medicin som kosmisk poesi

Detta är en av de tavelteckningar som visas på See! Colour!-utställningen i Järna nu. Inte den estetiskt sett mest tilltalande, det ska sägas. Men det tillhörande textstycket är intressant. (Särskilt som den antroposofiska synen på sjukdom flera gånger tidigare berörts av mig här på bloggen, t ex här.) Teckningen hör till ett föredrag Steiner höll den 30 november 1923.

Textstycket som hör till tavlan lyder:

‘Detta är ett märkligt samband: i kosmiskt perspektiv är medicinen kosmisk poesi. Över huvud taget rör sig många av tillvarons gåtor kring det faktum att det, som på ett plan manifesteras i sjukdom eller som är sjukdomsalstrande, på ett annat plan är något upphöjt, fulländat och vackert.’ (Min översättning.)

Alltså: sjukdom är meningsfullt.

Advertisements

2 thoughts on “medicin som kosmisk poesi

Comments are closed.