliga och bör helst inte användas alls. Och man kan dö av att leva. Glöm inte heller att fostrens miljö bör saneras från strålning. Och det blir värre än detta. På ett sätt som inte går att skratta bort som stolligheter och dårskap.

Blomberg behandlar barn och unga som har autismspektrumstörningar (bland annat en han stavar fel på) med pseudovetenskapliga metoder. Den autisktiske kan ha hjärnskador eller -rubbningar som

försvårar spädbarnets naturliga rytmiska rörelser och bidrar därigenom till funktionsstörningar på högre nivåer i hjärnan.

Mot detta hjälper, menar Blomberg, den rörelseterapi som han använder i behandling och också lär ut till andra behandlare. Vissa barn gör motstånd, men de ger upp till slut, berättar han. (Jag ryser.) Metoden fungerar naturligtvis vid ADHD också. Samt vid läs- och skrivsvårigheter.

För mindre än ett halvår sedan gav Blomberg ut en ny bok (hösten 2010) — Autism, en sjukdom som kan läka — en bok som också Saltå By hänvisar till i det inlägg som jag nämnt ovan. På Blombergs hemsida hänvisas man till ett dokument [.doc-varning] som väl ska föreställa reklam för boken (vad vet jag):

Det finns […] hundratals forskningsstudier, som visar att autism är en miljöbetingad sjukdom orsakad bl.a. av vaccinationer och tungmetaller, främst kvicksilver.

En stor del av boken handlar om hur autism framgångsrikt kan behandlas bl.a. med diet, kosttillskott, hyperbar syrgasbehandling och rytmisk rörelsebehandling. Med rörelsebehandling kan man stimulera områden i hjärnan som är skadade vid autism så att deras funktion förbättras och motoriken, språket och kontaktförmågan förbättras.

Den som föredrar att gå en kurs framför att läsa en bok kan lära sig samma märkvärdigheter den vägen:

Kursen tar upp orsaker till autism som till exempel vaccinationer, störningar av immunsystemet i tarmen, läckande tarm, intolerans mot födoämnen, tungmetaller, elektromagnetisk strålning och ärftlighet. Kursen lägger stor vikt hur man med diet och kosttillskott kan få tarmen att fungera och rensa kroppen och hjärnan från tungmetaller.

(Vad autismen anbelangar, har vaccin-autism-bluffen tagit ännu en intressant vändningsistone, även om det länge varit klarlagt att något orsakssamband mellan vaccinationer och autism inte föreligger.) En annan kurs som presenteras på samma sida kombinerar rörelseträningsmetoden med chakra-kunskap.

Våra chakror fungerar som förbindelselänkar mellan dessa kroppar och har till uppgift att transformera andlig, mental och fysisk energi. Chakrorna kan beskrivas som energicentra efter ryggraden som representerar universums grundläggande struktur och vibrationsfrekvenser alltifrån ett tillstånd av tätaste massa till ett tillstånd av immateriellt övermedvetet. [. . .] Blockeringar i våra chakror avspeglar sig därför inte bara i fysiska låsningar på olika nivåer efter ryggraden utan även i specifika känslomässiga och mentala låsningar. När vi i drömmarna löser upp sådana låsningar kan vi reagera inte bara känslomässigt utan även fysiskt med trötthet, slem, huvudvärk m.m. eftersom slaggprodukter frigörs när andning och cirkulation förbättras.

Men låt er inte oroas. Harald Blomberg är inte Saltå Bys ende läkare. Så här skriver de: ‘Saltå By har alltid haft som intention att ha en konsultläkare med antroposofisk specialkompetens’ — och det har de alltså nu, som komplement till konsultläkaren Blomberg, som inte är certifierat stollig. Vad den andre läkaren har för inställning till dessa frågor är oklart, men Blombergs är mycket tveksam för en institution som vårdar barn och ungdomar med just autismspektrumstörningar och ADHD.

