statlig finansiering och öppenhet (waldorflärarhögskolan)

Krav på statlig finansiering av Waldorflärarhögskolan bör också innebära ökad öppenhet från Waldorflärarhögskolans sida, en öppenhet som i dag saknas. Dessutom måste finansieringen innebära att skolan sätts i kritiskt ljus och granskas. Man bör också fokusera på om skolan presenterar sin verksamhet på ett ärligt sätt.

I nuläget kan man på Waldorflärarhögskolans hemsida inte få någon information om kurserna som ges, eftersom kursbeskrivningar och litteraturlistor saknas offentligt och har så gjort sedan samarbetet mellan (dåvarande) Rudolf Steinerhögskolan och Stockholms universitet avbröts. Den politiker eller journalist eller den intresserade ur allmänheten som besöker sidan kan inte få en bild av vad skolan egentligen gör, vare sig via kursinformation eller via skolans övriga presentation. Den blivande studerande som själv inte känner till mycket (eller något alls) om waldorfpedagogikens antroposofiska grund får inte heller någon ledning av viktiga sidor som denna, som utan att nämna vare sig Steiner eller antroposofi försöker intala den presumtivt intresserade om att utbildningen är bra och viktig. Visst kan man hävda, som så ofta görs om föräldrar och deras skolval, att det är den enskildes skyldighet att ta reda på alla bakgrundsfakta. Men att en sådan plikt också existerar, innebär ju inte att skolans underlåtenhet, att i dessa sammanhang nämna det som verkligen är viktigt — livsåskådningsbasen –, blir mindre allvarlig.

I en annan viktig artikel på Waldorflärarhögskolans hemsida görs ett försök att beskriva vad waldorfpedagogik är, och det misslyckas kapitalt. Så till vida informationen inte är missledande är den intetsägande. Visst nämns Rudolf Steiner. Men det är också allt. Ambitionen att beskriva vad som är ‘karaktäristiskt för just waldorfpedagogiken’ faller platt. Det karaktäristiska — det särskiljande — är dess grund i antroposofiska idéer. Om dem säger man alltså ingenting.

Ändå är det tydligt vad Waldorflärarhögskolan ska vara och hur den ska arbeta:

Stiftelsens ändamål är att bedriva undervisning i pedagogik på grundval av den människokunnskap [sic] som har utarbetats av Rudolf Steiner (antroposofi). Ändamålet skall förverkligas i huvudsak genom lärarutbildning i waldorfpedagogik.

Detta hittar man dock inte på Waldorflärarhögskolans hemsida. Över huvud taget återspeglas ändamålet mycket bristfälligt (om alls) i den information som ges på hemsidan. Här är, som ett exempel, vad man har att säga om ‘vision och värderingar’:

Där, om någonstans, borde antroposofin ha nämnts. I stället, några rader intetsägande bludder. Den första kan väl sägas anspela på den livsåskådning som är skolans grund. Den sista är, med tanke på ämnet för den här bloggposten, ironisk.

Jag frågade härom dagen Waldorflärarhögskolan — närmare bestämt Caroline Bratt på twitter — om inte kursbeskrivningar och litteraturlistor kunde offentliggöras på hemsidan, så att utomstående kan få ta del av dem. Att kursbeskrivningar och litteraturlistor publiceras öppet torde vara helt normalt och något man förväntar sig av en institution som kallar sig ‘högskola’. Svaret jag fick var att det inte finns tid att tillgängligöra detta material. Rimligen finns materialet tillgängligt för studenter i digitalt format (jag utgår nämligen från att studenterna inte kopierar kursinformation och litteraturlistor från svarta tavlan… eller gör de det, med blockkkritor?), varför det inte borde vara något större problem att också göra det tillgängligt för andra utan inloggning.

Och hur det än är med det, när skolan begär statsbidrag är det inte orimligt att grundläggande information om skolans verksamhet finns att läsa på hemsidan. Jag tror tyvärr inte att problemet endast är tidsbrist, utan insikten att kurserna i dag inte är ett dugg bättre (om möjligt sämre) än då Stockholms universitet avslutade waldorflärarutbildningen. Och detta är naturligtvis inte en tillgång då man vill övertyga andra om att skolan förtjänar statlig finansiering. Det är också beklämmande att se hur WLH-anhängare ständigt beklagar sig över hur ‘oinformerade’ andra är, när Waldorflärarhögskolan själv inte offentliggör material som är nödvändigt som information och för förståelse för vad skolan ägnar sig åt och när skolan så bristfälligt beskriver sitt eget fundament.

