men polio då, vidarkliniken?

När Vetenskapsradion intervjuade Ursula Flatters, ville hon inte ge något svar på om alla barn måste vaccineras mot mässling (jag kommenterade här). Jag har dock en annan fråga. Anser Ursula Flatters och Vidarkliniken att barn bör vaccineras mot polio?*

Det senaste polioutbrottet i Sverige inträffade i slutet av 70-talet bland ovaccinerade barn i Järna. Vaccinationsstatistik från Vidarkliniken visar att andelen poliovaccinerade bland klinikens inskrivna barn är 20% år 2007 och 40% två år senare. Den låga vaccinationsgraden kan förstås sägas återspegla föräldrarnas inställning till vaccinering, snarare än klinikens. Antroposofiska läkare brukar ha en positivare inställning till poliovaccin än till många av de andra vaccinen (MPR, kikhosta, m fl). Men Vidarklinikens läkare har förstås kontakt med familjer som väljer att inte vaccinera ens mot polio. Några råd för behandling av polio lär vi väl inte komma att se på klinikens hemsida. Frågan är vilka råd Vidarkliniken ger till vaccinovilliga föräldrar när det gäller polio — tar man otvetydig ställning för vaccinet? Antroposofiska läkare kommer naturligtvis inte att kunna övertyga föräldrar som verkligen är emot vaccinerna — men frågan är ändå, är de antroposofiska läkarna vid Vidarkliniken för poliovaccinet, eller ser de även polio som en möjlighet?

Enligt den här något osäkra källan har Vidarklinikens Jackie Swartz sagt att

[n]år det gjelder polio, difteri og stivkrampe, kan man tenke seg at man muligens bør vaksinere, men vente til barnet har blitt tre år.

Man ‘kan’ möjligen vaccinera mot polio, alltså; men helst inte riktigt små barn. Jag vet också att Swartz i alla fall någon gång sagt, att barn som ska befinna sig i länder med polio, bör vaccineras. Men beträffande karmaresonemangen, skiljer sig egentligen inte polio från andra sjukdomar och katastrofer. De utgör utvecklingsmöjligheter. Individen drabbas av dem — eller, rättar sagt, söker upp de möjligheter sjukdomarna erbjuder — för att skaffa sig en nödvändig karmisk erfarenhet. I en artikel om just polio funderar en antroposofisk läkare över vaccineringens konsekvenser:

We do not know how far immunization intervenes in the karma of the individual, maintaining life situations that karma demands should be changed. Thus immunization, and particularly mass immunization, influences the individual in terms of a uniform collective.

En annan antroposofisk läkare, Norbert Glas, menade att med andlig styrka, kan förlamningen övervinnas. Han säger också:

The suffering connected with an illness can help enormously to develop the strength of the soul for a future time.

Vad säger Vidarkliniken om det? Har Vidarkliniken något positivt att säga om sjukdomar som polio?

________

* Jag formulerade den här frågan (och det här blogginlägget) innan detta och detta inlägg. Eftersom jag inte har tid att skriva något nytt just nu, passar jag på att publicera. Samma fråga kan ställas om andra sjukdomar. Difteri och stelkramp? (Se även gällande detta SLLs statistik för Vidarklinikens siffror.)