14 thoughts on “läkarkompetens på läkepedagogiska institutioner (‘vaccin orsakar autism’)

 1. En sak som jag helt glömde att skriva, och som kanske inte är uppenbar för den som inte tidigare stiftat bekantskap med antroposofiska idéer kring vaccinationer, är att oavsett den nye, antroposofiske läkarens syn på frågan om orsakssamband (vaccin och autism) och frågor om behandlingsmetoder, så har den antroposofiska medicinen huvudsakligen en negativ inställning till vaccinationer — och det beror på helt andra saker än de som anförs av läkaren Blomberg. Det handlar inte om den debunkade autismhypotesen, eller något annat som är tillfälligt på modet, utan om vaccinationens andliga konsekvenser, i fråga om barnets utveckling, och i detta det att man anser att sjukdomar bör genomgås av karmiska skäl. (Se tidigare inlägg här på bloggen.)

 2. Saken är den att Blomberg förtjänar mycket skit, men hans metoder verkar vara en mindre fungerande variant av en fru Masgutovas (googla) och möjligen fungerar de inte mot någon av sakerna som tas upp här, men när jag själv gjort dem har det i alla fall gett en skjuts framåt. Effekten upplever jag som jämförbar med strattera (utan biverkningarna givetvis. bortsett från om jag tar en paus från att göra dem)

  Kan det bevisas att han är antroposof? Kan det bevisas att man inte kan ta upp promille på promille av ens mammas amalgam under gravididet? Kan du motbevisa påståendena om sladdlös telefon? Påståendena tas ju bara upp som om det skulle vara hysteriskt i sig, oemotsagda! Tacksam om du gör ett försök i alla fall.

 3. ‘… men när jag själv gjort dem har det i alla fall gett en skjuts framåt. Effekten upplever jag…’

  Det är väl just det som är problemet; att riktiga tester måste utföras för att utröna en eventuell effekt. Så länge metodens utövare ‘bara’ har upplevelser av resultat att luta sig mot, har metoden inte evidens.

  ‘Kan det bevisas att han är antroposof?’

  Spelar det någon roll? — hans synsätt verkar tilltala antroposoferna, så till den grad att de anlitar honom, och det är väl det som spelar någon roll. Det verkar som att han inte är antroposofisk läkare, i vilket fall som helst. Det finns väl inget problem i att antroposofer är läkare, förresten? Så länge de agerar korrekt, spelar inte deras privata, andliga övertygelser någon som helst roll.

  ‘Kan det bevisas att man inte kan ta upp promille på promille av ens mammas amalgam under gravididet? Kan du motbevisa påståendena om sladdlös telefon?’

  Det är Blomberg som gör påståenden utan att ha evidens för dem. Det är han som får belägga dem. Så länge han inte kan det, bör han inte låta sina hokuspokusidéer gå ut över sin läkarverksamhet. Det är liksom inte förenligt med läkarrollen — evidens och beprövad erfarenhet och allt det där, du vet. I all synnerhet inte som han behandlar barn.

  Det åligger knappast någon (vare sig lekmän eller vetenskapligt skolade) att motbevisa alla barocka påståenden som görs av företrädare för woo-medicin.

 4. Beprövad erfarenhet verkar inte saknas angående just övningarna, men inga blindtester och sånt. Vilket inte är så konstigt – det skulle kräva att någon del av medicinska etablissemanget skulle omfamna detta.
  Jag tycker det ändå måste skiljas på det forskningsarbete han anser sig göra och de andra områden där han drar förhastade slutsatser. Det känns som något som är otroligt vanligt och välförllåtet för psykiatrer som gjort framsteg, även om två fel givetvis inte gör ett rätt.