Jag hoppas att det om (eller när) Waldorflärarhögskolan beviljas sitt statsstöd finns journalister som är beredda att ställa frågor till de politiskt ansvariga. Jag hoppas (men fruktar motsatsen) att det finns medier som går till botten med waldorfpedagogiken, såväl i fråga om vad som äger rum på waldorflärarhögskolan som i waldorfskolorna. Det finns nämligen flera skäl till att waldorflärarutbildning inte bör finansieras av staten. Något jag påpekade i mitt föregående inlägg och har sagt i ett otal tidigare är att waldorflärarutbildningen är en utbildning i antroposofi och i en pedagogik som helt och hållet bygger på den antroposofiska synen på människan. Det är inte en lärarutbildning som är gångbar utanför waldorfskolan. Utbildningen, dess finansiering och dess utveckling är en angelägenhet för antroposofin och för dem som stödjer den, inte för någon annan. Waldorlärarutbildningens kurser har dessutom dömts ut som ovetenskapliga av Stockholms universitet, som avslutade samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan.

Men i det här inlägget har jag berört ytterligare ett skäl (som jag också har skrivit om många gånger tidigare), nämligen den bristande öppenheten och den bristande ärligheten. Jag kan inte påminna mig några inlägg från waldorflärarhögskolesidan i den här debatten som berör vad waldorfpedagogiken och lärarutbildningen handlar om. I debattartiklar, i facebookgruppen, i kommentarer — sällan (jag är frestad att säga aldrig) ett ord om antroposofin. Inte ett enda debattinlägg som faktiskt talar om det som verkligen bör komma först och främst i all diskussion om waldorfutbildningen. Och ser man på Waldorflärarhögskolans egna presentationer på hemsidan är de vilseledande eller intetsägande, och dokument som naturligtvis måste finnas att ladda ned för studenter finns inte där för allmänheten. Waldorflärarhögskolans anhängare vill få stöd från politiker och media, men ser inte till att väsentligt material finns enkelt och snabbt tillgängligt. Informationen om skolans ändamål och grund är extremt bristfällig. Och sedan tycker man, på något mystiskt sätt, att man har rätt att klaga på att omvärlden är oinformerad, okunnig och oförstående.

Advertisements

5 thoughts on “statlig finansiering och öppenhet (waldorflärarhögskolan)

  1. Alicia, jag håller helt med dig i att WLH – lärosätenas presentation av litteratur, arbetsmaterial och metoder är för dålig. SUs beslut att avsluta samarbetet, vilket ytterst fört till nuvarande situation, grundades på bristfällig vetenskaplig standard. Det är kanske inte så konstigt, då så få av WLHs personal själva är akademiker från början, utan waldorf- och andra lärare som nödtorftigt akademiserats i framskriden vuxenålder. Konstigt är däremot att så många inom waldorfrörelsen (i Sverige, fenomenet existerar inte i Norge, Danmark och Tyskland) blåhåller på sin 68-mässiga anti-akademism och flower-power anti-intellektualism. Jag har aldrig fått ett bra svar på den frågan. Har du tankar därom?

  2. Inte annat* än att få människor — och det har väl med tiden blivit allt färre — som har förmåga och kompetens har sökt sig till detta. De är helt enkelt inte intresserade, och kanske därför får ut något personligen av en anti-akademism och en anti-intellektualism (man har helt enkelt förment sofistikerade ‘anledningar’ till sina personliga val… eller personliga oförmåga). Vilket säkert bidrar till en ond cirkel; det lär ju vara svårare att intressera människor med akademisk kompetens *och* antroposofiskt intresse (och det är ju redan en försvinnande liten grupp) för en sådan kultur arbetsmiljö.

    * vad jag kan komma på just nu… men det tål ju att tänkas på.

Comments are closed.