ingen ‘likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig’

Ur SvD angående mässlingsutbrottet:

Kristian Holmberg, husläkare på den antroposofiska Vidarklinikens vårdcentral i Järna, säger att han känner till att det bor många ovaccinerade vuxna och barn i trakten.

– Det är upp till varje förälder att bestämma hur man gör med sina barn. I det antroposofiska finns inga uppskrivna regler eller dogmer. Min erfarenhet är att det inte finns någon likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig.

Jag bara häpnar. Jag kan verkligen inte förstå att man står och säger sådana saker. Som om verkligheten inte existerade.

Och varför påpekar han att inga uppskrivna regler och dogmer finns? Problemet är väl snarare en tro på att mässlingen (och andra barnsjukdomar) är viktiga i barnets utveckling och en kultur där föreställningar frodas om att sjukdom är bra och vaccination dåligt. Det är ingen som talar om regler som man måste följa som antroposof. Utan om att det, av tidigare beskrivna anledningar, är betydligt vanligare bland antroposofer att man avstår vaccination. Men även det tycks ju Holmberg förneka. Är tanken att läsare som inte vet bättre tycker att det låter bra och lugnas av budskapet? Eller är det så, eftersom han talar om att ‘vaccinera sig’, att det handlar om vuxna antroposofer? För ingen kan väl på ärligt allvar mena att det inte finns en stark korrelation mellan att vara antroposof (eller ansluta sig till en antroposofisk ‘livsstil’) och att underlåta att vaccinera sina barn?

11 thoughts on “ingen ‘likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig’

 1. Ja det är ett mycket märkligt uttalande. Med reservation för ett man saknar detaljer kring intervjun och inte kan veta hur Kristian Holmberg “egentligen” tänkte, väcker detta några mer generella reflektioner.

  1. Holmberg talar med dubbel tunga. Det är klart att han vet att det finns ett direkt orsakssamband mellan antroposofin och att man väljer att inte vaccinera sina barn. Varför säger han inte det? Eller känner han verkligen inte till det? Det bör en husläkare i Järna göra, även om man själv inte är antroposof.

  2. Ordet “likställighet” vore komiskt ifall det kom från en politiker som försökte slingra sig ur en skandal. Undrar om det är ordet “korrelation” han försöker undvika, för att slippa framstå som verklighetsförnekare? Rätt finurligt, rent retoriskt.

  3. Vad är priset för detta dubbelspel som man ser i så många andra sammanhang där antroposofin driver verksamheter? Vad händer när man år efter år lär sig att presentera en sanning utåt och en annan för de invigda?

  På waldorf-critics list diskuterades nyligen “How lying affects Anthroposophists”. Jag vill inte påstå att Holmberg direkt ljuger. Men ta till exempel Kristofferskolans hemsida. Det man möter ser helt normalt ut. Man får använda avancerad Google-sökning för att hitta några enstaka sidor som ens nämner antroposofin eller Steiner. Eller läs Ida Jacksons tragikomiska skildring (länk finns någonstans här på bloggen) av hur hennes lärare döljer Steiner och den religiösa/andliga läroplanen.

  Lite kort och slarvigt tror jag att dubbelspelet är skadligt för personligheten, med tiden driver det de “inre cirklarna” allt längre in i ett sekt-beteende och det är ett demokratiskt problem. Framför allt när det gäller antroposofernas affärsdrivande, medicinska och pedagogiska verksamheter. Där får även kunderna betala priset.

 2. Hade jag sökt lite på bloggen hade jag förstås inte inbillat mig att Kristian Holmberg kunde vara omedveten om hur antroposofer tänker. I Alicias uppföljning idag ser man hur han fortsätter att tala med kluven tunga. Beklämmande.

 3. Det antroposofer har svårt att begripa, tycker jag det verkar som, är att även om deras föreställningar kanske inte går hem bland andra människor så finns det ändå ett värde i uppriktighet och ärlighet. För att ha märkliga idéer och dessutom stå och snacka strunt — det är inte bara ett ‘fel’ utan blir dubbelfel.

