mässlingsråd från vidarkliniken

Som om inte det föregående två inläggen från min sida i går vore nog, erbjuder Vidarkliniken även mässlingsråd, i denna fina lilla pdf-broschyr, som jag är tvungen att kommentera. Kliniken rekommenderar antroposofiska läkemedel, inte evidensbaserade (detta återkommer också senare i skriften, med mer specifika råd, se nedan). Därefter påstås:

Antroposofiska läkare har under årtionden gjort erfarenheten att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer fr a innebär möjligheter för barnet att mogna i sin kroppsliga och själsliga utveckling.

Mässling leder till själslig utveckling. Jag får i alla fall ge dem erkännande för ett visst mått av uppriktighet. Möjligen är det än mer bedrövande att se Vidarkliniken framföra följande tes, som jag bara kan uppfatta som vilseledande:

idag [är det] omöjligt att säkert veta fördelarna och nackdelarna med vaccination i förhållande till sjukdom.

Jaså? Jag tycker att döden är en nackdel, men det tycker kanske inte antroposoferna.

Measles is one of the leading causes of death among young children even though a safe and cost-effective vaccine is available. In 2008, there were 164 000 measles deaths globally – nearly 450 deaths every day or 18 deaths every hour.

WHO. Historiska siffror för Storbritannien kastar ett visst ljus på saken. (Finns säkert mängder av liknande uppställningar för olika länder; jag valde det första som dök upp.) Och det handlar bara om dödsfallen, inte övriga allvarliga konsekvenser och det onödiga lidande barnen utsätts för. En länk till CDC kan läggas till, samt denna. Men Vidarkliniken framhärdar:

I den vetenskapliga litteraturen framhåller man framför allt risken med mässling, men rapporter om 10.000 -tals mässlingsbarn i Mellaneuropa behandlade av antroposofiska läkare visar att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer framför allt innebär möjligheter för barnet att utvecklas.

Att undvika lidande och till och med död är tydligen inte nog för att motivera vaccinationen, som i jämförelse med sjukdomen är närmast riskfri. De är helt godtagbara konsekvenser. Att det är barn, som inte själva kan välja, som får bära dessa konsekvenser, är tydligen inte heller ett etiskt argument som biter på Vidarkliniken.

Många föräldrar avstår från att vaccinera sina barn mot mässling. Är mindre än 90% av barnen i ett område vaccinerade finns risken att en epidemi kan bryta ut. Om en epidemi bryter ut kan också andra områden med ovaccinerade barn smittas. Risken för smitta gäller även de barn som bara hunnit få en vaccination.

Barn och vuxna som inte kan vaccineras — t ex för att de har någon sjukdom eller något tillstånd som förhindrar vaccination — är också beroende av att vaccinationsskyddet i omgivningen är högt. Detta gäller ovaccinerade spädbarn också. Därtill är inte vaccinet 100%. Det är inte så lustigt för den, vars vaccination inte ‘tagit’, och som lever i ett område där människor väljer bort vaccination och där en epidemi startar. Och nu blir det ta mig fan bara värre. Vidarkliniken förklarar vilka föräldrar som väljer bort vaccin:

Den första gruppen föräldrar anser att barnsjukdomar är naturliga och ger framför allt möjligheter för barnet att utvecklas. Vaccinationen skulle därmed förhindra något i barnets mognad och utveckling. Dessa föräldrar är mot vaccination därför att de i första hand är för mässling. Föräldrar som valt att inte vaccinera av detta skäl har ofta haft samtal med någon antroposofisk läkare eller sjuksköterska som så allsidigt som möjligt informerat om vaccinationernas och sjukdomarnas fördelar och nackdelar.

Ja, de är emot vaccination för de är för mässling, helt korrekt. Och de tillhör klientelet vid antroposofiska läkarmottagningar, föga förvånande. Hur allsidig informationen är kan man ju fråga sig, när inte ens Vidarklinikens infoblad lyckas komma fram till att risken med sjukdom är långt högre än risken med vaccination. Den andra gruppen föräldrar är, enligt Vidarkliniken, i och för sig emot mässlingen, men också emot vaccinationen, på grund av risken för biverkningar, som autism (inte ett ord om att den risken inte existerar — det hade ju kunnat vara lämpligt att påpeka, om inte annat). Den tredje gruppen är osäkra föräldrar. Vidare skriver Vidarkliniken:

Oavsett skälen kan varje förälder som valt att inte vaccinera sitt barn informera sig om hur man vårdar och behandlar mässling. Vet man det normala sjukdomsförloppet och barnets behov för att tillfriskna blir man som förälder tryggare, kan ge den värme och omvårdnad som barnet behöver och längtar efter, och därmed minskar också risken för allvarliga komplikationer.

