hammer om steiners andevetenskap

Steiners antroposofi, skriver Olav Hammer, gör ‘uttryckliga anspråk på att vara en fullt vetenskaplig väg till kunskap om högre världar’ och går därmed längre än andra världsåskådningar. Detta trots att ingen annan uppnått ‘samma grad av andlig klarsyn som Steiner själv’ och läran därför hänger på honom, så att säga. Hammer skriver vidare:

Låt gå för att det ändå i teorin skulle vara möjligt att se det Steiner såg. Kritikerna siktar då in sig på varför man ser det Steiner såg. Det finns nämligen en annan problematisk länk i Steiners kedja av argument. Andligt skådande verkar ge olika resultat beroende på vem som skådar. Olika esoteriska läror motsäger varandra.Blavatsky, Cayce och Steiner beskrev Atlantis och Lemuria, men detaljerna är inte de samma. Hur skall man garantera att meditationsövningarna ger ett bra resultat? Steiner ger ett svar på hur man skiljer genuin klarsyn från falsk. Det gäller att hitta en andlig lära sprungen ur en äkta andeskådares forskning, och att närma sig den med ödmjukhet och ett accepterande sinne. Innan man själv har nått så långt att man kan betrakta de högre världarna och bekräfta vad mästern sagt, skall man vördnadsfullt fylla sitt sinne med den kunskap som de redan invigda har förmedlat. Steiners lösning ligger nära den indiska tankevärldens med dess tonvikt på relationen mellan guru och lärjunge. Men den är fullständigt främmande för vetenskapligt tänkande i gängse mening. En mera tvivlande västerlänning sätter genast stämpeln självsuggestion på en sådan attityd. Om antroposofin verkligen är en andlig vetenskap är rådet absurt. Man har ju genom att programmera sig med rätt åsikter garanterat att upplevelserna blir rättroget antroposofiska. Men om man betraktar antropsofin som en religiös rörelse blir rådet alldeles logiskt. Då är ju själva syftet med det inre skådandet att förstärka en religiös omvändelse. [Hammer, Olav: Profeter mot strömmen, 1999, s 334f.]

‘Till hans försvar’ — avslutar Hammer kapitlet om Steiner — ‘får man säga att Steiner aldrig menade att hans andevetenskap var ofelbar.’ Profeter mot strömmen handlar inte bara om Steiner utan också om andra ‘mystiker, medier och magiker i modern tid’ som det står i bokens undertitel. Den är mycket läsvärd.