 4. Jag förstår inte upprördheten. Kravet att Holmberg enligt herr Ärnström skall säga “det finns ett direkt orsakssamband mellan antroposofin och att man väljer att inte vaccinera sina barn” är naivt. Det finns många vaccinationsmotståndare i landet utan att man kräver dem på att redovisa sina källor till omdömesbildningen. Fakta är att Jackie Swartz på Vidarkliniken avråder från all vaccination före 3 månaders ålder för att han menar att det skulle störa utvecklingen av immunförsvaret. När det gäller vaccination mot mässling rekommenderar han hellre att man låter barnet genomgå mässlingen eftersom han menar att det är en s k utvecklingssjukdom. Han bedriver sedan flera år en forskning på den ökande förekomsten av allergier utifrån en teori att de skulle ha ett samband med vaccinationen mot barnsjukdomar.

  Av detta följer inte automatiskt att alla antroposofer är emot vaccination av mässling. Den som påstår detta talar mot bättre vetande i tron att antroposofer går att jämföra med Jehovas vittnen (eller vilka det var) som förbjuder medlemmarna att ta emot blodtransfusioner. Visst finns tendenser till konformitet i den antroposofiska rörelsen som i alla rörelser. Men man behöver ju inte vara antroposof för att förhålla sig skeptisk till massvaccinering – det visar inte minst fadäsen som lett till narkolepsifallen. Jag har många antroposofvänner som vaccinerat. Jag har själv vaccinerat mig ett otal gånger (dock inte mot mässlingen eftersom jag tillhör 40-talsgenerationen då det inte fanns vaccination mot denna sjukdom som man då ansåg vara en naturlighet varje barn skulle gå igenom).

  Att sedan redovisa varje antroposofisk verksamhet som antroposofisk kan diskuteras. Klart är att historiskt hade det varit omöjligt att gå ut med ett plakat DETTA ÄR EN ANTROPOSOFISK VERKSAMHET. Det skulle automatiskt uppfattas som en sekt där bara indoktrinerade var välkomna. Och det är ju inte fallet. Dock är det just detta ni kräver. Det är lätt att inse att detta inte kommer att ske. I ett sekulariserat samhälle är detta omöjligt om man vill bli tagen på allvar. Människor tror ju då att man riskerar att värvas till en lära. Och det finns inga sådana ambitioner.

 5. Så trevligt att Johannes (om du ursäktar att jag använder ditt förnamn) vill delta i diskussionen!

  Johannes skriver:
  “Det finns många vaccinationsmotståndare i landet utan att man kräver dem på att redovisa sina källor till omdömesbildningen.”

  Nej, men en läkare på en klinik som t.o.m. gett folk råd om mässlingsvaccinering måste väl kunna stå för sina källor och motiv. Och vad man vet om sambanden mellan antroposofi och att vara mot mässlingsvaccinationer. Eller snarare om att vara för mässling, som en “utvecklingssjukdom”. Alldeles särskilt om kliniken har ekonomiskt stöd av samhället.

  Det gläder mig särskilt att du vill diskutera om antroposofiska verksamheter kan/bör/skall redovisas som antroposofiska. Låt mig fortsätta med en fråga. Pedagogiska verksamheter som bygger på tankar av Maria Montessori, Célestin Freinet eller t.ex. på pedagogiken på daghemmen i Reggio Emilia brukar tala med stolthet om sina inspirationskällor. Varför skulle man automatiskt uppfatta just waldorfskolor som “en sekt där bara indoktrinerade var välkomna” ifall man visade Rudolf Steiner samma respekt?

