the old rail-road

It’s still in use (occasionally) and runs from the port area to — I don’t know where (more info, in Swedish). That bridge was built for people crossing the railroad by horse — its floor is covered by a layer of sand! I’m taking the pictures from another bridge. This railroad was built a 130 years ago.

Advertisements

2 thoughts on “the old rail-road

  1. I don’t think it connects to it — although the tracks intersect –, at least not anymore:
    ‘Vid Albano korsar banan Roslagsbanan, som går ovanför på en viadukt. Fram till 1990-talet fanns även ett anslutningsspår till Stockholms östra, vilket utgjorde Roslagsbanans enda förbindelse med det normalspåriga järnvägsnätet. Någon egentlig trafik kunde inte gå däremellan på grund av spårviddsskillnad, utan man fick köra fram enstaka vagnar på överföringsvagnar, men Roslagsbanans nya tåg levererades över spåret, liksom även ångloket Stortysken för museitågkörningar på Roslagsbanan.’
    http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rtabanan

    ‘Statsbanan Karlberg-Värtan öppnades 1882 liksom förbindelsen Tomteboda-Norrtull (nuvarande Stockholm Norra). Fyra år senare tillkom ett spår från Albano till Stockholm Östra vilket utgjorde en förbindelse mellan Roslagsbanan och övriga järnvägsnätet. Det har sedermera rivits upp.’
    http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/banor-svealand/karlberg-vartan

Comments are closed.