märkligheter

Lyckas varken dela eller länka  just nu, men om man går in på Antroposofiska Sällskapets facebook-sida kan man ta del av augusti månads nyhetsblad. På sidan två finns en märklig liten sak ‘Internrevisorns rapport från granskningen av styrelsens arbete…’.

För det första detta med att medicinen ‘gastkramas’ och waldorfskolan ‘avkönas’. Någon som begriper vad som menas med det uttrycket — ‘avkönas’ — i sammanhanget? Att skolan tillintetgörs? Berövas sin virilitet? Berövas vitalitet och särart? Men varför ett så märkligt uttryck för att beskriva detta? Helt klart, emellertid, är att waldorfskolan är en högst antroposofisk angelägenhet. Och, kan man undra, har inte rörelsen tillfogat sig själva detta, genom att företrädare för waldorfpedagogiken så ofta försöker underdriva antroposofins betydelse i stället för att framhäva den? Den förlorar ju då sin egenart och i någon mån sitt berättigande, så långt berättigande baseras på egenart, på en särskiljande livssyn.

Och för det andra detta: ‘internrevisorn upplever genom protokollen ett glapp mellan världen vi lever i och den värld styrelsens protokoll återspeglar.’ Tycker det är ett roligt sätt att — ja, vad gör han, framför han kritik? Han är ju, som han skriver i ett av de inledande styckena, ‘skakad av amtroposofins situation’. Den icke så antroposofiskt sinnade kan ju vara benägen att påpeka att glappet kanske faktiskt är ett glapp mellan antroposofin och världen — mellan föreställningar och verklighet. Men om antroposofin ska försöka rädda eller åtminstone användas för att beskriva ‘rådande världssituation’ är det kanske inte ett konstruktivt synsätt.

6 thoughts on “märkligheter

  1. De borde kanske detaljstudera det fenomenet. Och helst inte komma fram till att det betyder att de har en högt utvecklat gruppsjäl (det är väl inget fördelaktigt för människor i vår tid ändå, mer lämpat för myrstackar).

    Ja, det är hittills min bästa gissning också, vad beträffar ordet.

    Ångrar att jag inte döpte posten till ‘allt ser ok ut’. Det vore en sådan underbar titel på ett riktigt undergångsdrama, för resten. När någon en dag skriver historien om den antroposofiska rörelsens uppgång och fall rekommenderar jag det som titel ;-)

  2. Ju mer jag tänker på orden ‘allt ser OK ut’ desto mer tragikomiska blir de, vacklande som de är på gränsen mellan illusion och verklighet. Vore det inte en rafflande titel på ett modernt mysteriedrama… ‘Allt ser ok ut’.

  3. Protokollskrivaren Lennart Wennerblom är en stillsam man som sällan ler. Han överraskade mig, jag tror det var på förra årsmötet, då han med en gravallvarlig uppsyn kommenterade skeenden i rörelsen på ett sätt som åstadkom åtskilliga skrattsalvor. Han drog inte ens på munnen. Rena Buster Keaton. Han skulle göra succé som ståupp-komiker. En oanad talang i den antroposofiska rörelsen! Men vad han själv tycker är fortfarande en gåta.

Comments are closed.