antroposofisk livsstil och kortisol

En artikel i Uppsala Nya Tidning härom dagen handlade om antroposofisk livsstil och kortisolnivåer. Tydligen har antroposofiskt levande barn lägre sådana. Tidningen frågar (spännande nog — och med spännande menar jag detta att de ens kom på tanken att ställa denna rätt kritiska fråga):

Kan de sänkta kortisolhalterna på kvällen hos barn i antroposofiska miljöer vara ett tecken på att de varit understimulerade under dagen?
– Det kan man inte helt utesluta, men vi tolkar det snarare som någonting positivt. Sedan länge är det till exempel känt att allergier är mindre vanliga bland barn i antroposofiska hem. Nyligen kunde vi påvisa ett tydligt samband mellan just låga kortisolhalter vid sex månaders ålder och sänkt risk för allergier när barnen var två år, säger Frank Lindblad.

Läs mer.

Och är det verkligen bortom allt tvivel bevisat — helst i upprepade studier — att barn i antroposofiska hem har färre allergier? Vilken/vilka faktorer anses det i så fall bero på? Här är i alla fall en gammal och troligen helt rabiat post om ämnet.

Advertisements

2 thoughts on “antroposofisk livsstil och kortisol

  1. Kortisol är ett viktigt hormon för en individs överlevnad, och sänkta halter jämfört med vad? Hade kontrollgruppen normala eller förhöjda halter? Att ha en sänkt halt av kortisol är inget friskhetstecken tvärtom kan det vara tecken på allvarlig sjukdom men är behandlingsbart. Antroposofer går sällan med sina barn till läkare varpå studier om allergier och antroposofisk livstil knappast kan vara objektivdessutom blir urvalet ganska litet och inte särskilt trovärdigt.

  2. Det framgår ju inte riktigt av artikeln (men kanske av själva studien), men man får väl hoppas att kortisolvärdet låg inom det normala intervallet.

    Jag förmodar att läkare måste ha undersökt de barn som deltog i allergistudien i alla fall, men det är ju antroposofiska läkare, vad jag förstått… läkare som väl kanske vill hitta det positiva. (Jag vet inte hur upplägget var för att motverka att sådana faktorer spelade in i resultaten.) Men ändå — jag minns att jag tittade på de där grejerna förr någon gång. Det är inte fråga om någon jättestudie precis. Och sedan handlar det ju om att upprepa studier för att se om resultaten håller.

    En annan sak man inte vet är vilken eller vilka faktorer det är som skulle spela in, om vi nu för sakens skulle utgår från att det ligger något i detta med färre allergier. I så fall, varför? Det sägs aldrig i studien. Det kan ju vara helt oantroposofiska faktorer! T ex finns det ju någon allergi- och hygienhypotes. Att för god hygien ger allergier. Mer traditionell och lantlig livsstil skulle då vara bättre. Jag vet inte.

    Minns inte hur man valde ut de antroposofiska familjer som deltog i studien. *Om* det handlade om att söka efter antroposofiska familjer för att visa att antroposofisk livsstil ger färre allergier — undrar om familjer med allergier då skulle anmäla sig?

Comments are closed.