nordisk konferens

Nordisk antroposofisk konferens. Tema: Kristus i det eteriska. Äger rum denna sommar på Åland. Ur konferensbeskrivningen:

Socialt andas vi i dagens rytmer: Morgon och eftermiddag är vi alla tillsammans för gemensam inspiration. Däremellan lever vi i ett inre och ett yttre rum genom grupparbetena och i de större konstnärliga grupperna. … Varje dag är en ny dag. En upplevelse som ges till oss av den eteriska kroppen.

Peter Broström, konstnär och (förut) bildlärare på Kristofferskolan, citeras:

Kristus låter sitt ljus och sin livskraft stråla in i människan utifrån kosmos. Ljusgestalten tycks framhålla vikten av två ting i livet: att älska andra människor och förvärva kunskap. Är Kristus närvarande i människan, blir hjärtat hennes mäktigaste organ. De nedre själskrafterna kommer då att lyftas upp till hjärtat. Kristus söker inte yttre makt, men vill verka inifrån varje människas hjärta. Eterkroppen – livskroppen – kan också kallas kärlekskroppen. Här finns anlagen till mänskans framtida livsande som är ren kärlek. Det handlar inte om en passiv uppenbarelse utan en egen andlig aktivitet, som är en förutsättning för mötet med Kristus i “det eteriska”.

Ja, hjälp.

Advertisements