  I vilket fall: om jag inte missuppfattar dig skriver du att en metod inte borde tas i beakning utan kallas pseudovetenskap på grund av
  I. att en av dess företrädare verksamhet bland antroposofer och andra pseudovetenskapliga
  II. att den utövas av andra som uppenbarligen är pseudovetenskapliga
  III. att denna förträdare kan ha förutfattade meningar, möjligen pseudovetenskapliga, om andra saker än metoden.
  Det är otrolig guilt by association och mycket riktigt om du tittar på utländska hemsidor om dessa metoder finns inte vad jag kan se något om elöverkänslighet och homeopat-ormolja. I Sverige verkar tragiskt nog alternativmedicinen och avvikande eller experimentella leg. behandlare söka sig till varandra. I andra länder verkar det istället vara kiropraktorer och liknande som använder dessa metoder.

  Det var klantigt uttryckt, jag menade redan samma sak med att han “förjänade skit” för just detta. Men det handlar ju egentligen bara om att uttrycka sig utanför de ‘akademiska’ spelreglerna. (Man skulle kunna skriva: “andra däggdjur har visat sig skadas genom yyy av xxx, tills vidare förutsätter jag att människor gör det, detta är dock inte mitt område”.)
  Saken är den att för mig som lekman är det absolut inte barocka påståenden, men kan du förklara varför det skulle vara det för en skolad? Vi tar ett nytt exempel då: Kan du förklara varför chelering inte får utföras i Sverige men i andra länder? Jag känner inte till den (antagligen långa och hetska) diskussionen och/eller om det funnits ett lobbyingkrig bakom det.

 5. Om metoderna faller under beprövad erfarenhet eller inte, är väl en definitionsfråga antar jag.
  http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/2095/

  Men metoder som bara används av alternativmedicinska praktiker, metoder som är osannolika eller orimliga (t ex homeopati), metoder som är bevisat ineffektiva — de kan knappast räknas till beprövad erfarenhet, även om det ändå finns människor som fortsätter tillämpa dem.

  Om han gör forskningsarbete på sina metoder och gör det med livs levande barn förmodar jag att hans studier har prövats av etiknämnder och allt vad det är.

  ‘I vilket fall: om jag inte missuppfattar dig skriver du att en metod inte borde tas i beakning utan kallas pseudovetenskap på grund av
  I. att en av dess företrädare verksamhet bland antroposofer och andra pseudovetenskapliga’

  Eh? Va? Nej, verkligen inte. Antroposofiska läkare använder inte alls enbart pseudovetenskapliga metoder, och de metoder de använder blir inte pseudovetenskapliga för att de används av antroposofer. I de fall metoderna är pseudovetenskapliga är de det för att de har vetenskapliga pretentioner men saknar vetenskapligt stöd.

  Det går alldeles utmärkt att ta en metod som används av antroposofiska läkare i beaktande — oavsett om den är antroposofisk eller inte. Är den värd att ta i beaktande, ska den givetvis tas i beaktande.

  Läkaren som inlägget handlar om är dock inte en antroposofisk läkare. Hans metoder verkar vara alternativmedicinska — de är pseudovetenskapliga i den mån de saknar vetenskapligt stöd.

  ‘II. att den utövas av andra som uppenbarligen är pseudovetenskapliga’

  Metodens eventuella pseudovetenskaplighet måste väl ändå avgöras genom att se på själva metoden och bedöma dess meriter.

  Jag har för mig, men jag har inte tid att gå tillbaka och titta på detta nu, att när jag skrev inlägget så var min utgångspunkt att det är idiotiskt av de antroposofiska hemmen att anlita en läkare som använder sig av sådana metoder som denna läkare. Det är de som tappar i trovärdighet när de anlitar sådana läkare. Läkaren själv blir varken mer (eller mindre) kvacksalvare av att anlitas av de läkepedagogiska hemmen. (Jag tycker de borde skaffa bättre läkarkompetens. De förtjänar alltså ‘skit’ för att de anlitar inkompetenta läkare. Läkaren förtjänar väl också ‘skit’ förmodar jag, men inte för att han anlitas av läkepedagogiska hem. Jag hoppas du förstår att det är en skillnad.)

  ‘Kan du förklara varför chelering inte får utföras i Sverige men i andra länder?’

