vetenskapsradion om vidarkliniken

Bättre sen bloggpost än ingen alls. (Kanske?) Sveriges Radios Vetenskapsradion sände härom dagen ett program om Vidarklinikens mässlingsråd (kan avlyssnas här). Det är bra att det poängteras att råden säger att mässling kan medföra att barnet mognar själsligt och fysiskt. Mats Reimer förklarar bra varför han kritiserar råden och säger att det är ‘upprörande att propagera för mässlingen som något bra’.

Vidarklinikens Vårdcentral har överraskande 6000 listade patienter

Ursula Flatters intervjuas och menar att det ‘kan finnas behov att förstå sjukdomarna och människosituationen från flera dimensioner’. Hon avfärdar kritik om att antroposofiska läkemedel skulle sakna evidens. Flatters och andra antroposofiska läkare ‘ser’ att medlen fungerar. Det är inte bara forskarna som har kunskap, enligt Flatters. Men vad är den där andra kunskapen? Jackie Swartz vill i alla fall inte kalla den religiös. Flatters menar att Reimers artikel är ‘mycket osaklig’. Hon tror också att det har påståtts att kliniken ger rådet åt folk att inte vaccinera. Inte kan hon väl vara helt omedveten om att mässlingsbroschyren kan uppfattas som om en skrift som är i huvudsak negativt inställd till vacciner — eller, snarare, som en som framhäver fördelarna med att avstå, och mer eller mindre explicit talar om risker? Hon påstår att de flesta barn kliniken har hand om är vaccinerade. På Vidarklinikens BVC, innan den övertogs av Kirsten Nisted, var endast 4% av barnen MPR-vaccinerade vid två års ålder (siffran är från 2007 — i siffrorna från 2009 verkar nästan 25% vara vaccinerade, besynnerligt nog [pdf]). Många saknade dessutom andra viktiga vaccin.

Flatters menar att man tillämpar en försiktighetsprincip, och att det är viktigt att alltid vara öppen för nya kunskaper och individuella situationer. Jojo! Hur går det med forskningen på Steiners människobild –har man lyckats motbevisa något av hans påståenden än? På frågan om alla barn måste vaccineras mot mässling, har hon ‘inget svar’ — och får irritation i rösten. Jag tycker att det är synd att inte frågan var om alla barn som kan vaccineras borde vaccineras. Att använda ordet måste får i alla fall mig att tänka på tvång; måste är hur som helst en annan sak än borde, även om jag tror att ordet som avågs var borde. Jag undrar i alla fall om Flatters tycker att alla barn som kan borde vaccineras. Det är den intressanta frågan, men jag gissar att Flatters inte skulle vilja framföra ett svar på den, eftersom svaret nog vore nej (med det vanliga tillägget ‘det är individuellt’! ja, ja, det är det mesta — också ute i den icke-antroposofiska verkligheten).

Dödligheten i Sverige var nära noll innan man började med vaccinering, hävdar hon. Trots de få mässlingsfallen i Sverige är inte dödligheten noll ens nu. Hon tycker inte att frågor om vaccinering och mässling är tillräckligt utredda.

Henrik Almqvist chefläkare vid Stockholms Läns Landsting delar Reimers kritik. Han kräver att alla husläkarmottagningar följer de riktlinjer som SLL och andra myndigheter har, bland annat i fråga om smittskyddet, och i detta uppdrag ingår att rekommendera  föräldrar att vaccinera mot mässling. Landstinget kan inte, säger han dessutom, tillåta att man rekommendera homeopatiska läkemedel i stället för evidensbaserade metoder, däremot är det i sin ordning att rekommendera homeopati som komplement (varför det, inom offentligt finansierad vård? tycker jag är en rimlig följdfråga, till politiskt ansvarig). Därutöver påpekas att det ställs lika höga krav på Vidarkliniken som på andra, och de måste följa kraven, samt att de ‘i det här fallet’ inte har följt dem. Men de råd som Vidarkliniken ger är faktiskt förutsebara — utifrån kunskapen att Vidarkliniken tillämpar antroposofisk medicin.

Det är något som inte går ihop här. SLL kräver att vården ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Ändå godkänns homeopati som en del av den skattefinansierade vården. Och man tycks bli förvånad över att Vidarkliniken erbjuder mässlingsråd baserade på antroposofiska idéer; det ju en antroposofisk klinik man slutit avtal med!

2 thoughts on “vetenskapsradion om vidarkliniken

Comments are closed.