waldorfakademien i göteborg

Med anledning av mitt tidigare inlägg fick jag lust att titta närmare på en annan waldorflärarutbildning, nämligen en av de två som finns i Göteborg.* Waldorfakademien är mycket mindre än Waldorflärarhögskolan och söker mig veterligen inte statsbidrag. (Eleverna kan emellertid ansöka om CSN-lån för att finansiera utbildningen.) I jämförelse med Waldorflärarhögskolan är informationen som ges på Waldorfakademiens hemsida föredömlig. Tyvärr saknas kursbeskrivningar och kurslitteraturlistor, men skolan är (som redan påpekats) en liten skola som inte söker offentlig finansiering, och det kan därför ursäktas. Men det föredömliga ligger i att det åtminstone sägs rakt på sak, även om det inte vidare förklaras, vad utbildningen handlar om:

Rudolf Steiners antroposofi och pedagogiska idéer utgör det viktiga fundamentet i denna utbildning. Därför skall lärarutbildaren vara förtrogen med Steiners helhetssyn på barnet samt kunna relatera denna till andra pedagogiska synsätt.

Det första året, ett basår, erbjuder den studerande:

Grundläggande studier i antroposofi och barnets utveckling varvas med praktiskt-konstnärliga övningsämnen …

Följande terminer innehåller:

Denna del av utbildningen omfattar alla grundläggande och fördjupade studier och konstnärliga övningar som har sin utgångspunkt i antroposofin och den allmänna waldorfpedagogiska helhetssynen. […] Steiners antroposofi och pedagogiska idéer utgör fundamentet i denna del av lärarutbildningen.

Till och med för ämnesstudier medges att antroposofin är viktig:

Ämneskunskaperna får sin förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Till skillnad från Waldorflärarhögskolan, som knappt nämner ordet, vill man uttryckligen att de sökande ska ha kännedom om antroposofi:

Den sökande skall ha en viss kännedom om antroposofi och waldorfpedagogik.

Alla ovanstående citat kommer härifrån. Det rekommenderas till och med att den studerande går till biblioteket och läser Steiner och om antroposofi. Rådet att gå in på waldorfskolors hemsidor för att läsa vidare måste dock betraktas som inaktuellt eftersom antroposofin för waldorfskolorna numer tycks höra till det onämnbara.

_______

* Den andra skolan är Waldorfseminariet i Göteborg. (Jag skrev först att de inte nämner antroposofin, men insåg strax därpå att de gör det. Glädjande! Därför är detta tillägg till bloggposten ändrat. I fall jag förvirrat någon. Ursäkta.) Waldorfseminariet skriver så här:

I lärarutbildningen finns tre viktiga hörnstenar. För det första den antroposofiska människokunskapen – antroposofin är själva grunden, utgångspunkten för ett forskande förhållningssätt till barnen, världen.

Det är inte så dumt.

Advertisements

2 thoughts on “waldorfakademien i göteborg

  1. Alicia, folk på Sveriges framsida (i motsats till Sthlm, rumpan) vet att de bor på gammal dansk och norsk mark. Detta förpliktigar. Bästa hälsningar!

    ;=)

Comments are closed.