dumma frågor

har väl dumma svar, förmodar jag. Maria Bergom Larsson skriver:

På de fem waldorfskolor som finns var frågan annorlunda:

Hur fostra barnen till frihet, mognad och omdömesförmåga i ett land som befinner sig i krig och som ockuperar ett annat land?

Ja, och inte fan lyckas waldorfskolorna med det i länder utan krig och annat elände, så det är inte utan att man undrar vad svaret är (det återfinns inte i texten). Säg inte att det ogrundade utgångsantagandet återigen är att waldorfskolor fostrar till ‘frihet, mognad och omdömesförmåga’, att detta tas som fundamentala fakta bortom allt tvivel? Det är för fasen outsägligt dumt. Efter snart 100 år av waldorfpedagogisk praxis vore det ju helt fantastiskt att se något slags belägg för att waldorfskolan i någon utsträckning över huvud taget faktiskt levererar en verklighet bakom orden.

Frihet, mognad och omdömesförmåga? Var? Hur? När? Och hur kan något av detta uppnås utan kunskaper?

Advertisements

One thought on “dumma frågor

  1. Sedan kan man ju också fråga sig hur waldorfskolorna kan fostra till dessa fina egenskaper när bristen på desamma är så flagrant på central nivå? Mognad, omdömesförmåga, huh?

    https://zooey.wordpress.com/2011/03/21/till-waldorffederationen/

    Jag tror waldorfskolefederationen vore betjänt av en snabbkurs i frihet, mognad och omdömesförmåga… (Kanske Bergom Larsson, med sitt mångåriga engagemang för waldorfrörelsen, kan hjälpa till med detta??)

Comments are closed.