vidarinstitutet och ‘the integrative care science center’

Vidarinstitutet har reinkarnerat som The Integrative Care Science Center. Vidarinsitutets ändamål är

Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som [ändamål] att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.

Här är en annan tidigare bloggpost on Vidarinsitutet. Att The Integrative Care Science Center (härefter förkortat IC eftersom det verkar vara den förkortning de använder) är samma organisation som Vidarinstitutet framgår inte bara av det att personerna bakom är desamma, men man delar också organisationsnummer. Eller, snarare, det organisationsnummer som anges på ICs hemsida hör till Vidarinstitutet. Som i sin tur har postadress Vidarkliniken. ICs skriver:

I C- Integrative Care Science Center erbjuder kvalificerad, aktuell forskningsinformation och systematisk medieanalys inom alternativ, komplementär och integrativ vård. Därmed hoppas vi kunna fylla ett tomrum inom svensk debatt och policyutveckling.

Man ska verka för ‘relevanta’ inslag av ‘bevisad’ alternativmedicin i vården. Kruxet: om den är bevisad, d v s om dess effekt är bevisad, kan den väl knappast räknas som alternativ längre. Den antroposofiska medicinens problem är snarast hur omfattande det obevisade eller t o m motbevisade området inom den är.

Stiftelsen erhåller programstöd från Vidarstiftelsen och the Jochnick Foundation. Vi får också del av ett Regeringsbidrag för att beforska och bidra till evidensbaserad utveckling av Vidarklinikens verksamhet.

Vidarstiftelsen är en antroposofisk stiftelse som jag skrivt om tidigare. Vidarstiftelsens ändamål är att stödja den antroposofiska rörelsen. Dess förmögenhet uppgår till drygt 625 miljoner kronor. (Vad The Jochnick Foundation har för intresse av att stödja antroposofiska projekt har jag inte lyckats begripa.)

Vidarinstitutet, eller förlåt IC, hoppas på dialog med vården och med beslutsfattare (och pengar från de senare, gissar jag). Kanske hade man kunnat önska mer och större öppenhet kring kopplingen till den antroposofiska rörelsen och de antroposofiska intressena. Kanske hade man också kunnat önska en ärlig redogörelse för och diskussion kring vad antroposofisk medicin är för något. Och främst då om de aspekter som skiljer den från gängse medicin. Det gäller helt grundläggande frågor som hur antroposofin och den antroposofiska medicinen ser på människan och på sjukdomar och dessas orsaker. Det är ingen som tvivlar på att människor med antroposofiska böjelser föredrar att vårdas på Vidarkliniken. Den typen av forskning — meddelst trivselenkäter och liknande — verkar annars vara populär. Att forska på de antroposofiska metodernas och preparatens medicinska effektivitet är i allmänhet en mer nedslående verksamhet, eftersom den andliga dimensionen av den antroposofiska läkekonsten helt enkelt inte har några materiella resultat. Men vi får väl se vad som händer. Ett tips kan ju vara att följa ICs kategori forskningsnytt. Eller kanske ännu hellre den här skeptiskt inriktade kategorin som är ofrivilligt komisk.

*

Uppdatering: här är ett pressmeddelande jag hade missat. Tycker inte riktigt att det verkar som att man vill låtsas om att det är en antroposofisk organisation vars främsta syfte torde vara att skapa legitimitet för antroposofisk medicin, inte alternativmedicin i allmänhet.

– Hittills är det mest oinformerade skeptiker eller okritiska entusiaster som präglat debatt och informationsspridning. Vi vill istället bidra till mer saklighet kring integrativ vård och därmed en relevant utveckling av hälso- och sjukvården, fortsätter Torkel Falkenberg.

Problemet för Torkel Falkenberg är förstås att många av skeptikerna är betydligt mer välinformerade än han kan erkänna. Problemet är naturligtvis också att det inte finns så mycket forskning som talar till den antroposofiska medicinens fördel…

*

Uppdatering (4 mars 2012): Tydligen har det förekommit en notis om IC i Dagens Nyheters kulturbilaga. Jag fick frågan om vilka personer som står bakom IC och vilka kopplingar de har till ‘komplementär- och alternativmedicin’. I styrelsen sitter:

Anders Kumlander, ordförande
Torkel Falkenberg, ledamot
Christer Magnusson, ledamot
Cornelius Pietzner, ledamot
Ilve Steiber, ledamot

