frågor

Ulf Ärnström postade några frågor i en kommentarstråd.

Caroline Bratt, Bo Dahlin, Örjan Liebendörfer, Mats Pertoft, Sven-Eric Liedman och andra som offentligt företräder eller stödjer waldorfrörelsen – jag har tre frågor:

1) Känner ni till hur Sune Nordwall behandlar och förtalar människor? Och att han har haft i uppdrag av waldorffederationen att bevaka och motverka kritik mot waldorf på nätet?
2) Anser ni att waldorffederationen har något ansvar för vad han gjort och fortsätter att göra?
3) Ser ni någon parallell mellan kritiken mot waldorfskolor för att de är dåliga på att stoppa mobbning och att waldorfrörelsen inte vill eller inte är förmögen att ta avstånd från Sunes handlingar?

48 thoughts on “frågor

 1. Ok. Fel rubriken. Det är ju inte en fråga. Ni fattar var jag lärde mig matte ;-) Ska ändra rubriken sen…

 2. Sune och jag är goda vänner sedan årtionden. Han är en människa jag alltid respekterat som en lidelsefull sanningssökare. Han har lärt mig mycket inom antroposofin. Jag upplever honom som en mild och vänsäll människa.

  Det var Sune som gjorde mig uppmärksam på Alicias waldorfkritik för flera år sedan nu. Eftersom jag själv flera år i slutet på 80-talet och början på 90-talet försvarat antroposofin från i mitt tycke tarvlig och oberättigad kritik i diverse landsortstidningar, betraktade jag Alicias texter lite från det perspektivet i början och reagerade inte speciellt på Sunes lite skarpa förhållningssätt. Jag kände precis som Sune att vi måste bemöta kritik mot antroposofi och waldorf som en överlevnadsfråga nästan. Få, om ens någon hade under årens lopp kunnat komma med relevant kritik. Jag minns bara en kritiker – Peter Cornell som skrivit en artikel på DN:s kultursida som var saklig, kunnig och faktiskt i stort sett invändningsfri. Men i övrig press handlade det mest om tarvligheter där antroposofin var dömd på förhand bara för att den representerade ett annat paradigm.

  Men att Alicia var en f d waldorfelev ställde saken i ett annat ljus. För mig. Hon vet vad hon talar om. Och även om hon och jag har skilda erfarenheter av waldorfskolan – vi har båda gått på Kristofferskolan – kunde jag med tiden se det berättigade i hennes kritik. Och jag märkte snart att Sunes och mitt synsätt på Alicias skriverier alltmer diffade.

  Men inte förrän nu med hans kommentar som Alicia nu visat i facsimil, förstår jag att han gått för långt. Uttalandet är oacceptabelt och jag förstår det inte. Jag förstår inte Sune. Det han där skriver är oanständigt och jag tar självklart avstånd från det. Jag utgår från att Waldorfskolefederationen också gör det. I senaste numret av Antroposofiska sällskapets medlemsorgan Forum skriver en av waldorfrörelsens centralgestalter Örjan Liebendörfer:

  “En av våra varmaste kritiker på nätet gjorde mig uppmärksam på att man på flera waldorfskolors hemsidor inte hittar ordet antroposofi eller namnet Rudolf Steiner”.

  Det är ingen tvekan om vem han menar, det är Alicia – vår varmaste kritiker. Jag kunde inte ha formulerat det bättre själv.

 3. Tack Johannes. Jag är verkligen evinnerligt tacksam.

  För det har varit så oerhört nära till tanken att nedrigheter har ‘allas’ tysta stöd — att det kanske t o m funnits en tacksamhet över att någon tar hand om ‘problemet’ och låter rörelsen officiellt slippa skita ner tassarna. Några enstaka har talat om för mig privat att de ogillar Sunes taktik, men det har då inte varit människor som fortfarande har band till eller är verksamma inom svensk antroposofi eller i waldorfrörelsen.

  Sune har förstås all rätt att vara oenig med mig. Han får gärna tycka illa om mig som person också, om han kan stå för att han känner så. På senare tid har jag mest bara flinat åt saker han skrivit för, tja, det är inte mycket mer att göra, men det har tagit några år att bli så hårdhudad att man kan driva med något i stället för att ta åt sig (och bli extremt defensiv). Just detta senaste kändes emellertid direkt illasinnat. Det är svårt att ens bemöta skämtsamt. Jag kände mig transporterad tillbaka i tiden flera år.