  Av autistiska barn, menar du? De som förespråkar metoden anser, om jag fattar saken rätt, att ‘gifter’ i vacciner orsakar autism, och att metoden skulle avlägsna dessa gifter. Att vaccin skulle orsaka autism är grundligt utforskat — hypotesen är fel. Vaccinerna orsakar inte autism; det finns, vad jag vet, inte heller något stöd för att andra gifter skulle orsaka autism (men jag förmodar att det finns outforskade områden). Metoden används inom konventionell medicin vid verkliga förgiftningstillstånd; jag gissar att detta gäller även i Sverige. Men barnen är inte förgiftade. Varför skulle man då utsätta dem för en metod som inte kan bota dem eller hjälpa dem — men i stället utsätter dem för fruktansvärda risker? http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article559318.ece

  Tillägg: http://skepdic.com/chelate.html

 6. Fast det är ju tvärtom. Det är ju antroposoferna som har en flummig grundinställning och vissa av deras läkare som använder metoder som förtjänar att forskas på.

  Så om man kan avgöra för ett enstaka fall att någon är smått förgiftad skrivs alltså remiss?
  “Gifterna” är främst tungmetallerna i vaccin för övrigt: Jag har ingen aning om vi faktiskt fortfarande använder sånt vaccin i Sverige.

 7. Nej, det handlar, så vitt jag vet, om allvarliga förgiftningsfall för typ folk som blivit utsatta för det under extraordinära omständigheter — jag gissar när säkerheten fallerat på arbetsplatser där man hanterar farliga ämnen, exempelvis. *Inte* smått förgiftade. Och detta handlar ö h t inte om vaccin — du blir inte ‘smått förgiftad’ av vaccin. De halter som finns i vaccin förgiftar ingen människa.

  ‘Fast det är ju tvärtom. Det är ju antroposoferna som har en flummig grundinställning och vissa av deras läkare som använder metoder som förtjänar att forskas på.’

  Men i det här fallet anlitade de en minst lika flummig läkare — om inte flummigare — utifrån. Det är det jag kritiserar. Jag har kritiserat antroposofisk medicin i andra sammanhang. Men här handlar det om en specifik läkare. En läkare vars metoder inte bör tillämpas inom offentligt finansierade institutioner. Att han inte är en antroposofiskt utbildad läkare gör honom inte på något vis mindre kritikvärd.

 8. Men om du har lust att tjafsa om chelering, gör du nog bättre att vända dig någon annan stans. Det är inte en metod som antroposofiska läkare använder, mig veterligen. Och vill du ha rådgivning — efter allvarliga förgiftningsfall el liknande — tycker jag du ska vända dig till sjukvården. Inte mig.

 9. Jag tycker man får se skillnad på pseudovetenskapliga och experimentella (läkare, behandlingar etc) även om en experimentell behandling givetvis blir pseudovetenskaplig om motbevisad. (och mer och mer på en skala ju mer data talar mot kanske?)

  Här är t ex en amerikansk läkare som pratar om allt Blomberg tar upp minus elmiljöparanoia. http://www.youtube.com/watch?v=-X-QkJq1TsI&feature=related Pseudovetenskaplig eller forskande?

 10. YouTube är inte en vetenskaplig källa; hela YouTube är full av struntsnackande stollar. Ingenting blir mer sant bara för att en stolle på YouTube har fått för sig det, om än han är läkare.

  Dina teser (om jag förstår dem rätt) är att vaccinerade är förgiftade och att chelering möjligen kan hjälpa. Problemet är att vaccinerade inte är förgiftade. Och vad gäller detta tjafs, är jag inte intresserad. Om du vill bli ‘chelerad’ kontakta din läkare. Om du vill att dina barn ska cheleras fastän inget behov föreligger, kontakta Socialstyrelsen och fråga varför detta inte är tillåtet.

  Det är sant att medicinska framsteg kräver att experiment görs. Men Blomberg är full av strunt och har inte rätt att utsätta barn för sina experiment. Experiment gör man ta mig fan inte på random barn som drullar in på ens mottagning. Vetenskaplig forskning företas exempelvis i anknytning till akademiska institutioner, den lyder under etiska krav. Dess resultat publiceras inte i YouTube-filmer.