Kumlander är fd ordförande i Antroposofiska Sällskapet och sitter i en mängd styrelser i antroposofiska stiftelser och bolag. (Hans far var Åke Kumlander, mannen bakom Vidarstiftelsen.) Falkenberg har, som bekant, anknytning till Vidarkliniken. Christer Magnusson är känd för mig från andra styrelser i antroposofiska sammanhang. Har för mig Saltå Kvarn och Kulturforum Järna. Cornelius Pietzner kommer också från antroposofiska sammanhang, nämligen bestämt är han tidigare befunnit sig i ledningen av AAG, det internationella antroposofiska sällskapet. Han finns vid Goetheanum, Schweiz alltså. Om det är samme Cornelius Pietzner, men det utgår jag från. Ilve Steiber återfinns bl a på Vidarstiftelsen. Även antroposofiska Ekobanken.

Vidarstiftelsen, som jag ju nämnde ovan, har som syfte att främja antroposofiska ändamål (se tidigare bloggpost). Ej att förväxla med Vidarinstitutet (numer IC). Dock finansierar Vidarstiftelsen Vidarinstitutet (IC). Om man ser på styrelsen är detta alltså inte KAM i allmänhet, utan antroposofiskt inriktat. Jag skulle påstå att vilka som sitter i styrelsen säger mer om organisationen än den där listan av personer som ställt upp som affischnamn mer eller mindre.

Advertisements

with ‘the help of a young clairvoyant bicycle mechanic’

Voldemort is real. He is here. Now.
Through a series of strange synchronicities, astrological research, and the help of a young clairvoyant bicycle mechanic, historian Daniel Lucas has discovered the true identity of Voldemort. How in the world will he get anyone to believe his story?
Set in New York City against the unfolding events of Occupy Wall Street and the 2012 Presidential election, this novel aims to transform Muggles into Hogwarts Wizards to help defeat He-Who-Must-Not-Be-Named.

Above is the description of anthroposophist Kevin Dann’s new book Where’s Voldemort. Kevin Dann previously wrote Christ and the Maya Calendar together with Robert Powell and has lectured on anthroposophical topics. The ratings are smashing — five stars! I recommend reading the reviews of this book which ‘[o]pens the avenues to new thinking and feeling.’ Or why not read the book and tell me about it? (You see, I can’t be bothered. But it sounds fun. I never read Harry Potter either.)

151st

This is the evening of Rudi’s 151st birthday, that is, if you count the 25th of february as his birthday. Some people count the 27th. It doesn’t matter that much; in the ethereal kiosk, we can count both days. And all other days. In fact there’s no end to the celebrations. There is a strict prohibition against eurythmy — he’s had enough of it, it’s serious! don’t try us, you’ll be booted! –, but there will be lots of sparkling wine, and cognac and würstchen (of every kind) for those who so desire. A frequent visitor has brought some exotic nibbles. Anything from Lidl is highly exotic for people who spend their days in the realm beyond death.

People, still fairly sober, heading to the party. The archangel Michael has lost his head somewhere, possibly at Lidl. We will look for it tomorrow. (Photo from Stockholmskällan.)

The candles are alight, the sofas are softer than ever, the gates are guarded. Let the celebrations begin! Hooray!

… oh no! Don’t say Rudi has nodded off already. I mean, I know he’s really old, but… Wake him up, mr Dog! Ok, there we are. Now let’s drink a toast to the best dead esotericist ever!

‘moon phase at the dates of birth and decease of anthroposophic pioneers’

This is a fun piece of research I found on twitter the other day. Perhaps you’ve all seen it, but I can’t avoid posting it anyway. Because, well, it’s fun and clearly highly relevant to… something. I don’t know what yet. Do you?

Early adherents of Rudolf Steiner, the founder of the anthroposophical movement, tend to be born and to die during the dark half of the lunar month. There is significant correlation (P = 0.03) between the distributions of the lunar elongation at birth and at decease. However, this correlation does not operate at the level of individuals, suggesting that the effects of birth date and death date are statistically independent.

Link.

ecswe’s surprising choice

A while ago, I was stunned to find that the odd visitor had made it to this blog via the European Council for Steiner Waldorf Education. Even more strangely, their ‘press reports’ page. Maybe they didn’t read the post, I thought, convinced that someone would contact them and make them aware of this mistake. I didn’t want to tell my blog readers and spoil the fun before I had a chance to relish it. The post is from september, but it didn’t turn up there until quite recently. Along with, I presume, the other news (the link below is to the newspaper article I think I must have been commenting on). Today it’s still there.

