frikort gäller!

Eftersom jag nu ändå råkade läsa lite på Vidarklinikens hemsida kan jag väl passa på att ta upp detta också. Sidan handlar om vad Vidarklinikens mottagning i Stockholm kan erbjuda. Egentligen är det inte särskilt anmärkningsvärt — det är antroposofiska verksamheter och terapier, helt enkelt. Men nu försäkrar Vidarkliniken att:

Behandlingarna omfattas av Vidarklinikens avtal och frikort gäller.

Frikort gäller alltså. Landstinget betalar. Vilka terapier handlar det om? För det första är det massage, och det är ju kanske inte värt att bry sig så mycket om. För det andra, och här blir det intressant, gäller frikort för läkeeurytmi! (Den länken är värd att titta närmare på, jag lovar.) Vad läkeeurytmin beträffar, skriver Vidarkliniken bland annat:

Hela människan tilltal[a]s i rörelsen. De strömmande livskrafterna hjälper läkningsförloppet. Andning, cirkulation och ämnesomsättning kan stimuleras och känslan av att vara närvarande ökar som helhetsupplevelse. Genom läkeeurytmin skapas hos patienten ”plats i henne själv” och hon upplever härigenom tydligare sitt förhållande till den inre och yttre världen. […] Hela människan tilltals i rörelsen. De strömmande livskrafterna hjälper läkningsförloppet. Andning, cirkulation och ämnesomsättning kan stimuleras och känslan av att vara närvarande ökar som helhetsupplevelse. Genom läkeeurytmin skapas hos patienten ”plats i henne själv” och hon upplever härigenom tydligare sitt förhållande till den inre och yttre världen.

Somliga av ovanstående påståenden är av medicinsk natur. Jag undrar om det verkligen finns belägg för dem? (Jag förmodar att det saknas.) Läkeeurytmistutbildningen är femårig. Ger en så lång utbildning den kompetens som behövs för att behandla människor med medicinska behov? Nej, och det beror på läkeeurytmin; den är inte en terapi. Den har inte inom (den offentligt finansierade) vården att göra. Hur landstinget kan anse något annat är obegripligt. De kan lika gärna finansiera kristallhealing eller auraputsning. Mats Reimer skriver om läkeeurytmi mot cancer.

För det tredje erbjuder kliniken karmaterapi eller, som man kallar det, biografisk samtalsterapi.

Biografisk samtalsterapi är en samtalsmetod baserad på antroposofisk människokunskap.

Just det. (Jag har för resten skrivit om den här terapiformen tidigare. Jag rekommenderar denna pdf, som beskriver utbildningen.)

Vi lever i en tid där yttre stöd och säkerhet faller undan medan inre dimensioner av verkligheten alltmer visar sig för vårt dagliga medvetande.

En alltigenom antroposofisk värdering. Som inte hör hemma i offentligt finansierad vård.

Dörrar öppnas till områden som tidigare varit fördolda, områden där psykiska störningar och andliga insikter står sida vid sida och ofta förväxlas.

Ah. Nej, och det kan väl verkligen inte vara lämpligt att äkta psykiska störningar behandlas med den här sortens biografirådgivning? Vidarkliniken fortsätter:

Biografisk samtalsterapi strävar efter att hjälpa människor i livskriser att få motivation och styrka att möta de utmaningar som livet ställer dom inför. Det innebär att man räknar med psykologiska, sociala och spirituella dimensioner av verkligheten. Den arbetar med det förflutna, nuet och framtiden.

Utan att ordentligt specificera vad som menas med dessa ‘spirituella dimensioner’ och med ‘det förflutna’ och ‘framtiden’. Jag kan inte föreställa mig att landstinget skulle köpa in den här terapitjänsten om de hade en susning. Eller är det så illa att landstingen betalar inkarnations- och karmasamtalsterapi eller motsvarande andliga rådgivningstjänster inom andra samfund? Vidarkliniken har helt rätt när den beskriver det hela så här:

[Biografiterapin] förstår att det förflutna och framtiden når långt bortom detta livet.