Det låter, tycker jag, som att Vidarkliniken glatt och villigt försäkrar föräldrar om att det inte är så farligt. I stället för att rekommendera att föräldrarna tar den relativt sett mycket riskfria vaccinationen, berättar man att det går lika bra att ‘informera’ sig om sjukdomsförloppet, bli en ‘tryggare’ förälder och ge barnet ‘värme’, som om detta på något vis kunde uppväga ett fullständigt onödigt lidande i sjukdomen. Och under tiden har det ovaccinerade barnet hunnit smitta andra barn på dagis, på stan, i lokaltrafiken och, kanske framför allt, i hemmet. Sådana föräldrar skulle informeras om att de riskerar att assistera spridningen av en epidemi, och att alla andra som utsätts — till exempel spädbarn, de som är immunnedsatta eller av medicinska skäl inte kan vaccineras — kanske inte är så lyckligt lottade som det friska barnet som drabbas av mässlingen. Vidarkliniken skriver visserligen att en ‘riskgrupp är barn med immunbristsjukdomar och svåra medfödda sjukdomar’, men tycks samtidigt oförmögen att dra några slutsatser av detta. (Slutsatsen borde vara: att alla som kan vaccineras sig har en etisk skyldighet att göra det. Även om de själva skulle kunna klara sig genom mässlingsjukdomen oskadda.)

Det vore intressant att se kommentarer — från medicinskt kunniga eller skeptiker som känner till alternativmetoder — om de behandlingar som föreslås. Den delen börjar i pdf-dokumentet på s 4. När febern blir för hög för att uthärda, rekommenderas citronomslag på benen. (Verkar fullständigt ofarligt — tillika overksamt — så det kan knappast vara något problem att använda metoden innan febern blir för besvärlig.) Alternativ till citronomslag är baddning med saltvattenlösning. För magproblem föreslås kamomilltélavemang. Medicinsk behandling då?

I första hand använder vi antroposofiska läkemedel som sedan 80 år tillbaka visat god effekt utan biverkningar både vid infektionssjukdomar utlösta av virus och bakterier.

Pulsatilla D6 rekommenderas för barnet. Det är ett homeopatiskt preparat, som alltså inte har någon bevisad effekt (och där det, på grund av utspädningen, är osannolikt att någon effekt alls kan förekomma). Det spelar kanske mindre roll, med tanke på ‘symptomet’ preparatet används vid:

Under mässling sker en stark förvandling av kropp och själ, vilket visar sig i att barnet vanligtvis tar nya steg i sin utveckling (1). Under förvandlingen är barnet mer eller mindre ”hudlöst” och kan då vara mer känsligt för intryck och krav.

Det är väl klart som korvspad. Det är så det känns att vara jättesjuk; man blir känslig och ömtålig. (Det finns helt säkert en annan, antroposofisk tolkning.)

Mot hosta och förkylningssymptom rekommenderas Ferrum phosphoricum comp (homeopatisk, vad jag kan förstå; husapoteket varnar att barnet kan bli för piggt…) och Apis belladonna (Dr Hauschkas variant är homeopatisk; jag förmodar att Weledas är det också). Mot hög puls och snabb andning: Cardiodoron mite (innehåller bland annat den vackra gullvivan, men också bolltistel och bolmört; är osäker på om medlet är i homeopatisk utspädning, men det kan, enligt Husapoteket, även användas som akutmedel vid chock!).

38 thoughts on “mässlingsråd från vidarkliniken

 1. Nej, tvärtom: de gillar barn och tror att de gör barnen (eller barnens inkarnerande väsen) något gott. Och dessutom: både sjukdom och död har en karmisk mening och nytta. Om man ser det så, blir det plötsligt inte så svårt att förstå varför de gör som de gör. Likväl, det är fel, och barnen får betala priset.

 2. Hittade på Facebook ett tips om den här artikeln om Cardiodoron:
  http://www.anthromed.org/Article.aspx?artpk=473

  Varianten Cardiodoron mite är homeopatisk:

  ‘Cardiodoron Mite is a more potentized form of the medication and can be used for patients too sensitive, who may get a heart ache or feeling of fullness from the ordinary Cardiodoron.’

  Gullviva har hög koncentration av eteriska krafter. Tydligen.

 3. Jag tror att de skiljer sig mycket. Vi hade en helt annan standard än de, socialt och ekonomiskt. Och det är vad det handlar om. Dessutom är det väl du som ska ta fram siffrorna, om du vill bevisa din tes.

