mer om vidarklinikens mässlingsråd

Länstidningen Södertälje skriver nu om Vidarklinikens mässlingsråd. För ett par dagar sedan uttalade sig SLL:

Vidarkliniken ingår i Vårdval Stockholm, och landstingets chefsläkare Henrik Almqvist säger att kliniken nu måste ändra informationen på sin hemsida.

Jag kommentarade detta i går på följande sätt: Saken är ju den att landstingen borde ha fattat detta. Det handlar inte om att kliniken lagt ut dessa mässlingsråd. Det handlar om att kliniken tillämpar antroposofisk medicin. Det är där kärnan till dessa råd finns. Det är den som är kruxet som landstingen som betalar måste fundera över; det spelar faktiskt mindre roll vilken information som kliniken lägger ut på sin hemsida. Det som betyder något är den läkekonst man tillämpar, och Vidarkliniken är en antroposofisk klinik. Då kan inte landstingen förvåna sig över att den faktiskt tillämpar antroposofisk medicin och ger råd baserade på antroposofiska föreställningar — och just dessa mässlingsråd är faktiskt inte mer häpnadsväckande än något annat i den antroposofiska medicinen.

I LT säger nu Jackie Swartz, läkare vid Vidarkliniken:

– Vi rekommenderar ­aldrig någon att låta bli att vaccin­era sina barn mot mässlingen. Är de i tonåren tycker vi tvärtom att de ska vaccineras. Är det yngre barn säger vi att föräldrarna får välja. Och det beror på att risken för ­biverkningar av vaccinet är större när barnen är yngre och bland annat kroppens immunsystem inte är fullt ­utvecklat, säger han.

Återigen halvsanningar. Swartz underlåter att nämna att det finns antroposofiska anledningar till att vaccin anses mindre ‘skadligt’ ur andlig synvinkel när barnet är så pass gammalt. Att det inte handlar om att det är kroppens immunsystem som är underutvecklat på de yngre barnen — det är deras inkarnationsprocess som inte kommit tillräckligt långt. I själva verket är ju också för de små barnen biverkningarna av vaccinet mindre än de konsekvenser som mässlingssjukdomen kan föra med sig. I alla fall i materiell mening, men den materiella sidan är nu, faktiskt, inte den enda sida den antroposofiska medicinen hanterar. Det är liksom det som är poängen med antroposofisk medicin.

Att andra finner råd som mässlingsskrubbning chockerande bemöter Swartz så här:

– Jag kan förstå om en del råd låter märkliga för någon som är helt inne i skolmed­icinen. Men man bör kunna tänka sig att det finns andra läkare som dragit andra slutsatser, vilket jag gjort i mina studier av 350 barn och ungdomar som drabbades av ett utbrott av mässling i Järna 1994 till 1996, säger  Jackie Swartz.

Tja, eller så beror det på att råden är resultat av andlig medicin, och då kan de låta hur ‘märkliga’ som helst — de hör inte hemma i den offfentligt finansierade vården. Här skriver Swartz om mässlingsepidemin.

Enligt LT är de ifrågasatta råden borttagna från hemsidan:

– Jag kan inte säga att ­något av råden är fel men till dess ärendet är granskat tycker vi inte att texten ska ligga ute, säger Jackie Swartz.

Poängen är, som sagt, inte om råden ligger på hemsidan eller inte, utan vilka idéer som Vidarkliniken drivs med utgångspunkt i, i de fall dessa idéer har konsekvenser för verksamheten, patienterna och samhället. De konkreta råden kan man säkert även ur antroposofisk synvinkel diskutera och modifiera. Däremot inte den syn på människan och på sjukdom och hälsa som utgör grunden för Vidarklinikens förhållningssätt.

Bakom råden står, enligt broschyren, dessa viktiga aktörer:

Vidarkliniken
Medicinska sektionen inom Högskolan för Antroposofi
Läkarföreningen för Antroposofiskt Orienterad Medicin – LAOM
Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – SAL
Föreningen för Antroposofisk Läkekonst – FALK

De är således, vad det verkar, antroposofiskt välgrundade.

Tillägg: Henrik Almkvist, SLL, säger i LT (min kursivering):

– Mässling kan ge mycket svåra sjukdomssymptom och komplikation­er och vi kommer att följa upp det här ­noga. Vidarklinik­en måste basera sina råd på vetenskap. Och om de trots muntligt ­påpekande inte gör det, ­vilket de i och för sig kommer att göra, kommer de att få en skriftlig anmaning av oss, ­säger han.

Det borde SLL vetat, innan avtal ingicks med Vidarkliniken, att den antroposofiska medicinen — det vill säga, en betydande aspekt av Vidarklinikens medicinska praktik — inte äger någon vetenskaplig grund, i konventionell mening. Det är, som Jackie Swartz påpekar, en läkekonst som ur skolmedicinsk mening är — eller låter, Swartz tycker förstås inte att den är det — märklig.

Advertisements

One thought on “mer om vidarklinikens mässlingsråd

Comments are closed.