mer om vidarkliniken och mässlingsråden på dn debatt!

Mats Reimer och jag skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida en motreplik på Vidarklinikens inlägg i mässlingsrådsdebatten. Ämnet är viktigt och jag var mycket glad över att bli tillfrågad.

Det är viktigt, anser jag, att bakgrunden till Vidarklinikens och de antroposofiska läkarnas inställning till mässlingen kommer fram. Vidarkliniken tillämpar antroposofi, och arbetar utifrån en antroposofisk syn på människan. Det har betydelse för den vård kliniken ger, och som vi sett, de praktiska råd de meddelar föräldrar. Det har en grundläggande betydelse för hur man ser på sjukdom. Och det synsättet kommer inte att ändras för att Vidarklinken tagit bort de kontroversiella mässlingsråden från sin hemsida.

I ett större perspektiv handlar detta alltså inte bara om en broschyr med några synnerligen märkliga råd för behandling av mässling. Det handlar om att man ser barnsjukdomarna – och sjukdomar över huvud taget – som utvecklingssmöjligheter, som meningsfyllda tilldragelser i en människas liv och bortom detta liv. Och att man på den grunden är beredd att underlåta viktiga preventiva åtgärder, som vaccinering. Jag är, som jag påpekat tidigare, medveten om att Vidarklinikens läkare inte kan påverka föräldrar med en stark antroposofisk övertygelse. Likväl är klinikens och dess läkares attityd i frågan inte oviktig, och den rår de själva över.

När Mats frågade om jag ville vara med och skriva en replik, gick jag igenom den del litteratur och dokument i sökandet efter förklaringar och argument. Jag kommer att beröra en del av detta material framöver här på bloggen.

Tills vidare hänvisar jag till några av mina tidigare inlägg i ämnet:

Mässlingsråd från Vidarkliniken

Mässlingens mening och möjlighet (Vidarklinikens råd)

Vidarkliniken svarar! (mässlingsråden)

*

Uppdatering: Ett längre inlägg nu publicerat!

6 thoughts on “mer om vidarkliniken och mässlingsråden på dn debatt!

  1. Alicia: “Ämnet är viktigt och jag var mycket glad över att bli tillfrågad.”

    Jag är också mycket glad att Du har blivit tillfrågat, Alicia.
    Det krävs kunskap för att för gemene man belysa vad denna Antroposofi är. Du besitter denna kunskap.

  2. Lite statistik: Tre dygn efter publiceringsdatum, är debattartikeln — http://www.dn.se/debatt/antroposofi-forklarar-vidarklinikens-markliga-rad — den tredje lästa debattartikeln på DNs debattsida. (Ett dygn efter var den fortfarande den mest lästa.) Den har delats på FB 180 ggr och RT:ats 46 ggr.

    Mats Reimers inledande debattartikel — http://www.dn.se/debatt/landstingsstodd-klinik-ger-farliga-rad-om-masslingen — har delats på FB 980 ggr och RT:ats 107. Denna artikel, publicerad den 7 juni, är i dag (den 23 juni!) den sjunde mest lästa på DN debatt.

    Vidarklinikens replik — http://www.dn.se/debatt/vi-ska-granska-vara-rad-om-masslingen — är inte med bland de mest lästa (i dag). Den har inte delats på FB men väl RT:ats 19 ggr. Så gott som alla som delade den på Twitter var skeptiker (är mitt minnesintryck).

Comments are closed.