  (Vad skojigt att läsa det där om Forum!)

  Jag ska läsa din kommentar noggrannare i kväll (sitter och läser och skriver på mobilen, det är knepigt), men ville ändå säga tack redan nu.

 4. If I’m getting this right from google translate, this is an acknowledgment that Sune went too far.

 5. No, not that I know of. He was the editor of the Swedish Anthroposophical Society’s journal until a few years ago. He was also a waldorf school student himself, same school as me, but earlier.

 6. Det enda som ursäktar dig, Sune, är de ofrivilliga, komiska kvaliteterna.

  Nej, vi vet att det i den beskrivning av din roll, som waldorffederationen råkade avslöja i ett protokoll (publicerat av misstag), stod det att du skulle bevaka. Det betyder tyvärr inte att waldorffederationen var omedveten om vad du faktiskt ägnade dig åt. Även om det var din ‘hobby’, vid sidan av arbetet.

  Jag förmodar att du inte ser något problem i det du skrev om mig, för då hade du väl nämnt det. Jag kan acceptera att du tycker att jag har fel och jag kan acceptera att du till och med tycker att jag är en förfärlig människa som gör din rörelse så illa, i dina ögon. Jag är inte så förtjust i dig heller, i all synnerhet inte just nu. Men att jag skulle acceptera att du skriver om mig så som du gjorde härom dagen — aldrig.

 7. Alicia,

  Tillåt mig att svara Sune Nordwall här, då han tydligen håller ett öga på din blogg hela tiden:

  Sune, om alla Waldorfkritiker höll Alicias klass och kvalitet i intgritet och intellektuell hederlighet (hon går utanpå dig många gånger om i den senare grenen), vore Waldorfrörelsen att gratulera.
  Hon sätter fingret på uppenbara brister både inom skolorna och i Sällskapet i allmänhet. Den som inte medger att hon har absoluta poänger, måste vara ett av två: blind eller ohederlig.
  Eftersom du twittrar på utrikiska: Don´t be an idiot publicly, people might notice!

 8. För att återgå till Johannes kommentar. Peter Cornell har skrivit mycket intressant. Jag minns inte den artikeln (kanske har jag missat den), men hans bok Den hemliga källan är ju mycket läsvärd (om någon har missat den).

  För så där fem år sedan, eller när det var, det känns som en evighet, så var jag så oerhört arg. Jag var skitförbannad. Jag skrev saker som säkert inte alla gånger var väl överlagda. Om jag fortfarande i dag var lika arg som jag var då, men med de kunskaper jag har i dag — då skulle jag kunna bli förbaskat vass, till och med småfarlig. (Jag vidhåller dock vad jag sagt många gånger: att waldorfrörelsen och den antroposofiska rörelsen är farligast för sig själva. Det är inte vad kritiker säger eller skriver som kommer att bli deras fall. Inte ens vad den förfärlige Peter S skriver.)

  Den första ‘representanten’ för waldorfrörelsen jag mötte online var Sune. I den tidiga kommunikationen omtalade han en tredje person som mentalt instabil (jag förmodar i dag att sanningshalten i detta var låg — framför allt var det irrelevant för om vederbörande hade fel eller inte) och, också ganska tidigt, talade han om för mig att om jag skrev eller upprepade något han förbjöd mig att skriva eller upprepa, då skulle det stå mig dyrt. Det är bara exempel. Vid den tidpunkten visste jag ju inte att Sune skulle komma att anställas av rörelsen. Men jag antar att den här typen av budskap antingen tystar en människa eller retar upp henne lite extra.

  Hur som helst är det en dålig idé för en rörelse som driver skolor att inte visa större tolerans för att människor kan vara missnöjda, till och med skitarga. Och även om waldorffederationen eller skolorna inte kan vara ansvariga för Sune — huruvida han vid andra tidpunkter haft anställning i den eller andra antroposofiska organisationer är mig obekant — så förefaller det vara ett misstag att belöna beteendet genom att avlöna honom. Jag förstår inte. Och jag tycker att waldorffederationens inställning till det här är märklig — att helt och hållet ignorera alltihop.

 9. Eftersom mitt namn nämns i frågan ovan: Jag känner till att Sune Nordwall haft ett visst uppdrag från federationen. Förstår dock inte vad mitt namn har med den saken att göra. Jag representerar inte federationen och bortsett från min roll som redaktör för Waldorf Agora (i uppdrag av Waldorflärarhögskolan) inte heller någon annan institution eller skola.
  Jag tycker det är viktigt och välkommet med en öppen debatt baserad på sakliga argument, självfallet hör inte personangrepp till i en god samtalskultur, varken på nätet eller i andra sammanhang!