Om denna aspekt — i dess fulla innebörd — däremot stod klar för landstingen, kan jag inte förstå att de skulle godta den. Den offentligt finansierade vårdens uppgift är väl ändå att se till patientens hälsa i detta livet, och den bör göra det genom att tillämpa vetenskapsbaserade behandlingsmetoder.

Det grundlägger en bas för terapeuten att skapa utrymme där människolivets rikedom och helhet kan arbetas igenom på ett sådant sätt att människan kan vakna upp inför sitt öde och sitt sanna vara.

Det är antroposofisk, andlig, personlig utveckling! Inte vård.

Antroposofi är en vetenskap som erbjuder en väg av inre aktivitet som leder till självkunskap och ökad förmåga till varseblivning.

Nej, antroposofi är inte en vetenskap.

Den väcker en förståelse för människan

antroposofisk förståelse

och meningen med människomöten,

karma

biografiska lagbundenheter

karmalagarna

och de utmaningar som den enskilda människan har idag…

inför nästa kulturepoks inträdande.

Utbildningen är denna (pdf). Vidarkliniken påstår:

Förutom kunskap om antroposofi motsvarar utbildningen svensk steg-1 kompetens i psykoterapi. Utbildningen är godkänd i England.

Då undrar jag vad steg-1-kompetens i psykoterapi innebär. Vem som har godkänt utbildningen framgår inte, och den engelska hemsidan anger bara att det är en utbildning som ger diplom. Det kan man möjligen få av precis vad som helst. Det finns ‘godkända’ homeopater med diplom också, vad jag vet. Betyder inte att homeopati är en verksam behandlingsmetod. Och säkerligen kristallhealare.

För det fjärde bedriver Vidarkliniken målnings– och modelleringsterapi i Stockholm (det finns en antroposofisk konstterapiutbildning):

Upplevelsen går via det själsliga, men terapin har en stark inverkan både på kroppsliga processer och medvetandet. Här arbetar man med den konstnärliga processens läkande, förlösande, formande och balanserande krafter. […] Att måla med klara, skimrande vattenfärger på vått papper ökar värmen och genomströmningen i kroppens flöden. Att teckna och forma, med stift eller kol stimulerar mer till fokusering och tankeklarhet. […] Med dessa och ännu fler tekniker kan konstterapeuten möta och hjälpa patienter med ett brett spektrum av sjukdomar och svårigheter.

Frikort gäller!

5 thoughts on “frikort gäller!

 1. Det verkar vara fråga om att ragga kunder.
  Vad jag kan se, så beror t ex bemanningen på en vårdcentral på anslag som härstammar från skatten. En behandling — någonstans — debiteras Landstinget, skattepengar används för det (och inte för något annat då). Detta erbjudande om behandlingen på frikort innebär med andra ord att tappa vården på resurser.

 2. ‘Detta erbjudande om behandlingen på frikort innebär med andra ord att tappa vården på resurser.’

  Utan tvekan! Och det handlar ju inte ens om patientavgift hos antroposofisk läkare (vilket man ju också kan ha synpunkter på, förstås, men de har ju i alla fall en medicinsk utbildning), utan det handlar om eurytmi och karmaterapi. De skulle ta det över kyrkoskatten, om nu alls… (Nej, inte det heller, det är nog med sådana dumheter. I stället får folk finansiera det själva, precis som man själv finansierar annat man vill ha och mår bra av. Subventioner på champagne, säger jag ;-) … och ost. Och tuggben! tjoar herr Hund.)

 3. Den briljante David Colquhoun:

  ‘there is confusion between caring and curing.’

  — exakt.

  ‘Nobody could possibly be against wellbeing. It would be like opposing motherhood and apple pie. There is a whole spectrum of activities under the wellbeing banner, from the undoubtedly well-meaning patient-centred care at one end, to downright barmy new-age claptrap at the other end. The only question that really matters is, how much of it works?’

  http://www.bmj.com/content/342/bmj.d2711.full?keytype=ref&ijkey=JMVxoKZRF1Zrm2d
  http://blogs.bmj.com/bmj/2011/04/14/david-colquhoun-the-a-to-z-of-the-wellbeing-industry-from-angelic-reiki-to-patient-centred-care/

Comments are closed.