bakvänt

Waldorflärarhögskolan har författat ett litet yttrande till utbildningsdepartementet.

Det måste vara viktigt att bedriva forskning på waldorfpedagogik ur perspektivet att man under många år har finansierat skolor som arbetar utifrån denna modell. Det är ett sätt att utvärdera hur man har använt offentliga medel och hur man borde göra framledes.

Detta är väl ändå en alleles tokig ordningföljd på saker och ting?

Det är också intressant att WLH säger sig föra samtal med Stockholms Universitet redan nu (i skrivelsens inledning sägs även att waldorflärarutbildning på högskolenivå är målet). Därutöver värt att notera: antroposofi nämns inte en enda gång. Inte en enda gång.

Ps. Den som läser nämnda skrivelse, kanske även är intresserad av denna. I det tolvsidiga dokumentet nämns inte antroposofin en enda gång heller.

Advertisements

One thought on “bakvänt

Comments are closed.