 10. Inget egentligen, Örjan, bortsett från att det väl går att se detta som en mer generell frågeställning om hur waldorfrörelsen hanterar att det förekommer kritik. För jag menar, det kommer det ju att göra (även när jag lägger ned det här). Hur waldorffederationen agerar är ju en angelägenhet för alla som debatterar på waldorfskolans sida, så att säga. (För att inte säga en angelägenhet för de skolor som betalar medlemsavgifter.) Waldorffederationen har vetat om problemet i åratal, och visste med all sannolikhet en hel del redan när Sune anställdes — och federationen gör inte ett skvatt åt saken. Jag menar inte att de skulle stoppa honom — det är förstås omöjligt. Men varför han anställdes, om de inte gillar hans taktik, är för mig en gåta. Vad de tycker i dag är en lika stor gåta.

  Jag tänker nu inte framhålla mig själv som något slags föredöme i hur man bör agera vare sig på nätet eller någon annanstans — jag har sagt en förskräcklig massa överilade saker — men jag tycker ändå att även om jag är bitsk försöker jag att inte vara orättvis och jag hoppas att jag aldrig är nedrig eller (ännu värre) kalkylerat nedrig. Men jag arbetar ju inte heller för en rörelse vars anseende jag riskerar att smutsa ned. Om jag gör mig till åtlöje faller det på mig själv.

 11. Hi Alicia,

  I read this in translation and have been following what has unfolded recently on your blog as I’ve continued to delve into the information concerning Waldorf education both here and on other sites what I want to say is this: I’m a normally outspoken person. I’m relatively articulate, educated — a writer — and yet I said as much to you in an email and mentioned it before here on the comments of this site — that the existence of people like Sune, whether he be in the employ — officially or unofficially of the Swedish Waldorf Federation — makes me think twice about writing/criticizing Waldorf/Steiner education.

  It makes me pause before posting to my community what I’ve come to understand about Waldorf/Steiner education, asking for an open dialogue.

  The more I thought about it — it was actually Sune’s recent attack on you that has made me reconsider my blog’s radio silence on the topic.

  It is our right to discuss this education and our perceived criticisms — and it is our right not to be attacked. It is our right to enter into reasoned, thoughtful dialogue.

  I feel now like I have a responsibility to do so — I really credit your ethical, even-handed, factual blog for allowing me to arrive at my own conclusions concerning Waldorf/Steiner — and I have to say that what ultimately made the decision for me NOT to pursue Waldorf/Steiner for my daughter were the voices raised in support of the education — on this blog and elsewhere.

  Thanks again for your blog,

  Pam

 12. Alicia
  Vi vill från Waldorfskolefederationen verkligen beklaga på vilket sätt du blivit angripen på nätet. Det ligger inte på något sätt i vårt intresse att personer, kritiska mot waldorfpedagogiken, blir kränkande bemötta.
  Sune Nordvall har tidigare av federationen fått i uppdrag att bevaka och informera om vad som står om waldorfpedagogik på internet, positivt som negativt. Vi har tydligt påpekat att det inte i uppdraget ingick att offentligt kritisera personer i olika debattfora som berör waldorfpedagogik.
  Sedan årsskiftet 2011/2012 har detta uppdrag upphört och han har inte längre någon officiell relation knuten till Waldorfskolefederationen.
  Vänliga hälsningar
  Britta Drakenberg, ordförande Waldorfskolefederationen

 13. Hej Britta!

  Tack. Det glädjer mig oerhört att höra detta. Det glädjer mig, även om det tog några år. Jag har påpekat många gånger att det här problemet existerar. Jag tror att Sune kanske har missat att rapportera till er vissa saker som stått om waldorf på internet — särskilt när han själv varit inblandad. Som t ex den gången då han för några år sedan hotade att stämma ett mycket stort internetforum å bland andra era vägnar (han blev lite av en kändis den gången), men vid närmare eftertanke var det kanske innan han fick ett uppdrag från er. Om jag tolkar uppdraget, utifrån ert protokoll, som snabbt försvann från internet då jag uppmärksammade det för två och ett halvt år sedan, konstaterades att föräldrar i brittiska waldorfskolor tog sina barn ur skolorna efter att kritik förekommit på bloggar på internet, och denna kritik skulle Sune bevaka för federationens räkning. Så vitt jag förstår formuleringen, handlade det inte direkt om att bevaka vad som står på internet rent allmänt.