  Mvh, Ulf

 6. Vid det här laget vet de flesta waldorfskolornas bakgrund. Jag avsåg pionjärtiden. Montessori och Freinet vara “bara” pedagogiska nydanare. Hade Steiner också “bara” varit pedagogisk nydanare hade det varit okomplicerat. Men nu var han också grundare av en andligt baserad världsåskådning, en ny jordbruksmetod, en rörelsekonst, en ny syn på omsorgsvård, en annorlunda syn på sjukdom och hälsa och lanserade en alternativ samhällsmodell. Han höll t o m en nationalekonomisk kurs. Sånt tycker folk är jättekonstigt.

  Sen upprepar du din argumentation kring att en antroposofisk läkare bör redovisa mer än vad journalisten frågar om. Jag har redan svarat på det här ovan.

 7. Jag tillhör en av de familjer som fått mässling (mina barn) nu i Järna. Känner alla utom en som smittats och vet att ingen av oss är antroposofer. De flesta av oss är inte skrivna på Vidarkliniken. Det är vi i vår familj vilket jag är glad för nu, för vi har fått väldigt god hjälp av dem.
  Men jag skäms lite över att Kristian Holmberg och Vidarkliniken liksom får skulden som det verkar. Järna är ju ett ställe där det bor många människor (som vi…) som i vissa avseenden av olika anledningar och på olika sätt går mot strömmen och tänker lite annorlunda.

  Det kunde förstås lika gärna varit antisar som fått mässling som alla var skrivna på Vidarkliniken. Men då det nu inte är det så känns det som man gör det lite enkelt för sig…

 8. Andra hävdar något annat så om båda versioner har rätt måste epidemin vara mer omfattande. Naturligtvis kommer den drabba alla antivaxare — och en del andra, olyckligtvis — oavsett livsåskådning. Pga den höga andelen icke-vaccinerade i järna är området storrisk. Oavsett om den som för in smittan är antroposof eller ej.

  Tänk om antroposofiska läkare kunde ta klar ställning för barnvaccination! Ok. Utopi.

  I övrigt lovar jag läsa resten av tråden så snart jag orkar.

 9. Jag känner flera som är mycket nöjda med det bemötande de fått i antroposofisk sjukvård. Men på samma sätt som man bör granska t.ex. narkolepsifallen öppet, bör Vidarklinikens hållning i vaccinfrågan kunna ifrågasättas. Och då vore det önskvärt med mer klarspråk från dess företrädare.

  “TT: Vad är antroposofernas inställning till att vaccinera mot mässling?

  Holmberg: Det är säkert en bra fråga att ställa, men det är inte min uppgift att svara på det.

  TT: Du är ordförande i Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin. Har inte den en ståndpunkt?

  Holmberg: Det är mycket möjligt att vi diskuterat det, men har inte någon bestämd, gemensam ståndpunkt. Det är en fråga för varje läkare.”

  Inte särskilt hjälpsamt …

  Till Johannes Ljungqvist:

  Av alla de områden du räknar upp som exempel på Steiners mångsidighet är det bara ett som hänger ofrånkomligt samman med pedagogiken, att han är “grundare av en andligt baserad världsåskådning”. Eller som Kristofferskolans fritidshem så välgörande klart och frimodigt uttrycker det: “Waldorfpedagogiken är en undervisningsmetod grundad på antroposofin (= Visheten om människan) enligt Rudolf Steiner”.

  Har både jag och fritidshemmet missuppfattat saken? Är pedagogiken skild från den andligt baserade världsåskådningen? Är det inte rimligt att även skolan tydligt redovisar vad verksamheten är grundad på? Just därför att många i så fall skulle ställa sig frågande till pedagogiken.

  Den som själv vill kolla kan besöka http://kristofferskolan.se och se hur svårt eller lätt det är att hitta något om Steiner eller antroposofin.

 10. Ursäkta er kassa bloggvärd. Vill först uppmärksamma på en artikel i LT.
  http://lt.se/nyheter/jarna/1.1561146-tva-nya-fall-av-massling-i-jarna

  ‘I förra veckan hade sju fall av mässling rapporterats i Järna och nu efter helgen är siffran uppe i nio.
  – Alla vårdas hemma, men om det blir allvarligt måste de vårdas på sjukhus, så klart. Vi har väldigt bra samarbete med Vidarklinikens vårdcentral i Järna. Läkaren Kristian Holmberg och de andra där sköter sig med den äran, berömmer smittskyddsläkaren Ingela Berggren.’