Or perhaps reality is so peculiar — not to say wondrous — that the ECSWE likes the ethereal kiosk? It is quite a splendid place, after all. Shall we offer them a glass of champagne? Perhaps a few nuts? Oh, I know! Ice-cream with nuts in it! And caramel. Only after that we’ll get them a bit tipsy on champagne. I’d ask Michael, the archangel (is that really him… or is it someone else? can someone else see him… it? doesn’t look quite like a normal archangel to me… it’s monstrous!), to come in and meet our prominent visitors, but he’s flying around, flapping his wings and chasing a bee around the gates. Oh dear Dog! He (it) is not trying to swallow him, is he? That could cause unfortunate stinging inside the stomach; but should I care, I then ask myself. Anyway, I’ll draw the curtains. Can’t have the ECSWE folks watch this saturday night spectacle! They’ll return home to their headquarters and sigh: ‘what a drama! Let’s never leave our own spiritual paradigm ever again. At least we’re safe here.’ They will remember the splendid ice-cream, the sleeping man in the corner (‘such a striking resemblence to… der Doktor? but no, can’t be’) and will forever wonder about the odd events outside the window. Did the bee need rescuing, et c, et c. Many questions, few answers. This realm we inhabit is full of mystery.

‘…ifrågasätter nyttan med vaccination…’ (och andra konstigheter)

Det här blir en liten uppdatering om mässlingen och vaccinationer. Det rapporterades i går att flera nya fall har bekräftats, och ännu fler är att vänta. Jag tänkte här bemöta några saker som påståtts i pressen. Ibland förekommer formuleringar som inte gör situationen rättvisa.

På text-tv kunde man till exempel läsa i går natt:

… antroposofiskt inriktade läkare ifrågasätter nyttan med vaccination mot barnsjukdomar.

Det borde snarare stå: de ifrågasätter inte nyttan av sjukdom. För det handlar inte om att undvika vaccin i sig — detta är ingen ‘vanlig’ vaccinrädsla — utan om att man anser att mässlingen är en sjukdom som gör nytta i barnets utveckling. (Och på andra vis.)

SvT skriver (nästan samma formuleringar förekommer i SvD-artikeln):

I Järna bor många som har en antroposofisk livsåskådning. De använder ofta alternativ medicin, och många barn är inte vaccinerade eftersom antroposofisk medicin är emot allmänna vaccinationer.

[…]

-Det är många i just det här området som tagit ställning mot vaccination och inte vill vaccinera sina barn, säger Helena Hervius Askling.

Eller mer korrekt, faktiskt, det är många som tagit ställning till förmån för sjukdom. Man är inte emot vaccination. Man är för mässling. Sveriges Radio har fattat saken mer rätt:

I området runt Järna bor många antroposofer, som anser att genomgånga sjukdomar som mässling härdar människan och att vaccinationer är onödiga.

Även om det handlar mer om en utvecklingsprocess och om att tillse en andligt fördelaktig sådan — både för individen och mänskligheten — än om härdning.

SvD skriver:

Det är känt att antroposofiskt inriktade läkare ifrågasatt nyttan med vaccination av barnsjukdomar, och bland annat hävdat att mässling kan ha en positiv effekt på barnets utveckling …

vilket är sant. Dessutom innehåller artikeln intervjusvar från en läkare på Vidarkliniken.

Men Kristian Holmberg, husläkare vid den antroposofiskt inriktade husläkarmottagningen Vidarkliniken i Järna, vill inte tala vare sig för eller emot vaccinering.

– Vår uppgift på vårdcentralen är att ge så korrekt information så möjligt. Sedan måste föräldrarna själva fatta beslut.

Korrekt information, i antroposofisk mening, är att barnsjukdomarna kan vara till nytta för människans och mänsklighetens utveckling. Men jag förmodar — nej, hoppas — att det inte är det han menar med korrekt information. Kan dock inte annat än tänka på de mässlingsråd som Vidarkliniken publicerade på sin hemsida förra året. Naturligtvis förmår en antroposofisk läkare svara på detta:

TT: Vad är antroposofernas inställning till att vaccinera mot mässling?

– Det är säkert en bra fråga att ställa, men det är inte min uppgift att svara på det.

Han vill bara inte. Ingen kan naturligtvis tvinga honom att svara. Men om han vet — och det är jag ändå övertygad om att han gör — vore det faktiskt mer förtroendeingivande att svara ärligt.

TT: Du är ordförande i Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin. Har inte den en ståndpunkt?