 4. För resten, du tycker inte att detta utgör argument nog för att sträva efter att mässlingen utrotas globalt?

  ‘In 2008, there were 164 000 measles deaths globally – nearly 450 deaths every day or 18 deaths every hour.’
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

  Fast vi i Sverige behöver kanske inte bry oss om människor i fattiga länder där man saknar vår avancerade sjukvård?

  I vilket fall som helst, 1-3 av 1000 insjuknade dör. Till denna uppenbart negativa konsekvens, får räknas allt det lidande som barn måste gå igenom när de har sjukdomen, därtill eventuella sjukhusvistelser (om man läser aktuella mässlingsrapporter publicerade av Eurosurveillance ser man att det inte är någon liten andel som hamnar på sjukhus — i Europa!), samt de allvarliga följdsjukdomar och -tillstånd som mässling kan medföra.

  Mässlingsvaccinering rekommenderas sedan 1971, enligt SBU, så jag förmodar att frekvensen av insjuknande i mässling avtog redan under 70-talet. Jag var ovaccinerad mot mässlingen och fick den inte — troligen därför att den inte längre grasserade i samhället i slutet av 70-talet.

  ‘Före vaccinationsprogrammen uppträdde epidemierna vanligen vartannat till vart tredje år och de flesta infektionerna inträffade mellan åldrarna 5 till 9 år. De flesta dödsfallen inträffade hos barn under 1 års ålder och hos vuxna. Mässling anses ha dödat cirka 8 miljoner människor årligen innan de omfattande vaccinationsprogrammen startade. Även efter omfattande vaccination i en befolkning kan mässlingsvirus pga sin smittsamhet hålla sig kvar bland de fortfarande ovaccinerade, även om de är få [5,6].[…] Infektioner med mässlingsvirus leder ofta till komplikationer. I utvecklade länder uppkommer öroninflammation hos 7–9 procent av alla mässlingssjuka, lunginflammation hos 1–6 procent, och diarré hos 8 procent. Därtill förekommer hjärninflammation (encefalit) hos 1–2 per 2 000 och i en dödlig form kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE) hos 1/100 000 [1,5,10,12]. Inte mindre än 1–3 per 1 000 mässlingssjuka dör, dödsfallen inträffar framför allt i åldrarna 20 år [1,5]. Bland barnen är dödsorsaken i 60 procent lunginflammation. Den orsakas av en komplicerande bakteriell infektion, eller är virusorsakad. Andra förekommande komplikationer är hjärtsäcksinflammation, hjärtmuskelinflammation, leverinflammation, luftrörskatarr, inflammation i slemhinnorna i mun och tarmar, brist på blodplättar m m [5].’

  s 258f.

  Click to access Vacciner%20till%20barn_fulltext.pdf

 5. ‘Jag tror att de skiljer sig mycket. Vi hade en helt annan standard än de, socialt och ekonomiskt. Och det är vad det handlar om. Dessutom är det väl du som ska ta fram siffrorna, om du vill bevisa din tes.’

  Att inga barn har dött i Sverige var, om jag inte har fel, din tes. Inte min. Du skrev att alla i din generation överlevde. Och utan komplikationer, får jag förmoda. Det verkar inte sannolikt. Så mycket skiljer sig inte Storbritannien från Sverige. Och gjorde det inte på den tiden heller. Varken Sverige eller Storbritannien var u-länder. Det är väl ungefär det det handlar om. Båda länderna hade, och har, hygglig bassjukvård.

  För övrigt är det inte alls det (inskränkt nationalism!) det handlar om, i alla fall inte i dag, när människor reser friskt över gränserna — ska vi skita i resten av världen, för att den har sämre standard än vi? Är det för den sakens skull ok att vi hjälper till att sprida sjukdomar som mässlingen? För att det inte drabbar de svenska barnen lika hårt som det drabbar de som lever i Indien?

  Vilket förfärligt synsätt.

 6. Jag vill utrota fattigdom, inte mässling. Mässling är inte problemet. Jag tycker att man ska vara rädd för rätt saker.

 7. Du kan ju börja med att utrota mässlingen. Det är i alla fall ett realistiskt mål. Det är ett mål som kan uppnås relativt fort, enkelt och billigt — med vaccinering.

  Eller du kanske tycker att det är i sin ordning att barn lider, drabbas av följdverkningar och till och med dör under den tid det tar att lösa problemet med fattigdomen? För det kommer att ta tid. Lång tid. Om det ens är möjligt.

 8. Tack zooey för info om Vidarklinikens officiella råd. Det är upprörande att vi för skattepengar köper vård av en klinik som av religiösa skäl motarbetar smittskyddet.

