vidarkliniken om cancer

En av de stora patientgrupperna på Vidarkliniken är cancerpatienter. Den antroposofiska medicinen är kanske främst känd för att man behandlar cancer med mistelinjektioner. På Vidarklinikens hemsida kan den som vill läsa ett dokument med titeln ‘Behandlingsplan för Patienter med Cancer’ (pdf). I dokumentet berörs även mistelbehandlingen, men jag ska inte i detta inlägg fokusera på den, utan på vad kliniken har att säga om cancerns möjliga orsaker. Över huvud taget är ju de antroposofiska idéerna kring hur sjukdomar uppkommer och varför de gör det mycket spännande, och är ett ämne jag skrivit om flera gånger förut. Det här dokumentet, som är författat av Ursula Flatters (antroposofisk läkare verksam vid Vidarkliniken), bekräftar bilden av sjukdomen som en meningsfull händelse i den sjukes liv.

Redan i första stycket talas om sjukdomen som en möjlighet till ‘inre utveckling och nya värderingar.’ Senare får vi veta mer om ett slags förstadium till cancer, ett förstadium som manifesteras i ‘diskreta och långvariga fysiska och själsliga symtom.’ Flatters konstaterar att det bara är biologiska förändringar som kan behandlas inom den vanliga cancervården, medan hon ser vidgade möjligheter i ett antroposofiskt förhållningssätt.

Något av det mer anmärkningsvärda i dokumentet är referenserna till Lawrence LeShan, som presenteras som psykiater och forskare (en ‘framstående forskare’ till och med), en presentation som troligen inte stämmer helt med verkligheten. LeShan verkar vara psykolog, med ett intresse för parapsykologi. Vidarkliniken skriver att Le Shan ‘menar att risken att insjukna i cancer är stor när en människa aldrig har kunnat leva ut sig själv och sin egen vilja.’ När sjukdomen spontanläker, beror det på att personerna förändrat sina liv. Flatters skriver: ‘Man kan tyda det så, att de har funnit vägen att leva sitt eget liv, att ge uttryck för det egna självet.’ Vidare berättas om att Le Shan i sin forskning funnit att

alla hans patienter under barndomen hade skadats i sin växande förmåga till emotionella bindningar. De hade blivit avvisade eller ignorerade och lärt sig att emotionella bindningar innebär smärta och övergivenhet. Att förbruka mycket energi på detta innebar att betala ett högt pris i form av lidande och avvisning. Ensamhet blev deras lott och som barn alltid gör, upplevde de det som att det var deras eget fel. Skuldkänslor och självanklagelser var en oundviklig följd.

Utifrån denna insikt utarbetade Le Shan en terapiform. Flatters menar att hans idéer är intressanta i ljuset av modern forskning som bekräftar ‘sambandet mellan psykiskt välbefinnande och immunsystemets funktion’, och förefaller se det som att detta fördjupar förståelsen av hur kropp och själ samverkar i sjukdomar som cancer.

Mistelterapin är, som nämnts, en del i cancerbehandlingen. En annan del är konstnärliga terapier, och här återkommer tanken på att finna mening i sjukdomen. Flatters skriver att terapierna ‘ger verktyg att bearbeta och integrera sjukdom och läkning som meningsfulla processer i den egna biografin.’

I dokumentet finns en intressant uppställning av innehållet i Vidarklinikens cancervård, för den som är intresserad. Vill man läsa mer av Le Shan, finns en referens till en bok publicerad 1977, Le Shan: Kämpa för livet (Liber).