‘den demokratiska valfriheten’

Här är ett upprop för statsfinansierad waldorflärarutbildning. (Se mitt tidigare inlägg.)

Vi uppmanar alla som vill värna waldorfpedagogiken och den pedagogiska mångfalden att skriva under detta upprop. Syftet är att visa ansvariga myndigheter hur många vi är som oroas över Waldorflärarhögskolans framtid, och att visa hur många vi är som motsätter oss inskränkningar i den demokratiska valfriheten.

Jag vill ha statsfinansierad champagne. Annars tänker jag klaga över inskränkningar i den demokratiska valfriheten. Ska jag verkligen behöva dricka… vatten? Hur odemokratiskt är inte det?

Men allvarligt talat. Det finns massor av saker staten inte finansierar. En av de sakerna är utbildning som håller för låg kvalitet, och det är förfärligt bra det (tänk vad mycket strunt som annars skulle bekostas av skattemedel! Det är illa nog som det är, kan man kanske tycka). Kanske borde dessa föräldrar i stället anordna ett upprop för att kräva av de ansvariga för waldorflärarutbildningen att de ser till att höja kvaliteten på utbildningen? En sådan åtgärd skulle ju faktiskt kunna gagna alla, inklusive de barn som går i waldorfskolor.

Advertisements

2 thoughts on “‘den demokratiska valfriheten’

Comments are closed.