oändligt

Visdom från Integrative Care Science Center:

Dagens spjutspetsforskning handlar istället om komplexitetsforskning, skriver författarna. En människa är inte i grunden en maskin utan ett ytterst komplext system som utvecklas delvis genom irreversibla och oförutsägbara processer.

De potentiella frihetsgraderna inom mänskliga organismer eller mänskliga samhällen närmar sig det oändliga, och där duger inte Cartesius mekanistiska modell längre till. Istället ingår i den medicinska forskningsfronten systemteori ett äktenskap med komplexitetsteori och teorier om icke-linjära (cirkulära) modellsystem. Den syntesprocessen äger inte längre rum i den abstrakta teorins rymder utan allt närmare den kliniska vardagen. Och ingenstans är temperaturen i den här processen högre än just på området komplementära och alternativa terapier (KAM).

Läs om fördelarna med cirkulär bevisning. Eller vad det nu ska kallas.

Ps. Själv går jag till en mekanisk verkstad när jag blir sjuk. Eftersom jag är en maskin. Eller… vänta nu…

About these ads

2 comments

  1. Vilket språk! Förlåt, diskurs ;-) Och om jag förstått det rätt så skiljer ju även antroposofin på kroppen och på fler själar än Descartes kunde föreställa sig …

  2. Ja men ändå är det på något vänster ‘holistiskt’.

    Språket är verkligen smått fantastiskt. Oerhört underhållande. Jag antar att de menar allvar, men stundtals skulle det kunna vara parodi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 771 other followers