miljöpartistisk motion om waldorflärarhögskolan

Miljöpartisterna Mats Pertoft, Jabar Amin och Lotta Hedström har skrivit en riksdagsmotion om waldorflärarhögskolan och dess finansiering, ett ämne jag ju berört flera gånger tidigare. Motionen är på flera sätt märklig. De skriver att waldorfskolorna undervisar enligt waldorfskolornas läroplan. I själva verket har waldorfskolorna mig veterligen inte något undantag från den nationella läroplanen. Däremot kan de förmodligen tillämpa sin egen läroplan också, i alla fall så länge den inte strider mot den nationella. I motionen sägs vidare inte ett ord om anledningen till att Stockholms universitet la ned den waldorflärarutbildning som Lärarhögskolan inlett i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan. Men sedan kommer det märkligaste:

Samtidigt har regeringen i en förordning (SFS 2011:326) beslutat att waldorflärare är behöriga att undervisa i waldorfskolor. Å ena sidan ställer regeringen krav på behöriga och utbildade waldorflärare, å andra sidan tar regeringen inget ansvar för att finansiera denna utbildning. […] Det är mycket märkligt att regeringen ställer krav på waldorflärarutbildning, men inte säkerställer att denna lärarutbildning, på samma sätt som all annan lärarutbildning i Sverige, finansieras offentligt.

Waldorfskolor har undantag från kravet att anställa behöriga lärare, d v s lärare som har lärarlegitimation. Detta undantag görs med hänvisning till Skollagen 2:20 2 st, om man ska tro Lärarnas Riksförbunds artikel. Läser man paragrafen är det svårt att förstå hur ett undantag från behörighet för waldorflärare skulle kunna inrymmas i den. Men Skolverket bekräftar att waldorfskolor är undantagna från kravet på att anställa behöriga lärare. Waldorfskolorna har således inte något krav på sig att anställa legitimerade lärare.

Miljöpartisterna hänvisar till en förordning, SFS 2011:326. Paragrafen är 2:10. Den gäller så vitt jag kan se endast en mycket specifik situation, nämligen när en lärare med formell lärarbehörighet (något som Waldorflärarhögskolans utbildning inte ger) för årskurserna 1-6 undervisar i årskurserna 7-8 i en waldorfskola. Man säger då, att denna utvidgning har läraren behörighet för, så till vida hon eller han också har utbildning i waldorfpedagogik. Detta kan ju te sig aningen lustigt mot bakgrund av att waldorfskolorna har ett undantag från kravet på att anställa legitimerade lärare. Dock är det viktigt att påpeka att paragrafen gäller lärare med behörighet. Den gäller, så långt jag kan begripa, inte för lärare med den waldorflärarutbildning som erbjuds av Waldorflärarhögskolan, eftersom den inte är behörighetsgivande. Den kan möjligen ha något slags aktualitet för de studenter som utexaminerats från det nedlagda waldorflärarprogrammet på Lärarhögskolan och senare Stockholms universitet. Detta så vitt gäller deras undervisande i waldorfskolans årskurs 7 och 8.

Det handlar alltså om en ganska begränsad och specifik situation — men det intrycket får man inte riktigt av miljöpartisternas motion. Jag tycker det verkar tveksamt om man kan tolka ifrågavarande paragraf som att den skulle ha en så bred och allmän betydelse att ‘regeringen … [har] beslutat att waldorflärare är behöriga att undervisa i waldorfskolor.’ Det är svårt att säga något om huruvida förhållandena verkligen är logiska eller inte, mot bakgrund av att waldorfskolorna ändå har ett undantag från att anställa behöriga lärare. Men det har väl om inte annat något slags principiell betydelse om en lärare anses undervisa behörigen eller om läraren är obehörig men skolan eller skolformen åtnjuter ett särskilt undantag.

Advertisements