sanning

Kirsten Nisted, förut Vidarklinikens BVC som nu tagits över av Nisted och drivs under namnet Kirstens familjehälsa (med 700 barn inskrivna vid mottagningarna i Stockholm och Järna):

– Man måste arbeta med förtroende, varje möte är nytt, varje barn har sin väg. Jag uppfattar det spirituella i att vara fri i sin egen sanning. Du är fri när du kommer hit. Jag menar att vi alla har vår egen sanning och den är individuell. Min sanning är rätt för mig, men kanske fel för dig. Du har din sanning. Och om jag tror att jag vet hur du är och hur du borde tycka är jag ute på hal is. [Ur Forum Antroposofi 2/10.]

Detta är antingen fullkomligt trivialt eller så är det purt nonsens. Så länge vi inte talar om subjektivt upplevande är det nonsens. Så länge vi inte talar om Nisteds egna gillanden och ogillanden, hennes personliga tyckande och kännanden, eller hennes egna andliga erfarenheter, så är det nonsens. I något slags andligt förhållningssätt till världen och sig själv är väl förvisso var och en på sätt och vis fri. Men vad gäller medicinska fakta sätter den fysiska verkligheten upp vissa ramar; det går inte att hitta på sin egen sanning (även om Kristen Nisted tappert försökt föra fram en del ‘alternativa’ sanningar). Ett plus ett blir liksom inte fem även om det, mot förmodan, skulle kännas både bra och trevligt. Ett vaccins förmåga att skydda den vaccinerade mot polio eller mässling (eller något annat) är inte beroende av den vaccinerades sanningsupplevelser. Och vi kan inte få svaret på om vaccinet fungerar (eller inte) genom att leta inom oss efter vår egen sanning. Att räkna med att det finns vissa fakta, vilka i varierande grad stöds av forskning, är inte att vara ‘ute på hal is’. Tvärtom.

2 thoughts on “sanning

  1. Well, I can’t help but agree with you here. Either Nisted is expressing herself very badly or she is saying something very trivial. The strange thing for someone from the Vidar Klinik is that what she says appears to clash with Steiner’s view. He held that there are objective truths about the material world AND there are objective truths about the spiritual world. The path of development that he taught was to help people see when their own imagination (wishful thinking) was interfering with their perception of truth, about themselves and about the ‘world’.(including the spiritual world).
    Lets hope it is just badly expressed seeing as she is a paediatrician!

  2. She’s not; she’s a nurse. But that’s bad enough. Sadly, I think that’s her attitude. Anything and everything can be true, if you ‘feel’ it is true. Which isn’t so much a problem if your work is based on taste, and similar, rather than facts. Unless you take what she says as something completely trivial — entirely possible, of course –, but then it’s so trivial it becomes meaningless.

    There are several doctors (paediatricians and obstetricians) in her two clinics though. (And I notice I was wrong there are 400 + 700 children in total = 1100. Must edit the post.)

Comments are closed.