  !!!

  Har ju inte följt med i händelserna den senaste veckan, så jag googlade för att uppdatera mig. Fann detta. Blev paff.

  Nåväl. Berömmet av Vidarklinken antyder ju att Mia B, tja, jag vet inte. Men det verkar inte stämma. Varför skulle Vidarkliniken få beröm om de inte var inblandade? Om inte mässlingsdrabbade fanns bland deras patienter? Eller gäller berömmet bara hantering av ovaccinerade men ännu inte drabbade? Skitsamma.

  Johannes skrev:

  ‘Kravet att Holmberg enligt herr Ärnström skall säga “det finns ett direkt orsakssamband mellan antroposofin och att man väljer att inte vaccinera sina barn” är naivt. Det finns många vaccinationsmotståndare i landet utan att man kräver dem på att redovisa sina källor till omdömesbildningen.’

  För min del gäller kritiken detta: om en reporter frågar om det finns särskilda skäl för antroposofer att inte vaccinera, och undrar vilka skäl det kan vara, tycker jag gott att en antroposofisk läkare, som ju känner till dessa skäl, kan kosta på sig att svara. För som Ulf redovisar i sin uppföljande kommentar, är Holmbergs svar otillfredsställande i förhållande till frågan. Ok, det är inte lätt att svara rätt saker vid rätt tillfälle. Men det ändrar ju inget.

  ‘Av detta följer inte automatiskt att alla antroposofer är emot vaccination av mässling.’

  Jag har hittills bara sett en enda antroposof uttala sig till förmån för mässlingsvaccination (av barn). Mycket glädjande i och för sig, men en är inte så många.

  ‘Jag har själv vaccinerat mig ett otal gånger …’

  Ja, men du är ju vuxen. Det finns ju speciella skäl till att vaccination av barn anses dåligt ur antroposofisk synvinkel. T ex barnets inkarnationsprocess. Och av den anledningen har ju inte antroposofisk medicin, eller antroposofer, samma tungt vägande skäl att avstå vaccination av vuxna.

  ‘Klart är att historiskt hade det varit omöjligt att gå ut med ett plakat DETTA ÄR EN ANTROPOSOFISK VERKSAMHET. Det skulle automatiskt uppfattas som en sekt där bara indoktrinerade var välkomna.’

  Men det kan också uppfattas som sekt-aktigt att inte vilja tala öppet om var man står. Det behöver ju inte framstå som exkluderande att vara öppen med sådant. Kan egentligen lika gärna vara tvärtom. Beror nog på hur man förhåller sig till andra mer generellt. Det borde gå att tala om Vidarkliniken som ett antroposofiskt sjukhus utan att det är något konstigt med det.

  ‘Hade Steiner också “bara” varit pedagogisk nydanare hade det varit okomplicerat. Men nu var han också grundare av en andligt baserad världsåskådning, en ny jordbruksmetod, en rörelsekonst, en ny syn på omsorgsvård, en annorlunda syn på sjukdom och hälsa och lanserade en alternativ samhällsmodell. Han höll t o m en nationalekonomisk kurs. Sånt tycker folk är jättekonstigt.’

  Bingo. Men varför skulle det vara jättekonstigt? Om folk tycker det kanske de behöver höra detta oftare snarare än mer sällan.

  Ulf:

  ‘Den som själv vill kolla kan besöka http://kristofferskolan.se och se hur svårt eller lätt det är att hitta något om Steiner eller antroposofin.’

  Det är helt bedrövligt. Och Kristofferskolan är ändå flaggskeppet, eller vad det heter. Förebild för andra waldorfskolor.

Comments are closed.