 11. Alltså, mrs M, jag tror faktiskt att dina spörsmål bättre hör hemma någon annan stans.

  Blombergs ‘experimenterande’ med pseudovetenskapligt strunt hör inte hemma vid en offentligt finansierad insitution, och en sådan är ett läkepedagogiskt hem. De barn som vistas där har rätt att bli skyddade mot inkompetenta (eller ‘experimenterande’) läkare. Detsamma gäller när de behandlas av antroposofiskt utbildade läkare. Och alla andra läkare.

  Det är liksom *punkt* där för mig.

 12. Innan du skrev det skulle jag inte på långa vägar gissa att detta var en offentligt finansierad instutition. Jag tycker liksom det mest förvånande är att de ens har anslag.
  Å andra sidan är det inte oändligt med forskningsplatser och lönepengar på lärosäten.

  Just jag har inte hävdat att vaccinerande=förgiftande. Vad har du fått det ifrån? Jag har hävdat att motsatsen inte heller bevisats när det gäller amalgam (från tandlagningar, underförstått), och att det bör forskas mer om [hur] dessa tungmetaller kan tas upp i kroppen. I övrigt ställde jag dig frågor för att jag var intresserad, inte nödvändigtvis som argument. : ) Så mycket riktigt får jag vända mig till vården eller en sommarledig läkare.
  Om jag hade barn och misstänkte förgiftning skulle jag givetvis få det uträtt innan.

  Att använda sensomotorisk träning för att lindra neuropsyk. svårigheter och att påstå de saker vi har tagit upp i diskussionen är vitt skilda saker, om än de använts av en och samma person. DET har varit min poäng.

  Jag är ledsen om jag varit hetsk. Fortsätter gärna diskussionen på email om du har något mer att säga och inte något emot det. : )

 13. Alla läkepedagogiska insitutioner, inkl Saltå By, är offentligt finansierade — jag gissar att väldigt få föräldrar har medel att själva finansiera (fulltidsvistelse är det normalt fråga om) på dessa hem. Institutionerna får anslag per boende/inskriven.

  ‘Just jag har inte hävdat att vaccinerande=förgiftande. Vad har du fått det ifrån?’

  Det verkade så eftersom du var intresserade av chelering av vaccinerade barn. Inga barn har ju amalgam-lagningar (numer — jag har amalgamlagningar från när jag var barn, men de sattes in för 30 år sedan), så det kunde det ju inte handla om. Sådant anser jag att Socialstyrelsen gör rätt i att sätta stopp för. Det handlar om barn som riskerar utsättas för helt onödigt lidande och möjlig skada.

  Om vuxna, påstått amalgamskadade, vill låta sig cheleras får de väl göra det, det är inte min sak att hindra, hur dumt jag än tycker det verkar — men då amalgamförgiftning från tandlagningar är såväl obevisad som tämligen osannolik tycker jag att det är ett minimikrav att dessa procedurer *inte* genomförs inom den offentligt finansierade vården. Där måste man ändå prioritera ganska hårt.

  Att det inte skulle finnas forskning på tungmetallers, exempelvis amalgamets, påverkan gissar jag är struntprat. Däremot förstår jag att forskning, som säger att så små mängder som det är fråga om (vad gäller utsöndring från tandlagningar) inte har någon påverkan, inte är tillfredställande för den som föreställer sig vara amalgamskadad. Det här med amalgamet har ju varit en följetång i tio-femton år nu, och att det inte skulle vara utforskat förefaller rätt besynnerligt.

  Det må vara som det är med det.

  ‘Jag är ledsen om jag varit hetsk. Fortsätter gärna diskussionen på email om du har något mer att säga och inte något emot det. : )’

  Godtaget :-) Men, nej, jag har inget att diskutera vad beträffar detta ämne.

Comments are closed.