den nya forskningen

Det har för inte så länge sedan utkommit en ny studie om waldorfskolan. Studien omnämns nu flitigt av waldorfföreträdare och andra; föga förvånande, då ju forskningen påstås visa att waldorf är kanonbra, den bevisar tydligen att waldorf fungerar prima. Studien har genomförts av tyska forskare, varav två kommer från universitetet i Düsseldorf och en från den privata, antroposofiska Alanus-högskolan. Studien har finansierats av den tyska antroposofiska stiftelsen Software AG Stiftung.

Tyvärr slår waldorfsidan ofta upp studier stort, och sedan, vid närmare anblick, utmynnar det hela mer eller mindre i en besvikelse (för att ta ett svenskt exempel, men samma sak har setts med flera andra studier från andra länder). De slutsatser som dras av studierna är ibland felaktiga (ibland tvärsemot de verkliga), metoderna som använts är ovederhäftiga, jämförelser som gjorts är inadekvata och missvisande, och så vidare. På bloggen har ett flertal studier diskuterats (främst har detta skett i kommentarerna). Varje gång någon har tagit sig tid att titta närmare på de studier som waldorfföreträdare framhåller — inte sällan studier som finansierats av antroposofiska stiftelser och närmast designats för att ge en för waldorf positivt utgång — har det visat sig att de fantastiska resultaten inte varit fullt så fantastiska. Ibland har de alltså varit raka motsatsen, rena pinsamheterna för waldorf, vilket aldrig hindrat entusiasterna från att fortsätta framhålla studiernas påstådda resultat, ofta mot bättre vetande. Som tur är, för rörelsen, är föräldrar alldeles för lata och ointresserade för att bry sig om att läsa forskning som — ofta utan hänvisningar och referenser, och ofta i mycket vaga termer — framhålls för dem och påstås vara bevis på waldorfs effektivitet.

Om det finns något att kritisera den nya studien för får förbli osagt. Om någon har orken att läsa kritiskt och analysera, är jag förstås intresserad av kommentarer! Själv ämnar jag inte läsa den; det får någon stans finnas en gräns för hur mycket tid man slösar bort. Jag är för lat och ointresserad nu för tiden, och har ingen lust att öda en minut mer av min tid på att reda ut trasselhögar av forskningsliknande halvsanningar och falska propagandasegrar. Dessa studier, bra eller dåliga, används ändå bara — är mitt intryck — som undanflykter för att slippa förklara vad waldorf är.

Länkar angående den nya studien:

TAZ

Pressmeddelande från tyska waldorfförbundet

Alanusartikel om studien

Publikationen av studien

Den nya svenska websidan Waldorf Agora har också en artikel. Tyvärr tänker jag inte länka (ni får själva söka).

Advertisements

2 thoughts on “den nya forskningen

  1. Nej, studien är inte särskilt intressant. Det finns en hel del siffror som visar att elever upplever undervisningen mer positivt än genomsnittet för Tyskland. Men som vanligt finns det ett positivt urval, majoriteten av dem kommer från den “välutbildade medelklassen” och bör alltså vara mer studiemotiverade. Jag har bara som hastigast ögnat igenom Örjan Liebendörfers referat av den, så jag kan ha missat något, men det finns såvitt jag kan se små möjligheter att dra några slutsatser om waldorf jämfört med andra skolformer. Speciellt som man inte sätter elevernas upplevelser i relation till vad de lärt sig. Det bör inte vara svårt att få elever att trivas bättreom man sänker kraven. Men det har väl waldorfrörelsen lärt sig vid det här laget att sådana studier kräver för mycket jobb efteråt med att mörklägga och vilseleda föräldrar och skolmyndigheter. Nån som har sett den utlovade uppföljningen av den österrikiska PISA-studien än? Den där waldorf själv läckt att matematikresultaten försämrats ytterligare.

  2. ‘det finns såvitt jag kan se små möjligheter att dra några slutsatser om waldorf jämfört med andra skolformer.’

    Det är väldigt intressant med tanke på att det är just det som skett, hej vilt, ända sedan studien kom ut. Glada utrop all over the place.

    Många, för att inte säga majoriteten, trivs säkert rätt bra med att man ersätter mer akademiska utmaningar med konstnärliga ämnen, lekar och spel. Sedan minns jag inte, om jag ens sett det, hur urvalet av de personer som deltagit i studien sett ut. Om de går i de högre skolåren eller har gått ut waldorfskolan är det ju elever som man kan förvänta sig har trivts. De andra, som inte upplevt undervisningen positivt, har ju redan hoppat av och gått någon annan stans. Och, förstås, den faktor du påpekar, Ulf (jag tror Heiner Ullrich påpekar det också), den sociala grupp som eleverna kommer ur.

    Nej, har inte sett Pisa-studien — man om de lyckats läcka det (låter som ett misstag), kanske de har lärt sig och håller tyst när den verkligen publicera(t)s… Låter inte som den typen av resultat waldorfrörelsen generellt sett är pigga på att ge uppmärksamhet åt.

Comments are closed.