  Den kritik som avses har i de flesta fall kommit från f d föräldrar och elever (med tanke på allvarsgraden i kritiken är det faktiskt inte förvånande att den hade viss effekt, men kritik är ändå något en rörelse som driver skolor måste acceptera). Somliga har varit arga — och det med rätta. Sune har förtjänstfull gjort dem ännu argare. Han har skrämt, jagat upp människor, skapat obehag, ibland hotat, kallat folk alla möjliga otrevliga saker — ofta under användande av olika alias. Allt för att rädda den goda saken, förstås. Jag kan förstås köpa att den här delen av Sunes aktivitet var hobbyverksamhet, så att säga, och kanske också att den inte var anledningen till att ni gav honom hans uppdrag. Men jag har ändå väldigt svårt att förstå att han kunde vara rätt person. Och jag tror att ni redan för flera år sedan visste bättre. Särskilt den där dagen för två och ett halvt år sedan när ni raderade protokollet från hemsidan för att, som jag uppfattar det, dölja det enda beviset på att hans uppdrag existerade.

  Det glädjer mig ändå mycket att något äntligen tycks ha hänt. Att det faktiskt gått fram att detta inte är ok. Kanske leder detta till något slags hälsosam utveckling, som förhoppningsvis på sikt kan innebära det att den första — inofficiella eller officiella — ‘representant’ framtida kritiska, missnöda eller arga f d föräldrar och elever (eller andra kritiska personer) möter, när de uttrycker sina meningar, farhågor eller beskriver sina upplevelser av waldorfpedagogiken, inte är någon som agerar som Sune emellanåt har gjort.

  med vänliga hälsningar,
  -alicia

 14. Thank you very much for your very kind comment, Pam!

  You write: ‘… I have to say that what ultimately made the decision for me NOT to pursue Waldorf/Steiner for my daughter were the voices raised in support of the education — on this blog and elsewhere.’

  I believe you’re not alone in this reaction. At least not among those who already feel doubt. I think that the infamous waldorf discussions on Mumsnet — a huge parenting forum in the UK — had an impact on what lots of people thought not because of what critics said but because of what waldorf defenders said and did. There’s a certain irony to this. And the movement, worried about parents taking their children from waldorf schools (parents who were probably already doubting the education), chose to hire one person whose actions might have played a part in parents’ decisions, albeit inadvertently.

  I would actually not exaggerate the importance of *critics* in the ‘successes’ of waldorf criticism… Said jokingly, but there’s a grain of truth to it.

  Pete: ‘Sune is working for the critics now… and doing a very good job.’

  Well, in a certain way, it is indubitably so. I still think it’s a bad thing. I remember how very uneasy Sune made me feel years ago. For example when he set up that blog in which he described ‘me’. When he emailed people about me. When I couldn’t comment on any blog without him posting comments linking to stuff about ‘me’. (Often so it wouldn’t be immediately noticed — for example, posting it as his signature, while superficially responding to something else.) I almost stopped posting comments on blogs. I still try to remember not to post a link to my blog in my signature if or when I comment on (Swedish) anthro and related blogs. The reason is simple, I don’t want to trigger him — he is triggered by references to this ‘hate site’. I don’t want to trigger him because it’s a nuisance. I’m not giving him the satisfaction of claiming I choose every opportunity to link to my ‘hatred’, ‘crusades’, whatever. It isn’t true – and I get plenty of readers anyway. I’m not unhappy; unlike some, I don’t need to go around the internet repeatedly posting links to my own blog pretending I’m not me or the blog not mine to gain credibility, and so forth. I’ve said no to exposure elsewhere, I’ve said no to media, and to similar things. I do not want to be a ‘spokes-person’ for waldorf criticism. Partly because it would drain my energy, and nowadays I’ve grown pretty tired of all of this waldorf stuff. Partly because I can’t take it. I don’t want the personal consequences.

