hans möller i dn

Hans Möller, antroposof och pensionerad waldorflärare,* har skrivit (ännu en) insändare i Dagens Nyheter; han presenteras som ‘lärarpensionär’ denna gång. Tyvärr publicerar DN (vad jag vet, det har åtminstone förut varit så) inte insändare på nätet, men i pappersversionen finner ni Möllers text i torsdagens tidning (26/7), insändarsidan.

Hans Möller tycker att skolan har blivit förskräcklig, och ger förskräckande argument för hur fel ute skolan är. Den handlar om produktivitet och inte om det enskilda barnet, och så vidare. Därefter fortfar Möller:

Skolan bör förvaltas av den som kan se barnet/eleven i ögonen varje dag, se hur det mår och vad det behöver. […] En varm, personlig atmosfär ska råda. Ingen skola får bli så stor att barnen blir anonyma, det som möjliggör mobbingen.

Jag utgår ifrån att Möller någon gång har befunnit sig i en waldorfskola, då han ju faktiskt är tidigare waldorflärare. Möjligen var det med ögonen förbundna. Det som möjliggör mobbing i waldorfskolor är i allmänhet just det: barnens anonymitet inför varandra och de vuxna — det opersonliga, att små barn inte ses som individer med egna behov och eget tänkande –, och vuxna som vandrar runt med stängda ögon och öron, i många fall upptagna, så vitt man kan förstå, av sin egen andliga förkovran.

Han skriver också om att föräldrarnas tillit till skolan är viktigare än myndigheternas krav på att skolan levererar. Det är förstås det waldorfskolan lever på: föräldrars (i många fall högst obefogade) tillit. Jag kan förvisso hålla med om att tillit är något gott och bra. Men den förutsätter ett stort mått av ärlighet hos skolan och av dem som företräder skolan (och här brister waldorfskolorna kapitalt). Dessutom har vi problemet med att barnen får betala priset för föräldrarnas förtroende för goja och nonsens, även i de fall då föräldrarna förstår vad de ger sig in på.

‘Rankningsraseriet’, och här menar Möller tester, nationella prov och internationella kunskapsrankningar och sådant, är att betrakta som ‘en sjukdom’, skriver han. Därför att kunskapsrankningar inte kan mäta ‘finare livskvaliteter’. Det är sådana man får med sig från waldorfskolan, finare livskvaliteter; om någon är på jakt efter dem så vet ni var ni ska leta. Ja, jag säger det ironiskt. Möller:

Det som pressats fram vid 15 års ålder genom betygstryck har föga livsvärde, det är snittblommor utan rot i personligheten.

Vad är då lösningen? En skola som ‘utvecklar kreativa förmågor, fantasikrafter och arbetsglädje, lust till livslångt lärande.’ Vem erbjuder detta? Enligt Möller är det, föga förvånande, waldorfskolan som gör det. Och det är alltså, menar han, viktigt att skolan (d v s waldorfskolan) befrias från myndigheters krav och kontroller, från ‘politikernas tvångströja’… från krav på att elever faktiskt ska få kunskaper med sig från skolan, får man förmoda. Betygsjakten försvinner då, och högskolorna får själva ta hand om intagningen och välja ut de mest lämpade. Så bra. Detta garanterar verkligen att ingen — inte ens eleverna själva — får reda på om waldorfskolan ger de kunskaper som kan förväntas — förrän det är alldeles för sent.

____

* Och författare till tidigare versioner av waldorfskolans kursplan.

Advertisements

4 thoughts on “hans möller i dn

 1. Här är Dag Retsös svar till Ylva Eliassons insändare (som jag nämnde i kommentaren ovan):
  http://www.facebook.com/groups/stoppanedlaggningenavwlh/permalink/425818774135665/?comment_id=425881057462770&offset=0&total_comments=5

  Ett svar jag anser är mestadels trams, rent utsagt. Han skriver:

  ‘Att kalla waldorfpedagogiken för ”en religiös (ockult) skola” är inget annat än formidabelt trams. Det innebär också att vi, helt vanliga föräldrar till barn i waldorfskolor, framstår som manipulerade mähän och våra barns omsorgsfulla och skickliga lärare som manipulativa monster. Det är en ren oförskämdhet.’

  Det innebär det naturligtvis inte. Det innebär att waldorfs bakgrund är religiös. Steiner talar själv om det ockulta — kanske förolämpade han själv antroposofin?

  ‘Vad gäller antroposofi ställs det dock överhuvudtaget inga krav på att man skall vara antroposof.’

  Det ställs krav på att man studerar antropsofi, det är liksom poängen. Och ska man undervisa utifrån den, så gäller det nog att man är någorlunda övertygad om dess värde också.

  För övrigt är det helt enkelt bara ohederligt trams att presentera waldorfskolor på ett sådant sätt att man förminskar betydelsen av antroposofin.

  ‘Det enda som krävs är att man är intresserad av waldorfpedagogik, ett fullt rimligt krav, tycker vi.’

  Och vad är waldorfpedagogik? Varför säger man inte som det är — antroposofisk pedagogik?

  ‘… vi, helt vanliga föräldrar till barn i waldorfskolor’

  Retsö är väl ändå inte en helt ‘vanlig’ förälder till barn i waldorfskola, vad det nu innebär. Har för mig att han är publicerad i någon antroposofisk blaska, t o m. Långt tillbaka i tiden.*

  Dessutom: också helt ‘vanliga’ föräldrar i waldorfskolor misstar sig tyvärr.

  ‘Det är också ett vittnesbörd om att pedagogiken som bedrivs där är fullt ändamålsenlig i alla avseenden eftersom den faktiskt bedrivs – en grundtanke som tycks allt mer originell – som om barn vore barn.’

  Så som den antroposofiska kunskapen säger att barn är när de är barn. Vilket helt eller åtminstone delvis är något annat.

  Retsö hävdar också, på märkligt vis, att waldorflärarutbildningen stängts på inkonsekventa grunder. Jag utgår från att Stockholms universitet var fullt konsekvent när utbildningen stängdes och att man tillämpade samma kvalitetskriterier som man annars gör.

  *Närmare bestämt i det antroposofiska sällskapets tidskrift, Forum Antroposofi, år 2004.

 2. Vet ni vad som är en miljon ggr löjligare än att ha en skola baserad på antroposofi? Det är att ha en waldorfskola och inbilla sig att antroposofi inte är så viktigt. Att lärarna (och därmed föräldrarna) inte behöver bry sig. Det är bortom dumt, och vore det sant är waldorfpedagogiken överflödig som pedagogik. Du har en skola med dåligt utbildade lärare, snygg dekor — men inte ens kunnande i det som är pedagogikens kärna. Så otroligt onödigt!

  Mest dumt och onödigt är förstås att hitta på en massa strunt för att folk inte ska veta.

  Den som undrar om antroposofin är viktig kan ju med fördel konsultera den centrala waldorfpedagogiska litteraturen.

  Varför kan inte waldorfs företrädare helt enkelt vara öppna med vad de vill ha? Man skulle åtminstone vinna ärlighetspoäng.

  Jag kanske inte håller med Ylva om allt i den där insändaren, men jag är glad att någon är beredd att göra något, att säga ifrån lite.

  Och jag tycker att antroposofer borde bli rejält sura över den bild Retsö ger. Antroposofi inte så viktigt? Kom igen…

Comments are closed.