– Det är mycket möjligt att vi diskuterat det, men har inte någon bestämd, gemensam ståndpunkt. Det är en fråga för varje läkare.

Detta är så löjligt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Han är ordförande i föreningen för antroposofiska läkare och påstår sig inte vilja eller kunna svara på frågan om barnsjukdomars roll — och därmed inställningen till vaccination — i antroposofiskt perspektiv. (Jag får återigen rekommendera denna min gamla bloggpost; i slutet av den finns en lista på lästips, bland dem länkar till den tyska antroposofiska läkarföreningens skrifter om mässling.)

Och så en sista missuppfattning, denna gång från Dagens Medicin:

Förra året uppmärksammades att antroposofiska Vidarkliniken publicerat råd där det hävdades att det är osäkert om vaccinering är effektivt.

Det som hävdades var (bortsett från de konkreta råden om behandling) främst att det är till nytta att genomgå mässlingen. En konsekvens av det är förstås att avstå vaccination, i all synnerhet om vaccinationen är effektiv…

ingen ‘likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig’

Ur SvD angående mässlingsutbrottet:

Kristian Holmberg, husläkare på den antroposofiska Vidarklinikens vårdcentral i Järna, säger att han känner till att det bor många ovaccinerade vuxna och barn i trakten.

– Det är upp till varje förälder att bestämma hur man gör med sina barn. I det antroposofiska finns inga uppskrivna regler eller dogmer. Min erfarenhet är att det inte finns någon likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig.

Jag bara häpnar. Jag kan verkligen inte förstå att man står och säger sådana saker. Som om verkligheten inte existerade.

Och varför påpekar han att inga uppskrivna regler och dogmer finns? Problemet är väl snarare en tro på att mässlingen (och andra barnsjukdomar) är viktiga i barnets utveckling och en kultur där föreställningar frodas om att sjukdom är bra och vaccination dåligt. Det är ingen som talar om regler som man måste följa som antroposof. Utan om att det, av tidigare beskrivna anledningar, är betydligt vanligare bland antroposofer att man avstår vaccination. Men även det tycks ju Holmberg förneka. Är tanken att läsare som inte vet bättre tycker att det låter bra och lugnas av budskapet? Eller är det så, eftersom han talar om att ‘vaccinera sig’, att det handlar om vuxna antroposofer? För ingen kan väl på ärligt allvar mena att det inte finns en stark korrelation mellan att vara antroposof (eller ansluta sig till en antroposofisk ‘livsstil’) och att underlåta att vaccinera sina barn?

‘the technological kingdom’

On the critics list, discussing this video, Rafael posted a less advertised (ie, by the schools) explanation to the resistance to technology in waldorf education. A discussion that ended up reminding me of an old, funny article by head-anthro Prokofieff. Rafael wrote:

Should not education be about what occurs in the first three life-cycles; the so-called “educational epochs”?

And what are they?

1) Imitation = birth to age seven (physical body)
2) Emulation = seven to fourteen (etheric body)
3) Assimilation = fourteen to twenty-one (astral body)

You see, Waldorf is againt the whole idea of a Technological Kingdom coming into existence between the mineral and the plant. Do you understand the implications of this happening?

(Mineral and plant refers to developmental stages 1 and 1. Minerals are physical, plants have etheric body in addition. The etheric body of the human unfolds at 7.) When another poster inquired further, Rafael (after having quoted Steiner at length) elaborated on the topic

What the previous excerpt attempts to express is that an artifical kingdom has been created by the forces of evil between the mineral kingdom and the plant kingdom. This is the presently constructed technological kingdom, which is the subject of this, and most of the present-day discourses concerning Waldorf’s allegiance to non-technological matters in its pegagogy.

As such, technology exists to keep human intelligence at its present level of “shadow-images” of the astral world. The idea behind its creation, i.e., the technological kingdom, is to hold human evolution to a level that will enable the moon-forces to completely subjugate the human being when the moon re-enters the earth in the eighth millennium.