  I mean, really, you do get used to this crap, to a certain extent. But that is not how I felt in, when was it — 2007/08? And he seems to have a periodic interest in individuals (except Peter S — Peter S is on the agenda every day) — and I’m not his top priority right now, like Diana, I’m basically out of fashion these days, thank Dog. Despite the nasty twitter comment the other day. He’s calling Melanie a ‘hater’ and such things all the time, though. It’s quite nasty, but luckily Melanie has a sense of humour, and she knows that this is what Sune does and has done to others (some highly brilliant people, he does have taste…). Someone who’s new to all this might feel a lot more uncomfortable. I did, back then.

  So, yes, you’re right, he is doing the critics’ job. There might be some disadvantages to that though… (I thought they might be worth mentioning in this particular context.)

 15. Även om jag lät lite bitsk nyss, så ska ni veta att jag fortfarande är helt överväldigad. Jag trodde faktiskt inte att den här dagen någonsin skulle komma. Jag är helt enkelt väldigt förvånad. Jag begriper inte vad det var som var annorlunda den här gången. Någonting måste ha varit det. Känner mig som en orm som svalt en flodhäst, behöver smälta detta i horisontalläge.

 16. Pam – Alicia –

  Years after leaving the Steiner school in Devon, a friend told me about the mumsnet threads and how Sune had tried to silence mothers who were discussing Steiner Waldorf on that forum – first by pretending to be a mother himself and then by threatening the forum (citing the SWSF of the UK as I said yesterday, here). Although I was concerned at how poor it had been academically and how odd, I was certainly not considering any formal criticism of Steiner schools. Alicia’s right: Sune, and the antics of others who joined mumsnet later, jolted me out of my complacency. It was impossible to ignore the dangers of Steiner schools acquiring public money. So in a way I had no choice but to put myself in the firing line of ‘hate/hater/hate/hate/hate’ – I have to see it as a measure of success – or possibly persistence. But of course I’m not isolated – and neither will you be, Pam.

 17. Well, how about that! An official Steiner/Waldorf organization notices that Sune Nordwall’s tactics are thuggish, and dissociates themselves. Publicly. Finally. Good news!

 18. I haven’t looked on the Waldorf Answers website in a while, but last time I did, it certainly needed a good clean-up, re personal smears and the like (not of me, of other people, i might point out).

  This is indeed very good. This is the most surprising turn of events. I would never have been able to predict it. In fact, I almost find it difficult to believe that it’s true.

  All these years I’ve thought that they’re all ok with what he’s doing, and that he would be supported — not openly, but silently — forever. On a personal level, it’s a huge relief. I’m puzzled by it all, but it’s a huge relief nonetheless. I couldn’t sleep last night. Surprise-induced sleep disorder (probably in the DSM!). I’ll try to say something remotely intelligent later…

 19. Let’s not forget who we’re dealing with. I’ll believe it when I actually see his links removed. I know it wouldn’t be a shock if someone in the Waldorf world was just paying lip service to critics…

 20. I would of course advise or encourage any organisation which relies on Sune’s work/websites to review all of what he’s accomplished, er, and decide whether it’s something they want to be associated with. But I’m so surprised there’s been a reaction *at all*. (And now my hands are frozen stiff. Must put them in mittens…)

 21. Oh, I had almost forgotten about Americans4Waldorf. There are so many websites, aliases, twitter accounts…

  I don’t know much about Percy Bratt’s wherabouts these days — I don’t know if Sune is using his name after the Mumsnet ‘incident’. I wrote about it then, in Swedish, and of course it was discussed in English a lot. I did something I very rarely do — I would almost say, something I never do — I send Percy Bratt an email, without having been contacted about this. In which email I said his law firm’s name was used in this context. He was used in another earlier threat against me, but Sune neglected to mention Bratt’s name — he referred to an unnamed lawyer who would make me pay a lot, or whatever — I got the name through Peter. Then the name appeared again on Musmnet. At that time I didn’t know the circumstances; had I known them, perhaps I wouldn’t have done this. I didn’t get an answer, and no lawsuit ever materialised. Not surprised by either outcome…

  Luckily, I think Bratt is known for somewhat more noble pursuits in Sweden than he is on Mumsnet. Mumsnet might have more members than Sweden has inhabitants though ;-)

 22. At least one Brit has been doing a lot, even if he can’t undo the mess that is mumsnet. He has been most kind — and I am most grateful.

  I wonder what it would take — for the SWSF to say they were never behind that threat (and they’re unlikely to want to say anthing, I guess, for them it’s better that the Steiner critical discussions are prohibited). I don’t know if it would matter. Considering the ludicrous legal situation in the UK, all it takes — it seems — is one individual making a threat.