  I rika Sverige där vi vaccinerar så många har ändå 5 personer dött av mässlingen sedan år 2000 enligt Socialstyrelsens statistik. Jag hoppas någon annan lyckas leta upp hur siffrorna låg på 60- och 70-talet, jag klarade det inte via nätet.

 9. Tack Mats!

  Jag har också letat efter siffror men inte hittat. Jag hittade statistik (hos SMI) som sträckte sig 10 år bakåt i tiden. Det vore ju tacknämligt om SMI eller Socialstyrelsen tog på sig att publicera statistik som går längre bakåt — i upplysande syfte. Så att siffrorna finns svart på vitt. För det är ju helt klart så att människor är främmande för konsekvenserna av de här sjukdomarna. Det gäller inte bara mässlingen förstås, utan samtliga sjukdomar som förebyggs med vaccination. Och egentligen gäller det inte bara dödsfallen, utan alla allvarliga komplikationer, och i synnerhet sådana som ger varaktiga men.

  För det är ju klart att människor dog av mässlingen i Sverige då. Människor dör av mässlingen i Europa nu — i dag, med alla de framsteg som gjorts sedan tiden innan vaccinerna infördes. I länder som Storbritannien och Tyskland, således verkligen inte några jämfört med Sverige mindre lyckligt lottade nationer (definitivt inte jämfört med Sverige för 30-40 år sedan).

  Sedan tänker jag på det Anna Toss skrev om att det inte är mässlingen som är problemet. Jag tror inte att föräldrar som har barn med nedsatt immunförsvar, barn som står på cancerbehandling, och liknande, skulle hålla med. Det är ju inte bara för de friska barnen i rika länder som vaccinationsskyddet bör upprätthållas. Det är för dem också, givetvis, men i ännu högre grad gäller det ju dem som redan är svaga eller som lever i utsatta situationer. För så länge man inte kan utrota all annan sjukdom, alla andra bristtillstånd, och all jordens fattigdom, är det ju ett realistiskt mål att faktiskt arbeta för att undvika sådana onda ting som är enkla och billiga att undvika.

  (Människor som kan räkna med att deras barn överlever och inte går under i vanliga barnsjukdomar behöver heller inte skaffa lika många barn. Och dessutom, fattiga människor som måste ta hand om ett barn som drabbats av följdverkningar av förebyggbara sjukdomar — hur inverkar det på deras möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation? Se där — vaccinationer, och liknande bashälsovård, kan rent av ses som sätt att mildra fattigdomen. Varför det tycks mig ännu mer absurdt att säga att det är fattigdomen som bör bekämpas, inte barnsjukdomarna. Men egenligen är det oväsentligt: det som betyder något är alla de barn som måste sätta livet till innan fattigdomen är utrotad. För det lär ju, som sagt, dröja. Länge. Och kosta många liv.)

 10. Inser plötsligt det ironiska i att jag skrev ‘när människor reser friskt över gränserna’. Jag borde skrivit livligt. Eller något annat inte så missvisande ord.

  Varför jag nu ska säga en sak som jag alltid säger: de barn som vuxit upp i antivaccinationsmiljöer kan naturligtvis som vuxna skaffa sig vaccinationsskydd. Jag har gjort det (glatt och villigt), och jag har lobbat stenhårt för att min yngre bror ska skaffa sig sina vaccinationer, för han reser mycket mer än jag.

  När man kommer till en vaccinationsmottagning kan man mötas av reaktionen att ‘men inga barn som är födda i Sverige, sedan programmet infördes, saknar mässlingsvaccination’. De säger att om man tror att man inte är vaccinerad så har man fel. De behöver lära sig att det faktiskt finns en grupp unga som inte är vaccinerade — och att den gruppen nog kommer växa.

  Sedan blir man, om man framhärdar, hänvisad till att ta kontakt med barnavårdscentralen. Som 25-åring är man måttligt road av att boka tid på BVC. Men åtminstone i Stockholm kan man få MMR-vaccinet på de stora resevaccinationsmottagningarna.

  Stelkrampsvaccinet kan man få på små mottagningar också — men där gäller samma sak, att man kan bli vägrad, om man är för ung (eller född på 70-talet och senare), för ‘alla barn i Sverige har fått vaccinet så det är helt enkelt omöjligt att du inte fått det i skolan’.

  När jag blev biten i handen sa min mor att jag skulle se till att ta stelkrampsvaccin för jag hade aldrig fått det som barn, och att det ju hur som helst var lika bra. Men det kunde de ju rakt inte tro på på vaccinationsmottagningen.