I’m not sure about this explanation; and am not sure what role explanations of this nature play, directly or indirectly. Is this explanation ‘inevitably’ derived from anthroposophy? Are there other alternatives? (And: what about waldorf schools talking openly about the actual reasons to eschew technology? Oh well, my wish is utopian.)

mässling i järna

Det är väl kanske inte direkt förvånande att mässlingen bryter ut just i Järna (massor av medier kör samma nyhet i närmast identisk form). Enligt lokaltidningen varnar läkare för epidemi (i en artikel som bara finns i pappersversionen). Anledningen till att en potentiell epidemi inte förvånar är denna. Dagens Medicin är lite mer utförlig i sin rapportering, där man refererar lokaltidningen; antroposofins betydelse i sammanhanget nämns. En husläkare från Vidarkliniken svarar, på frågan om man bör vaccinera:

– Det var en kuggfråga. Jag är inte BVC-läkare där den typen av förebyggande frågeställning blir aktuell.

Vidarkliniken har ingen BVC längre! De familjer som vill fortsätta gå till Vidarkliniken besöker ju deras husläkarmottagning, så naturligtvis måste det förekomma en hel del barn där! Och Vidarkliniken hade ingen BVC förra våren heller, och då la man ändå ut råd om mässlingsbehandling på hemsidan. De råden var specifikt riktade mot föräldrar. (Läs mer om Vidarklinikens mässlingsråd här.) Och någon kuggfråga är det väl ändå inte. Det spelar kanske mindre roll, men slingrandet är osympatiskt.

 

sleep

Falling asleep, the astral body and the I leave the physical body behind (Steiner says!). The ether body stays with the physical body. In dying — the brother of sleep, says Steiner — the ether body, too, abandons the physical body. (Diana summarized this particular lesson from Steiner’s Rosicrucian Wisdom last sunday; it’s lecture iii, with astral oceans and comet tails for your pleasure!) What about artificially induced sleep, I’ve been wondering. What happens to the astral body and the I when a person is under anaesthesia? I’m not thinking about the boringly rational answers now; I want the anthroposophical answer. According to which ‘normal’ sleep happens like this:

When the human being sinks into sleep, his astral body and ego, together with what has been worked upon in the astral body by the ego, withdraw from the physical and etheric bodies. When you observe the sleeping human being clairvoyantly, physical body and etheric body lie there in the bed. These two members remain connected whereas the astral body emerges together with the higher members; wit h clairvoyance we can see how, when sleep begins, the astral body, bathed in a kind of light, draws out of the other two bodies. To describe this condition with greater exactitude we must say that the astral body of modern man appears as if it consisted in many streams and sparkles of light and the whole appears like two intertwining spirals, as if there were two 6-figures, one of which vanishes into the physical body, while the other extends far out into the cosmos like the trail of a comet. Both these trails of the astral body very soon become invisible in their further extensions, so that the phenomenon then has an ovoid shape. When the human being wakes, the trail no longer extends into the cosmos and everything draws again into the etheric and physical bodies. [Source.]

So, then, what happens during anaesthesia? It’s supposedly quick — the transition, that is: you fall asleep fast, wake up fast. It’s not like ordinary sleep. You can die, although that’s rare of course. I’m a bit obsessed with the issue of falling asleep right now — in particular with induced sleep. I’m going to go through the eye operation soon, to fix the squinting. It combines three of my big fears: hospitals, falling asleep and nausea.

Sleep (and not sleeping) is a recurring theme in my life; for the first time ever, I’ve been able to sleep (without medication) most nights for the last half year or so. Though not so well during some of the last few nights. Partly, I think, it’s a fear of losing control and of lost control. I used to feel I had control over nothing, but not falling asleep was something I could control — paradoxically, even when I wanted to fall asleep, because I was dead tired, I think I did fear losing control, and thus could not let myself there. (Clearly, that’s a too complicated explanation. Anyway, I spent lots of time sleepless.)

I figure anthroposophy has an answer — anaesthesia is, after all, used in anthroposophical medicine too? Are there any differences, compared to mainstream medical care? I mean, I assume it’s used for practical and humane reasons — similar reasons to elsewhere — but what intrigues me is anaesthesia in connection to the special anthroposophical beliefs about sleep and what happens during sleep.

(A couple of quotes on sleep, posted two years ago, from the first class lessons.)

PS. You’ll wonder why the quoted passage speaks of a ‘trail’ when I spoke of a ‘tail’. In the print version of the book, it does indeed say ‘tail’.

‘friskolor som har en egen pedagogisk agenda må tolereras’

Ulf Ärnström skrev en kommentar om Sven-Eric Liedmans debattartikel i Dagens Nyheter i dag. Jag tycker att hans kommentar är värd att plocka upp som ett eget inlägg. Ulf skriver:

Sven-Erik Liedman, en av de mest respekterade akademiker som offentligt stödjer Waldorfskolornas krav, skriver om den finska skolan idag på DN.

http://bit.ly/wIaKa8

Det är en mycket klok analys Liedman gör. En faktor han missar är att socialdemokraterna (förutom kommunaliseringen) genomdrev en akademisering av lärarutbildningen. Numera har professorer, t.ex. i matematik, makt över hur små barn skall lära sig matte osv. Det var ett annat och möjligen väsentligt skäl till att yrkesidentiteten som lärare urholkats.