 23. Well, they have to stop lying – and there’s no sign of that. Tom has always been civil – and he’s always admitted that Steiner schools shouldn’t go after public money. If only they’d listen to that advice.

 24. Sorry, this will be a long post! In Swedish …

  Jag är väldigt, väldigt glad för Alicias skull! Särskilt för Johannes snabba, varma och kloka inlägg. Det är förnedrande och nedbrytande att utsättas för den typen av personangrepp som Sune fått ägna sig åt alltför länge. Någon borde ha stoppat honom när han inte klarade det själv. Har man dessutom misshandlats fysiskt under åratal på en waldorfskola utan att någon lyft ett finger till ens försvar måste situationen bli Kafka-liknande. Att Alicia ändå lyckas hålla en så öppen, ärlig och humoristisk attityd vittnar om en beundransvärd själslig styrka. Hon förtjänar verkligen att i lugn och ro få smälta waldorffederationens beklagande.

  Själv tycker jag nog i min kritiska snålhet att det smakar mer som en halv pudel än som en rejäl ursäkt. Bland annat besvarar det inte frågan om vilket ansvar waldorffederationen tycker sig ha för Sunes kränkningar. Men hellre ett snabbt beklagande till Alicia än ett svar på mina mer principiella frågor. Och kanske är det snarare federationen än Alicia som har en flodhäst att smälta under det nya året…

  Och här kommer två flodhästar till:

  1) Kommer federationen även att uttrycka sitt beklagande till Dr Staudenmaier på historiska fakulteten vid Marquette University? “Con artist” var bara det senaste invektivet som Sune använde. Ni hittar Peters mail och CV här: http://www.marquette.edu/history/fac.shtml

  2) Sunes mest herostratiska framgång under sitt korståg på nätet (som Pam och Melanie redan skrivit om) är att han skrämde http://www.mumsnet.com/ till att under en period censurera diskussioner om waldorfskolor genom att hota med advokat Percy Bratt. Jag citerar deras ansvarige utgivare som förklarar varför hon viker sig inför detta (JustineMumsnet Tue 08-Jul-08):

  >>> Here’s the sort of mail we are getting:

  “If I see her posting promotion of libel at Mumsnet once more, I won’t tell you about it, but ask Percy Bratt of Bratt and Feinsilber in Sweden to contact you in cooperation with the legal representatives of The Steiner Waldorf Schools Fellowship in the UK and Ireland (http://www.steinerwaldorf.org/index.html), about your negligent way of allowing libel to be published at Mumsnet and the one who is the most fervent publisher of it to continue to publish at Mumsnet.”

  So you can see it’s all very wearing. We have no wish to engage in correspondence with Percy Bratt. Experience tells us that even if you think you’re on the side of common sense it can still cost you a lot of time and money! <<<

  Hon avstod också att strida för detta för att diskussionerna tenderade att bli hopplöst urtråkiga. Sunes ständigt nya och könsvidgande alias var kanske det mest kreativa inslaget ;-)

  Det här är väl möjligen mer en fråga om advokatfirman Bratt & Feinsilbers renommé http://www.bflaw.se/ än för waldorffederationen. Skulle de verkligen ha ställt upp för att tysta Alicia eller var det bara tomt prat? Men såvitt jag förstår måste detta ha skett före eller under den period Sune var anställd. Hur ser federationen på det? Kan ni ha varit ovetande om de här metoderna?

  Gott nytt eftertänksamt år!

  PS Örjan frågade varför hans namn nämndes. Det var jag som ville dra in dig i en breddad och förhoppningsvis klokare diskussion. Det var enbart av positiva och smickrande skäl, inte för att just du hade något speciellt att stå till svars för. Jag föreställer mig att du är en av dem som kanske till och med skulle kunna se Alicias analyser som gratis konsultjobb åt Waldorffederationens Forskning & Utvecklingsavdelning.

 25. Trying to follow this and google translate is very helpful, but I am greatly puzzled over recurring references to melting hippos??! Can someone please translate?!

 26. Melanie — if they have seen or heard Tom’s advice, they should try to figure out what it means. The biggest problem with them — as far as one can tell (which isn’t far) — is that they don’t think there should be any criticism at all.