  Möjligen är det nu, ett antal år senare, annorlunda — kanske medvetenheten är högre. Jag hoppas det. Att man inte avfärdar unga människor, som sett till att ta reda på sin vaccinationsstatus, med meddelande att det inte är möjligt att de är ovaccinerade. För det är visst möjligt. Beror på i vilken miljö de vuxit upp.

 11. Jag har aldrig påstått att inget svenskt barn har dött av mässling. Om vi ska diskutera kanske vi kan försöka hålla hysterin i schack. Jag kom inte hit för att bråka utan för att lyssna och resonera och jag lägger gärna fram mina argument för att förhålla sig rationell till både sjukdomar och vaccin, och inte låta rädslan utan förnuftet styra. Men bara om någon faktiskt är intresserad, och inte genast hotar med att spy eller twittrar en massa ljug.

 12. ”och inte genast hotar med att spy eller twittrar en massa ljug.’

  Jaså. Det har jag inte sett någon göra.

  Och apropå att spy — det är sant. Jag blir illamående av sådana här dumheter. Jag är uppväxt med dem.

  Och nej, du är inte rationell eller förnuftig. Detta är motsatsen till förnuft:
  ‘Jag vill utrota fattigdom, inte mässling. Mässling är inte problemet.’

  Hade jag varit förälder till ett barn med nedsatt immunförsvar hade jag givit dig en rejäl käftsmäll. Direktverkande karma.

  Du får gärna kalla det hysteri, om du vill.

  Jag kallar din attityd ansvarslös och stendum.

  ‘Jag har aldrig påstått att inget svenskt barn har dött av mässling.’

  Jaså? Ingen i hela din generation dog ju.

  ‘Hela min ovaccinerade generation hade mässling som små. Vi lever.’

 13. Okej, jag håller med. Det var slarvigt skrivet. I själva verket är det inte alla i min generation som lever längre.

 14. Exakt. Och detta bland annat för att barnsjukdomarna inte alls är ofarliga. Då fanns inget vaccin, så man kunde inte förebygga. var det bättre att barnen fick barnsjukdomarna som barn än att de fick dem senare i livet.

  I dag har vi vaccin. Och då förstår inte jag varför man tycker att det är en godtagbar ‘kostnad’ att 1 barn av 1000 dör — av en sjukdom som enkelt förebyggs så länge immuniteten i samhället är hög pga höga vaccinationstal.

  Jag förstår inte heller att någon kan tycka att det är ok att barn utsätts för det onödiga lidande som sjukdomen innebär — även i de fall då komplikationer inte uppstår. För det är ju så oerhört enkelt att förebygga! Varför vill man se sitt barn så sjukt?

  Jag kan inte begripa det. Jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag med vett och vilja utsatte hunden för något sådant. Helt i onödan.

 15. Era jävla idioter, hur fan kan ni sprida sån här skit. Ni förtjänar inget annat än att dö av mässlingen själva, att sprida ignorans som resulterar i dödsfall borde ha samma straff som dråp. Fy fan…

 16. Som jag skrev som svar på liknande tankar på Facebook (jag är lite trött och lat just nu):

  För antroposofer kan det ju vara en positiv utveckling att dö om de är det man behöver. Det är liksom ett steg framåt i den andliga utvecklingen och mot nästa inkarnation.

  *

  Dessutom: dråp skulle det aldrig kunna klassas som med mindre än att man helt omdefinierar vad dråp innebär. Och det vore olämpligt. Det finns en god poäng i att juridiska definitioner har sitt specifika innehåll. Dråp är ett uppsåtligt dödande.

  Du tänker kanske på vållande. Tja, där skulle man kunna diskutera det, åtminstone.

 17. Från det ena till det andra… läste i lokaltidningen att sjukvårdsstyrelsen i SLL sagt upp avtalet med Engelbrektskliniken (en ‘vanlig’ läkarmottagning, privat men med landstingsavtal): ‘Anledningen är att man anser att patienternas hälsa hotas av verksamheten.’

  Så det går ju tydligen. Men jag förmodar att svenska landsting inte anser att patienternas (fr a barnpatienternas) hälsa — för att inte tala om det omgivande samhällets — hotas av Vidarklinikens verksamhet. Egentligen borde mässlingsråden vara ett skriande exempel på hälsohot.

 18. Jag upprepar det du skrev på Twitter: mellan 00-09, 5 st dödsfall i mässling. Lyckas inte få fram statistik, men det är nog för att jag är trött i huvudet.

  5 dödsfall är rätt mycket med tanke på att Sverige har haft hög vaccinationstäckning och få smittade. Här är statistik på antal smittade från år 2001:
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/massling/

  Jag får antalet smittade till drygt 80 år 2001 till och med 2009.

Comments are closed.