Mitt något intuitiva intryck av artikeln är att den svenska skolan har haft en närmast osannolik otur. I ett slags politiskt “än slank hon dit, och än slank hon dit” där partierna turats om med att riva ner det Axel Oxenstierna på 1600-talet och folkskolan 1842 byggde upp. En skola som väckte internationell avund. Nu har partierna med ett slags knytkalas av missgrepp försatt skolan i ett läge som verkar rätt svårt att ta sig ur. Både för skolan och för politikerna.

Har nu detta något med Waldorf att göra? Ja på så sätt att den yttre bild man ger av sin pedagogik och sina drivkrafter måste vara rena paradiset för tänkare som Liedman. Det är väl därför han skriver: “Friskolor som har en egen pedagogisk agenda må tolereras.” Det är på många sätt ett mycket märkligt påstående. Vad gör Liedholm om någon debattör kommer på honom med att stödja en pedagogisk agenda vars praktik får den vanliga kommunala svenska skolan att framstå som ett himmelrike av kreativitet, resultat och bildning?

info3 on anthroposophical companies

The green movement and the market of ‘green’, organic products is partly beholden to — even a result of — fear and insecurity. This contemporary fear helps anthroposophical companies thrive, as they offer alternative products to the mainstream, ‘toxic’, ‘unnatural’… the bad, scary, potentially unhealthy stuff, in other words. Even if the companies themselves believe they offer more than just an antidote to fear, of course. Because they do offer more — anthroposophical trademarks actually do distinguish themselves in the alternative, eco-friendly market, although they don’t always talk about it explicitly:

Worin liegt dieser einzigartige Mehrwert der anthroposophischen Marken? Was ist das Alleinstellungsmerkmal von DemeterWeledaWalaGLS Bank und Co? Nun, ohne lange um den heißen Brei herum zu reden: Das Alleinstellungsmerkmal aller anthroposophischen Marken ist schlicht und einfach – Spiritualität: Geist, Gott, Mystik. Denn Anthroposophie ist keine öko-soziale Bewegung. Anthroposophie ist eine spirituelle Bewegung mit öko-sozialer Ausrichtung. Aber dasjenige, was sich ausrichtet, dasjenige, was die Quelle bildet und die Richtung vorgibt, dasjenige, was alles durchdringt und wohin alles strebt, das ist Spiritualität: Geist, Gott, Mystik. Und Spiritualität ist nicht darauf ausgerichtet, dass wir Grünes essen, sondern Lichtes denken. Denn erst wenn wir Lichtes denken, wird die Erde ein Stern, und erst wenn die Erde ein Stern ist, sind wir wahrhaft Mensch, wie es Herbert Hahn, einer der Gründungsväter der Anthroposophie, ausdrückte.

Halten wir mal kurz inne. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so einen Satz lesen: „Erst wenn die Erde ein Stern ist, sind wir wahrhaft Mensch.“? Die Wirkung eines solchen Satzes ist ein Musterbeispiel dafür, warum anthroposophische Marken so defensiv bis ängstlich mit dem Alleinstellungsmerkmal Spiritualität umgehen: Weil so ein Satz das genaue Gegenteil des heutigen Werbemantras „ohne Konservierungsstoffe“ ist. Der Erde-Stern-Mensch-Satz spielt nicht (pseudo-)wissenschaftlich mit Ängsten und vermittelt nicht gleichzeitig (Pseudo-)Sicherheiten („garantiert genfrei“), sondern zielt in eine vollkommen andere Richtung. Was ist das für eine Richtung?

Read on and find out. (But I have to warn you; there’s some blah blah blah in there too. This ‘thinking light’ stuff… it gets worse. High-strung babble. Lots of words; less of meaningful content.)

stedall’s steiner movie (trailer)

Here’s the trailer for Jonathan Stedall’s Steiner movie. Let me just say one thing: this guy is impressed by Steiner. In a way that might overshadow his work. Seeing all these positive accounts lined up briefly (well, it is a trailer), I’m left feeling I have overdosed on awe and reverence (a very special anthroposophic drug).