 27. Ulf — tack tack tack. Också för att du lyckades ställa frågor som uppenbarligen hade effekt. När jag ställt liknande frågor har det inte funkat alls. Förmodligen en kombination av frågor och Sunes väldigt märkliga och uppenbart otrevliga utsaga. Även om han har gjort liknande uttalanden tidigare. Även om han spritt liknande saker tidigare — t ex bloggade Patrik Lindenfors på Humanistbloggen när Sune skickade mail med liknande dravel till honom. Det var på den tiden då Sune ännu var anställd hos federationen.

  Hur som helst. Jag kan någorlunda stå ut med Sunes besynnerliga infall och utfall. Av en enda anledning och det är att jag har förstått att han inte förstår bättre. Inte för att man ska utesluta förändring. Men hittills — jag tror inte att han begripit. Jag har alltid haft väldigt mycket svårare med tanken att det är många människor som står bakom det här, och att andra ger sitt tysta samtycke. Att man visserligen inte vill stå bakom det Sune gör — genom att stoltsera med hans uppdrag — men att man ändå tycker att det är väl bra att någon städar upp i rännstenen. Det är inte någon särskilt lustig tanke.

  Jag tror inte att det går att stoppa Sune — med eller utan andras stöd, med eller utan lön från waldorffederationen gör han det han gör. Det otrevliga har varit att i åratal föreställa sig att detta sker med andras vetskap och uppskattning. Och att veta att han gör det samtidigt som han lyfter lön från den organisation som samlar waldorfskolorna i Sverige. Att det han gör måste vara önskat, eftersom mycket talat för det.

  Jag vill bara korrigera en sak, så att jag inte råkar förvandlas till ‘former repeated psychiatric con-artist’ framöver. Ulf skrev:

  ‘Har man dessutom misshandlats fysiskt under åratal på en waldorfskola utan att någon lyft ett finger till ens försvar måste situationen bli Kafka-liknande.’

  Fullt så illa var det kanske inte. Eller: det var faktiskt tidvis jävligt illa. Men jag vill inte ge intrycket av att jag blivit sönderbultad var och varannan dag, för så var det inte.

  (Och innan någon tänker: ännu en loser som vill skylla på skolan! aha! haha! Så vill jag påpeka: jag skyller än i dag allra mest på mig själv. Och jag tänker: det var inte så illa. Det var ursäktligt. Det var nog fint, egentligen. Antingen mitt fel, eller mina misstolkningar. Och så här många år senare kan man egentligen aldrig närma sig sanningen, bara fjärma sig från den.)

  ‘Sunes ständigt nya och könsvidgande alias var kanske det mest kreativa inslaget ;-)’

  Det var underbart. Jag hoppas att Sune har vänligheten att hälsa till ‘Eva52’ att hon var ett av de roligaste inslagen i hans karriär.

  ‘Örjan frågade varför hans namn nämndes. Det var jag som ville dra in dig i en breddad och förhoppningsvis klokare diskussion. Det var enbart av positiva och smickrande skäl, inte för att just du hade något speciellt att stå till svars för.’

  Jag utgick i från detta, men jag insåg i efterhand att jag kanske borde ha tänkt på att förtydliga det när jag publicerade inlägget.

  Ingen av dem som nämns har väl direkt med waldorffederationen att göra i dagsläget. Särskilt när förutsättningarna för att få respons från federationen inte kunde bedömas vara annat än dåliga. På förhand alltså.

  ‘Waldorffederationens Forskning & Utvecklingsavdelning’

  De borde haft en sådan i stället för den av Sune ledda ‘hemliga’ Avdelningen för Övervakning och Fiendeeliminering.

 28. Diana — the melting hippos: the word for ‘melting’ and ‘digesting’ is the same word in Swedish. So, google chose the wrong alternative. I said I was so surprised that it felt like I were a snake trying to digest a hippo. (Ulf suggested that there are more hippos to digest.) Oddly, this was the only thing I could come to think of. Melanie suggested, a while ago, that perhaps the reason J v H doesn’t have to eat anything is that she ate a hippopotamus in 2004 and is still busy digesting it. That image remained with me, apparently…

 29. I was surprised to learn how dangerous hippos are and even more surprised to hear the noise they make when on your front lawn (at night) eating grass. Luckily this wasn’t in England. So J v H must be pretty intrepid to sneak up on her prey – especially when you see this:

  I promise my next comment will be sensible.

 30. Hysterical!
  I imagine the whole thing does feel something like a snake digesting a hippo would feel.

 31. Britta och waldorffederationen:

  Sune tog bort sitt twitlonger-inlägg. Om han verkligen insett vad han håller på med hade han också tagit bort sitt mer skickligt insinuanta förtal av Alicia på sin egen blogg. Det har han inte gjort. Istället har han lagt till en passus om att han inte skrivit detta på federationens uppdrag. Men inlägget skrevs innan han anställdes och han lade till ytterligare material medan han var anställd. Det verkar helt osannolikt att ingen enda inom federationens styrelse läst detta. Utan att reagera, utan att ifrågasätta hur han skötte sitt uppdrag, utan att säga stopp! Det här var något ni lät fortgå. Sune måste ha uppfattat detta som ett godkännande och som en uppmuntran till att fortsätta i samma stil.

  Därför handlar det nu inte i första hand om honom. Det handlar om organisationens ansvar. Så länge blogginlägget finns kvar skadar det både Alicia och Waldorf (och Sune) så det bästa vore om han själv bara tog bort det. Det går på några sekunder. Men så länge det ligger kvar är det minsta man kan begära att federationen otvetydigt tar avstånd från inlägget och den obehagliga människosyn som det andas.

  Och nej, jag tänker inte länka till det, ni som behöver granska och ta ställning till det hittar det lätt ändå. Andra kan med fördel ägna sig åt mer upplyftande läsning ;-)

 32. Det är skrivet under en av hans många pseudonymer, ‘excalibor’.

  Det är en märklig blogg som väl lite grand missuppfattar bloggkonceptet — den innehåller ett fåtal gamla inlägg som Sune med jämna mellanrum reviderar. Ungefär samma inlägg finns dessutom både på engelska och svenska. När jag senast läste, var de väldigt besynnerliga, milt uttryckt. Jag har aldrig förstått varför han skulle placera det han kallar ‘information’ om mig på en sida separat från sina andra hemsidor. Andra waldorfkritiker gör han ju ned där. Kanske vill han inte samla allt på samma plats, kanske är det återigen oviljan att förknippa sig själv med sina samlade bravader.

  Hur som helst, den där bloggen hör förstås inte till det värsta i hans karriär. Den är otrevlig, och jag har förr funnit den mycket störande. Men på sätt och vis finns det väl en poäng — om än begränsad — i att Sune visar upp sig själv på det där viset. För det är ju sig själv han visar upp, inte mig. Oavsett vad han tror. Och värre saker har han ju skrivit, tyvärr, om både mig och andra människor. Sunes bludder — från obehagliga insinuationer till hot — är väl tyvärr ett tecken på en sekteristisk tendens som inte bör glömmas bort. Inte ens om han, mot förmodan, skulle radera lite mer. Jag tror att både Sune och rörelsen har en del att komma till rätta med.

  Det som gjorde ont på riktigt och mer varaktigt var inte hans tokstolliga, om än (skickligt? Nåja…) insinuanta, skriverier utan det tysta samtycke han föreföll åtnjuta från i stort sett hela waldorfrörelsen och antroposofin.

 33. Nej, inlägget på excalibor-bloggen är ju inte det värsta han skrivit. Men det var ett relativt tidigt exempel som bör ha varit känt av dem som fattade beslutet att anställa honom. Och därmed legitimerade hans taktik att gå på folk personligen.

 34. Absolut, det var redan 2008 (eller om det var 2007, blandar ihop de åren…). Jag minns också i vilket sammanhang det skrevs. Det var också då min identitet, som han ju fiskat efter, blev känd.

  Redan 2008 förresten… Han hade ju hållit på i minst tio (femton?) år vid det laget. Bara det att det gällde andra, inte mig.

  Det var en vidrig tid. Det sammantagna budskapet var ju att jag skulle hålla käften — även om det aldrig formulerades så. Även om det i stället handlade om insinuationer, mer eller mindre uttalade personangrepp, o s v. Ständigt dessa anklagelser om olika olagligheter jag skulle gjort mig skyldig till, förtal t ex. (Ja, jag har faktiskt försökt förklara för Sune att ogrundade brottsanklagelser också kan vara förtal. Ironin…) Ständigt dessa utgjutelser över mitt ‘hat’ och associationer till ‘hatgrupper’. För att inte tala om insinuationer om min mentala hälsa då.

  Om jag inte hade blivit så sjujävla förbannad hade jag kanske givit upp. Och om jag inte hade haft lite juridisk koll själv hade jag kanske trott att det låg något i de hotelserna och allt snack om ‘förtal’ av antroposofin.

Comments are closed.